ทักษะการเรียน - Dreadnought High Five

Level 76

Name SP
icon skill0328 วิสดอม Level 1
ทำให้ความอดทนต่อการโจมตีที่ทำให้ เกิดอาการหลับ/โดนตรึง/การโจมตีต่อสติสัมป ชัญญะเพิ่มขึ้น 20
8,300,000
icon skill0329 เฮลธ์ Level 1
ทำให้ความอดทนต่อการโจมตีที่ทำให้เกิดอาการ ติดพิษ/เลือดออกเพิ่มขึ้น 20
8,300,000
icon skill0921 กัสต์ เพิร์ซ Level 1
โจมตีศัตรูด้วยอานุภาพ 3849 ที่ถูกเพิ่มใน พลังโจมตี มีโอกาสโอเวอร์ฮิต ใช้โล่กันไม่ อยู่ คริติคอลได้
8,300,000

Level 77

Name SP
icon skill0330 สกิลมาสเตอรี่ Level 1
ระยะเตรียมใช้ใหม่กลายเป็นค่าเริ่มต้นหรือ ระยะทรงผลจะเพิ่มเป็น 2 เท่าตาม STR
12,250,000
icon skill0359 ดวงตานักล่า Level 1
ทำให้พลังโจมตีที่มีต่อแมลง/พืช/สัตว์เพิ่ม ขึ้น 30% เป็นระยะเวลา 10 นาที
12,250,000
icon skill0361 ชอค บลาสท์ Level 1
ปล่อยคลื่นความกระทบกระเทือนโจมตีศัตรูโดย รอบด้วยอานุภาพ 2486 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจม ตี ทำให้ตกอยู่ในภาวะช๊อคและพลังป้องกันลด ลง 30%, การต้านทานเวทย์ลดลง 30% เป็นระยะ เวลา 9 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่หอกเป็นอาวุธ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติคอลได้ ใช้แล้วใช้ โล่กันไม่อยู่ แก้ภาวะตกเป็นเป้าหมาย
12,250,000

Level 78

Name SP
icon skill0339 พาร์รี สแตนซ์ Level 1
ใช้อาวุธขวางการโจมตี พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 25%, การต้านทานเวทย์เพิ่มขึ้น 25% และความเร็วเคลื่อนที่ลดลง 10%, ความเร็วโจม ตีลดลง 20% ความแม่นยำลดลง 4 MP ถูกกินต่อ เนื่องตามเลเวล
12,800,000
icon skill0347 ปฐพีกัมปนาท Level 1
ควงหอกโจมตีเหล่าศัตรูด้วยอานุภาพ 4848 ที่ ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้เมื่อใส่หอกเป็น อาวุธ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติคอลได้ ใช้ แล้วใช้โล่กันไม่อยู่ แก้ภาวะตกเป็นเป้าหมาย
12,800,000
icon skill0360 ดวงตานักสังหาร Level 1
ทำให้พลังโจมตีที่มีต่ออสูรกาย/เวทย์ชีวะ/ ยักษ์/มังกรเพิ่มขึ้น 30% เป็นระยะเวลา 10 นาที
12,800,000
icon skill0430 ชาญณรงค์ Level 1
CP สูงสุดเพิ่มขึ้น 5% และเมื่อใช้ดาบ/อา วุธไม่มีคม/หอก/ดาบคู่/สนับเป็นอาวุธ พลัง โจมตีจะเพิ่มขึ้น 80
12,800,000
icon skill0440 กล้าหาญ Level 1
รวบรวมความห้าวหาญเพื่อฟื้น CP 1000
12,800,000

Level 80

Name SP
icon skill0457 ตราหมัด Level 1
สร้างตราที่จะทำให้โบนัสฟื้น HP/CP ของฝ่าย เราในรอบบริเวณอยู่ในสภาพสูงสุด ประสิทธิ ภาพจะหายไปเมื่อออกพ้นเขต กินตรายุทธา 1 ดวง
150,000,000

Level 83

Name SP
icon skill0793 รัช อิมแพ็ค Level 1
พุ่งเข้าไปโจมตีเหล่าศัตรูด้านหน้าด้วยอา นุภาพ 4224 ที่เพิ่มพลังโจมตีและทำให้ตก อยู่ในภาวะช๊อคเป็นระยะเวลา 9 วินาที ใช้ ไม่ได้เมื่อใส่ธนูู/เกาทัณฑ์เป็นอาวุธ
100,000,000