ทักษะการเรียน - Hawkeye High Five

Level 40

Name SP
icon skill0208 โบว มาสเตอรี Level 16
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 105.1 เมื่อใช้อาวุธจำ พวกธนู
14,000
icon skill0208 โบว มาสเตอรี Level 17
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 111.9 เมื่อใช้อาวุธจำ พวกธนู
14,000
icon skill0208 โบว มาสเตอรี Level 18
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 178.8 เมื่อใช้อาวุธจำ พวกธนู
14,000
icon skill0233 ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 11
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 15.7, การหลบหลีกเพิ่ม ขึ้น 7 เมื่อใส่อุปกรณ์เบา อัตราโดนโจมตี จนเกิดความเสียหายคริติคอลลดลง 25%
14,000
icon skill0233 ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 12
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 16.7, การหลบหลีกเพิ่ม ขึ้น 7 เมื่อใส่อุปกรณ์เบา อัตราโดนโจมตี จนเกิดความเสียหายคริติคอลลดลง 25%
14,000
icon skill0233 ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 13
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 17.8, การหลบหลีกเพิ่ม ขึ้น 7 เมื่อใส่อุปกรณ์เบา อัตราโดนโจมตี จนเกิดความเสียหายคริติคอลลดลง 25%
14,000
icon skill0101 สตัน ช็อต Level 4
ยิงลูกธนูอานุภาพ 443 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจม ตีเข้าใส่ศัตรู ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการช๊อค เป็นระยะเวลา 9 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่ธนูู เป็นอาวุธ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต ยกเลิกเป้า
14,000
icon skill0101 สตัน ช็อต Level 5
ยิงลูกธนูอานุภาพ 471 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจม ตีเข้าใส่ศัตรู ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการช๊อค เป็นระยะเวลา 9 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่ธนูู เป็นอาวุธ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต ยกเลิกเป้า
14,000
icon skill0101 สตัน ช็อต Level 6
ยิงลูกธนูอานุภาพ 500 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจม ตีเข้าใส่ศัตรู ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการช๊อค เป็นระยะเวลา 9 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่ธนูู เป็นอาวุธ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต ยกเลิกเป้า
14,000
icon skill0019 ดับเบิล ช็อต Level 1
ยิงธนู 2 ครั้งติดกัน โจมตีศัตรูด้วยอานุ ภาพ 984 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้เมื่อ ใส่อาวุธจำพวกธนู มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติ คอลได้
14,000
icon skill0019 ดับเบิล ช็อต Level 2
ยิงธนู 2 ครั้งติดกัน โจมตีศัตรูด้วยอานุ ภาพ 1046 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้เมื่อ ใส่อาวุธจำพวกธนู มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติ คอลได้
14,000
icon skill0019 ดับเบิล ช็อต Level 3
ยิงธนู 2 ครั้งติดกัน โจมตีศัตรูด้วยอานุ ภาพ 1110 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้เมื่อ ใส่อาวุธจำพวกธนู มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติ คอลได้
14,000
icon skill0312 วิเชียส์ สแตนส์ Level 6
อานุภาพโจมตีคริติคอลสูงขึ้น 139 กิน MP ต่อ เนื่องตามเลเวล
43,000
icon skill0148 ไวทัล ฟอร์ซ Level 3
เมื่ออยู่ในสถานะที่นั่งอยู่จะทำให้โบนัส ฟื้น HP เพิ่มขึ้น 2.9, โบนัสฟื้น MP เพิ่ม ขึ้น 2.2
43,000
icon skill0113 ลอง ช็อต Level 2
ระยะยิงธนูไกลขึ้น 400
43,000
icon skill0131 ฮอว์ค อาย Level 1
ทำให้พลังป้องกันของตัวเองลดลง 10% แต่ความแม่นยำเพิ่มขึ้น 6 เป็นเวลา 6 นาที
43,000
icon skill0303 โซล ออฟ ซาจิทาริอุส Level 1
ทำให้ MP สูงสุดของตนเพิ่มขึ้น 10% เป็นระ ยะเวลา 20 นาที
43,000

Level 43

Name SP
icon skill0208 โบว มาสเตอรี Level 19
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 189.9 เมื่อใช้อาวุธจำ พวกธนู
19,000
icon skill0208 โบว มาสเตอรี Level 20
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 201.4 เมื่อใช้อาวุธจำ พวกธนู
19,000
icon skill0208 โบว มาสเตอรี Level 21
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 213.5 เมื่อใช้อาวุธจำ พวกธนู
19,000
icon skill0233 ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 14
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 18.8, การหลบหลีกเพิ่ม ขึ้น 7 เมื่อใส่อุปกรณ์เบา อัตราโดนโจมตี จนเกิดความเสียหายคริติคอลลดลง 25%
19,000
icon skill0233 ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 15
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 19.9, การหลบหลีกเพิ่ม ขึ้น 7 เมื่อใส่อุปกรณ์เบา อัตราโดนโจมตี จนเกิดความเสียหายคริติคอลลดลง 25%
19,000
icon skill0233 ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 16
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 21.1, การหลบหลีกเพิ่ม ขึ้น 7 เมื่อใส่อุปกรณ์เบา อัตราโดนโจมตี จนเกิดความเสียหายคริติคอลลดลง 25%
19,000
icon skill0101 สตัน ช็อต Level 7
ยิงลูกธนูอานุภาพ 530 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจม ตีเข้าใส่ศัตรู ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการช๊อค เป็นระยะเวลา 9 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่ธนูู เป็นอาวุธ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต ยกเลิกเป้า
19,000
icon skill0101 สตัน ช็อต Level 8
ยิงลูกธนูอานุภาพ 562 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจม ตีเข้าใส่ศัตรู ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการช๊อค เป็นระยะเวลา 9 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่ธนูู เป็นอาวุธ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต ยกเลิกเป้า
19,000
icon skill0101 สตัน ช็อต Level 9
ยิงลูกธนูอานุภาพ 595 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจม ตีเข้าใส่ศัตรู ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการช๊อค เป็นระยะเวลา 9 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่ธนูู เป็นอาวุธ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต ยกเลิกเป้า
19,000
icon skill0019 ดับเบิล ช็อต Level 4
ยิงธนู 2 ครั้งติดกัน โจมตีศัตรูด้วยอานุ ภาพ 1178 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้เมื่อ ใส่อาวุธจำพวกธนู มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติ คอลได้
19,000
icon skill0019 ดับเบิล ช็อต Level 5
ยิงธนู 2 ครั้งติดกัน โจมตีศัตรูด้วยอานุ ภาพ 1249 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้เมื่อ ใส่อาวุธจำพวกธนู มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติ คอลได้
19,000
icon skill0019 ดับเบิล ช็อต Level 6
ยิงธนู 2 ครั้งติดกัน โจมตีศัตรูด้วยอานุ ภาพ 1322 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้เมื่อ ใส่อาวุธจำพวกธนู มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติ คอลได้
19,000
icon skill0312 วิเชียส์ สแตนส์ Level 7
อานุภาพโจมตีคริติคอลสูงขึ้น 166 กิน MP ต่อ เนื่องตามเลเวล
58,000
icon skill0225 อาโครเบทิก มูฟ Level 2
เมื่ออยู่ในสถานะวิ่งจะทำให้การหลบหลีก เพิ่มขึ้น 5
58,000
icon skill0171 เอซปรี Level 2
เมื่ออยู่ในสถานะวิ่งจะทำให้โบนัสฟื้น HP เพิ่มขึ้น 3, โบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้น 1.9
58,000
icon skill0169 ควิก สเต็ป Level 2
ความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น 11
58,000

Level 46

Name SP
icon skill0208 โบว มาสเตอรี Level 22
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 226 เมื่อใช้อาวุธจำ พวกธนู
25,000
icon skill0208 โบว มาสเตอรี Level 23
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 239.1 เมื่อใช้อาวุธจำ พวกธนู
25,000
icon skill0208 โบว มาสเตอรี Level 24
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 252.7 เมื่อใช้อาวุธจำ พวกธนู
25,000
icon skill0233 ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 17
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 22.2, การหลบหลีกเพิ่ม ขึ้น 7 เมื่อใส่อุปกรณ์เบา อัตราโดนโจมตี จนเกิดความเสียหายคริติคอลลดลง 25%
25,000
icon skill0233 ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 18
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 23.4, การหลบหลีกเพิ่ม ขึ้น 7 เมื่อใส่อุปกรณ์เบา อัตราโดนโจมตี จนเกิดความเสียหายคริติคอลลดลง 25%
25,000
icon skill0233 ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 19
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 24.5, การหลบหลีกเพิ่ม ขึ้น 7 เมื่อใส่อุปกรณ์เบา อัตราโดนโจมตี จนเกิดความเสียหายคริติคอลลดลง 25%
25,000
icon skill0101 สตัน ช็อต Level 10
ยิงลูกธนูอานุภาพ 630 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจม ตีเข้าใส่ศัตรู ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการช๊อค เป็นระยะเวลา 9 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่ธนูู เป็นอาวุธ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต ยกเลิกเป้า
25,000
icon skill0101 สตัน ช็อต Level 11
ยิงลูกธนูอานุภาพ 666 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจม ตีเข้าใส่ศัตรู ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการช๊อค เป็นระยะเวลา 9 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่ธนูู เป็นอาวุธ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต ยกเลิกเป้า
25,000
icon skill0101 สตัน ช็อต Level 12
ยิงลูกธนูอานุภาพ 703 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจม ตีเข้าใส่ศัตรู ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการช๊อค เป็นระยะเวลา 9 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่ธนูู เป็นอาวุธ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต ยกเลิกเป้า
25,000
icon skill0019 ดับเบิล ช็อต Level 7
ยิงธนู 2 ครั้งติดกัน โจมตีศัตรูด้วยอานุ ภาพ 1399 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้เมื่อ ใส่อาวุธจำพวกธนู มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติ คอลได้
25,000
icon skill0019 ดับเบิล ช็อต Level 8
ยิงธนู 2 ครั้งติดกัน โจมตีศัตรูด้วยอานุ ภาพ 1479 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้เมื่อ ใส่อาวุธจำพวกธนู มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติ คอลได้
25,000
icon skill0019 ดับเบิล ช็อต Level 9
ยิงธนู 2 ครั้งติดกัน โจมตีศัตรูด้วยอานุ ภาพ 1562 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้เมื่อ ใส่อาวุธจำพวกธนู มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติ คอลได้
25,000
icon skill0024 เบิสต์ ช็อต Level 1
ยิงระเบิดธนูเข้าโจมตีโดยรอบของศัตรูด้วย อานุภาพ 350 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้ เมื่อใส่อาวุธจำพวกธนู มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติคอลได้
25,000
icon skill0024 เบิสต์ ช็อต Level 2
ยิงระเบิดธนูเข้าโจมตีโดยรอบของศัตรูด้วย อานุภาพ 370 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้ เมื่อใส่อาวุธจำพวกธนู มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติคอลได้
25,000
icon skill0024 เบิสต์ ช็อต Level 3
ยิงระเบิดธนูเข้าโจมตีโดยรอบของศัตรูด้วย อานุภาพ 391 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้ เมื่อใส่อาวุธจำพวกธนู มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติคอลได้
25,000
icon skill0312 วิเชียส์ สแตนส์ Level 8
อานุภาพโจมตีคริติคอลสูงขึ้น 196 กิน MP ต่อ เนื่องตามเลเวล
75,000
icon skill0148 ไวทัล ฟอร์ซ Level 4
เมื่ออยู่ในสถานะที่นั่งอยู่จะทำให้โบนัส ฟื้น HP เพิ่มขึ้น 3.6, โบนัสฟื้น MP เพิ่ม ขึ้น 2.5
75,000
icon skill0171 เอซปรี Level 3
เมื่ออยู่ในสถานะวิ่งจะทำให้โบนัสฟื้น HP เพิ่มขึ้น 3.5, โบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้น 2
75,000

Level 49

Name SP
icon skill0208 โบว มาสเตอรี Level 25
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 266.7 เมื่อใช้อาวุธจำ พวกธนู
41,000
icon skill0208 โบว มาสเตอรี Level 26
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 281.3 เมื่อใช้อาวุธจำ พวกธนู
41,000
icon skill0208 โบว มาสเตอรี Level 27
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 296.4 เมื่อใช้อาวุธจำ พวกธนู
41,000
icon skill0233 ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 20
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 25.8, การหลบหลีกเพิ่ม ขึ้น 7 เมื่อใส่อุปกรณ์เบา อัตราโดนโจมตี จนเกิดความเสียหายคริติคอลลดลง 25%
41,000
icon skill0233 ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 21
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 27, การหลบหลีกเพิ่ม ขึ้น 7 เมื่อใส่อุปกรณ์เบา อัตราโดนโจมตี จนเกิดความเสียหายคริติคอลลดลง 25%
41,000
icon skill0233 ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 22
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 28.2, การหลบหลีกเพิ่ม ขึ้น 7 เมื่อใส่อุปกรณ์เบา อัตราโดนโจมตี จนเกิดความเสียหายคริติคอลลดลง 25%
41,000
icon skill0101 สตัน ช็อต Level 13
ยิงลูกธนูอานุภาพ 742 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจม ตีเข้าใส่ศัตรู ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการช๊อค เป็นระยะเวลา 9 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่ธนูู เป็นอาวุธ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต ยกเลิกเป้า
41,000
icon skill0101 สตัน ช็อต Level 14
ยิงลูกธนูอานุภาพ 782 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจม ตีเข้าใส่ศัตรู ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการช๊อค เป็นระยะเวลา 9 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่ธนูู เป็นอาวุธ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต ยกเลิกเป้า
41,000
icon skill0101 สตัน ช็อต Level 15
ยิงลูกธนูอานุภาพ 823 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจม ตีเข้าใส่ศัตรู ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการช๊อค เป็นระยะเวลา 9 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่ธนูู เป็นอาวุธ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต ยกเลิกเป้า
41,000
icon skill0019 ดับเบิล ช็อต Level 10
ยิงธนู 2 ครั้งติดกัน โจมตีศัตรูด้วยอานุ ภาพ 1647 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้เมื่อ ใส่อาวุธจำพวกธนู มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติ คอลได้
41,000
icon skill0019 ดับเบิล ช็อต Level 11
ยิงธนู 2 ครั้งติดกัน โจมตีศัตรูด้วยอานุ ภาพ 1736 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้เมื่อ ใส่อาวุธจำพวกธนู มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติ คอลได้
41,000
icon skill0019 ดับเบิล ช็อต Level 12
ยิงธนู 2 ครั้งติดกัน โจมตีศัตรูด้วยอานุ ภาพ 1828 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้เมื่อ ใส่อาวุธจำพวกธนู มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติ คอลได้
41,000
icon skill0024 เบิสต์ ช็อต Level 4
ยิงระเบิดธนูเข้าโจมตีโดยรอบของศัตรูด้วย อานุภาพ 412 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้ เมื่อใส่อาวุธจำพวกธนู มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติคอลได้
41,000
icon skill0024 เบิสต์ ช็อต Level 5
ยิงระเบิดธนูเข้าโจมตีโดยรอบของศัตรูด้วย อานุภาพ 434 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้ เมื่อใส่อาวุธจำพวกธนู มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติคอลได้
41,000
icon skill0024 เบิสต์ ช็อต Level 6
ยิงระเบิดธนูเข้าโจมตีโดยรอบของศัตรูด้วย อานุภาพ 457 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้ เมื่อใส่อาวุธจำพวกธนู มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติคอลได้
41,000
icon skill0312 วิเชียส์ สแตนส์ Level 9
อานุภาพโจมตีคริติคอลสูงขึ้น 229 กิน MP ต่อ เนื่องตามเลเวล
123,000
icon skill0171 เอซปรี Level 4
เมื่ออยู่ในสถานะวิ่งจะทำให้โบนัสฟื้น HP เพิ่มขึ้น 4, โบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้น 2.1
123,000
icon skill0131 ฮอว์ค อาย Level 2
ทำให้พลังป้องกันของตัวเองลดลง 10% แต่ความแม่นยำเพิ่มขึ้น 8 เป็นเวลา 6 นาที
123,000

Level 52

Name SP
icon skill1405 พูนศักดิ์สิทธิ์ Level 1
จำนวนบัฟที่รับได้ในแต่ละรายเพิ่มขึ้น 1
0
icon skill0208 โบว มาสเตอรี Level 28
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 311.9 เมื่อใช้อาวุธจำ พวกธนู
63,000
icon skill0208 โบว มาสเตอรี Level 29
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 328 เมื่อใช้อาวุธจำ พวกธนู
63,000
icon skill0208 โบว มาสเตอรี Level 30
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 344.5 เมื่อใช้อาวุธจำ พวกธนู
63,000
icon skill0233 ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 23
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 29.5, การหลบหลีกเพิ่ม ขึ้น 7 เมื่อใส่อุปกรณ์เบา อัตราโดนโจมตี จนเกิดความเสียหายคริติคอลลดลง 25%
63,000
icon skill0233 ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 24
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 30.8, การหลบหลีกเพิ่ม ขึ้น 7 เมื่อใส่อุปกรณ์เบา อัตราโดนโจมตี จนเกิดความเสียหายคริติคอลลดลง 25%
63,000
icon skill0233 ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 25
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 32.1, การหลบหลีกเพิ่ม ขึ้น 7 เมื่อใส่อุปกรณ์เบา อัตราโดนโจมตี จนเกิดความเสียหายคริติคอลลดลง 25%
63,000
icon skill0101 สตัน ช็อต Level 16
ยิงลูกธนูอานุภาพ 866 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจม ตีเข้าใส่ศัตรู ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการช๊อค เป็นระยะเวลา 9 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่ธนูู เป็นอาวุธ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต ยกเลิกเป้า
63,000
icon skill0101 สตัน ช็อต Level 17
ยิงลูกธนูอานุภาพ 910 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจม ตีเข้าใส่ศัตรู ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการช๊อค เป็นระยะเวลา 9 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่ธนูู เป็นอาวุธ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต ยกเลิกเป้า
63,000
icon skill0101 สตัน ช็อต Level 18
ยิงลูกธนูอานุภาพ 955 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจม ตีเข้าใส่ศัตรู ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการช๊อค เป็นระยะเวลา 9 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่ธนูู เป็นอาวุธ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต ยกเลิกเป้า
63,000
icon skill0019 ดับเบิล ช็อต Level 13
ยิงธนู 2 ครั้งติดกัน โจมตีศัตรูด้วยอานุ ภาพ 1923 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้เมื่อ ใส่อาวุธจำพวกธนู มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติ คอลได้
63,000
icon skill0019 ดับเบิล ช็อต Level 14
ยิงธนู 2 ครั้งติดกัน โจมตีศัตรูด้วยอานุ ภาพ 2021 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้เมื่อ ใส่อาวุธจำพวกธนู มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติ คอลได้
63,000
icon skill0019 ดับเบิล ช็อต Level 15
ยิงธนู 2 ครั้งติดกัน โจมตีศัตรูด้วยอานุ ภาพ 2123 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้เมื่อ ใส่อาวุธจำพวกธนู มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติ คอลได้
63,000
icon skill0024 เบิสต์ ช็อต Level 7
ยิงระเบิดธนูเข้าโจมตีโดยรอบของศัตรูด้วย อานุภาพ 481 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้ เมื่อใส่อาวุธจำพวกธนู มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติคอลได้
63,000
icon skill0024 เบิสต์ ช็อต Level 8
ยิงระเบิดธนูเข้าโจมตีโดยรอบของศัตรูด้วย อานุภาพ 506 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้ เมื่อใส่อาวุธจำพวกธนู มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติคอลได้
63,000
icon skill0024 เบิสต์ ช็อต Level 9
ยิงระเบิดธนูเข้าโจมตีโดยรอบของศัตรูด้วย อานุภาพ 531 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้ เมื่อใส่อาวุธจำพวกธนู มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติคอลได้
63,000
icon skill0312 วิเชียส์ สแตนส์ Level 10
อานุภาพโจมตีคริติคอลสูงขึ้น 266 กิน MP ต่อ เนื่องตามเลเวล
188,000
icon skill0148 ไวทัล ฟอร์ซ Level 5
เมื่ออยู่ในสถานะที่นั่งอยู่จะทำให้โบนัส ฟื้น HP เพิ่มขึ้น 4.5, โบนัสฟื้น MP เพิ่ม ขึ้น 2.7
188,000
icon skill0171 เอซปรี Level 5
เมื่ออยู่ในสถานะวิ่งจะทำให้โบนัสฟื้น HP เพิ่มขึ้น 4.5, โบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้น 2.2
188,000

Level 55

Name SP
icon skill0208 โบว มาสเตอรี Level 31
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 361.6 เมื่อใช้อาวุธจำ พวกธนู
71,000
icon skill0208 โบว มาสเตอรี Level 32
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 379.1 เมื่อใช้อาวุธจำ พวกธนู
71,000
icon skill0208 โบว มาสเตอรี Level 33
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 397 เมื่อใช้อาวุธจำ พวกธนู
71,000
icon skill0233 ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 26
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 33.5, การหลบหลีกเพิ่ม ขึ้น 7 เมื่อใส่อุปกรณ์เบา อัตราโดนโจมตี จนเกิดความเสียหายคริติคอลลดลง 25%
71,000
icon skill0233 ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 27
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 34.8, การหลบหลีกเพิ่ม ขึ้น 7 เมื่อใส่อุปกรณ์เบา อัตราโดนโจมตี จนเกิดความเสียหายคริติคอลลดลง 25%
71,000
icon skill0233 ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 28
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 36.2, การหลบหลีกเพิ่ม ขึ้น 7 เมื่อใส่อุปกรณ์เบา อัตราโดนโจมตี จนเกิดความเสียหายคริติคอลลดลง 25%
71,000
icon skill0101 สตัน ช็อต Level 19
ยิงลูกธนูอานุภาพ 1002 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจม ตีเข้าใส่ศัตรู ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการช๊อค เป็นระยะเวลา 9 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่ธนูู เป็นอาวุธ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต ยกเลิกเป้า
71,000
icon skill0101 สตัน ช็อต Level 20
ยิงลูกธนูอานุภาพ 1050 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจม ตีเข้าใส่ศัตรู ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการช๊อค เป็นระยะเวลา 9 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่ธนูู เป็นอาวุธ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต ยกเลิกเป้า
71,000
icon skill0101 สตัน ช็อต Level 21
ยิงลูกธนูอานุภาพ 1100 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจม ตีเข้าใส่ศัตรู ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการช๊อค เป็นระยะเวลา 9 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่ธนูู เป็นอาวุธ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต ยกเลิกเป้า
71,000
icon skill0019 ดับเบิล ช็อต Level 16
ยิงธนู 2 ครั้งติดกัน โจมตีศัตรูด้วยอานุ ภาพ 2227 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้เมื่อ ใส่อาวุธจำพวกธนู มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติ คอลได้
71,000
icon skill0019 ดับเบิล ช็อต Level 17
ยิงธนู 2 ครั้งติดกัน โจมตีศัตรูด้วยอานุ ภาพ 2333 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้เมื่อ ใส่อาวุธจำพวกธนู มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติ คอลได้
71,000
icon skill0019 ดับเบิล ช็อต Level 18
ยิงธนู 2 ครั้งติดกัน โจมตีศัตรูด้วยอานุ ภาพ 2443 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้เมื่อ ใส่อาวุธจำพวกธนู มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติ คอลได้
71,000
icon skill0024 เบิสต์ ช็อต Level 10
ยิงระเบิดธนูเข้าโจมตีโดยรอบของศัตรูด้วย อานุภาพ 557 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้ เมื่อใส่อาวุธจำพวกธนู มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติคอลได้
71,000
icon skill0024 เบิสต์ ช็อต Level 11
ยิงระเบิดธนูเข้าโจมตีโดยรอบของศัตรูด้วย อานุภาพ 584 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้ เมื่อใส่อาวุธจำพวกธนู มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติคอลได้
71,000
icon skill0024 เบิสต์ ช็อต Level 12
ยิงระเบิดธนูเข้าโจมตีโดยรอบของศัตรูด้วย อานุภาพ 611 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้ เมื่อใส่อาวุธจำพวกธนู มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติคอลได้
71,000
icon skill0312 วิเชียส์ สแตนส์ Level 11
อานุภาพโจมตีคริติคอลสูงขึ้น 306 กิน MP ต่อ เนื่องตามเลเวล
213,000
icon skill0225 อาโครเบทิก มูฟ Level 3
เมื่ออยู่ในสถานะวิ่งจะทำให้การหลบหลีก เพิ่มขึ้น 6
213,000
icon skill0099 แรพิด ช็อต Level 2
ทำให้ความเร็วโจมตีด้วยธนูของตัวเองเพิ่ม ขึ้น 12% เป็นเวลา 20 นาที
213,000

Level 58

Name SP
icon skill0208 โบว มาสเตอรี Level 34
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 415.4 เมื่อใช้อาวุธจำ พวกธนู
74,000
icon skill0208 โบว มาสเตอรี Level 35
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 434.3 เมื่อใช้อาวุธจำ พวกธนู
74,000
icon skill0208 โบว มาสเตอรี Level 36
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 453.5 เมื่อใช้อาวุธจำ พวกธนู
74,000
icon skill0233 ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 29
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 37.6, การหลบหลีกเพิ่ม ขึ้น 7 เมื่อใส่อุปกรณ์เบา อัตราโดนโจมตี จนเกิดความเสียหายคริติคอลลดลง 25%
74,000
icon skill0233 ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 30
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 39.1, การหลบหลีกเพิ่ม ขึ้น 7 เมื่อใส่อุปกรณ์เบา อัตราโดนโจมตี จนเกิดความเสียหายคริติคอลลดลง 25%
74,000
icon skill0233 ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 31
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 40.5, การหลบหลีกเพิ่ม ขึ้น 7 เมื่อใส่อุปกรณ์เบา อัตราโดนโจมตี จนเกิดความเสียหายคริติคอลลดลง 25%
74,000
icon skill0101 สตัน ช็อต Level 22
ยิงลูกธนูอานุภาพ 1150 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจม ตีเข้าใส่ศัตรู ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการช๊อค เป็นระยะเวลา 9 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่ธนูู เป็นอาวุธ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต ยกเลิกเป้า
74,000
icon skill0101 สตัน ช็อต Level 23
ยิงลูกธนูอานุภาพ 1202 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจม ตีเข้าใส่ศัตรู ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการช๊อค เป็นระยะเวลา 9 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่ธนูู เป็นอาวุธ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต ยกเลิกเป้า
74,000
icon skill0101 สตัน ช็อต Level 24
ยิงลูกธนูอานุภาพ 1255 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจม ตีเข้าใส่ศัตรู ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการช๊อค เป็นระยะเวลา 9 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่ธนูู เป็นอาวุธ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต ยกเลิกเป้า
74,000
icon skill0019 ดับเบิล ช็อต Level 19
ยิงธนู 2 ครั้งติดกัน โจมตีศัตรูด้วยอานุ ภาพ 2555 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้เมื่อ ใส่อาวุธจำพวกธนู มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติ คอลได้
74,000
icon skill0019 ดับเบิล ช็อต Level 20
ยิงธนู 2 ครั้งติดกัน โจมตีศัตรูด้วยอานุ ภาพ 2670 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้เมื่อ ใส่อาวุธจำพวกธนู มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติ คอลได้
74,000
icon skill0019 ดับเบิล ช็อต Level 21
ยิงธนู 2 ครั้งติดกัน โจมตีศัตรูด้วยอานุ ภาพ 2788 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้เมื่อ ใส่อาวุธจำพวกธนู มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติ คอลได้
74,000
icon skill0024 เบิสต์ ช็อต Level 13
ยิงระเบิดธนูเข้าโจมตีโดยรอบของศัตรูด้วย อานุภาพ 639 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้ เมื่อใส่อาวุธจำพวกธนู มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติคอลได้
74,000
icon skill0024 เบิสต์ ช็อต Level 14
ยิงระเบิดธนูเข้าโจมตีโดยรอบของศัตรูด้วย อานุภาพ 668 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้ เมื่อใส่อาวุธจำพวกธนู มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติคอลได้
74,000
icon skill0024 เบิสต์ ช็อต Level 15
ยิงระเบิดธนูเข้าโจมตีโดยรอบของศัตรูด้วย อานุภาพ 697 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้ เมื่อใส่อาวุธจำพวกธนู มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติคอลได้
74,000
icon skill0312 วิเชียส์ สแตนส์ Level 12
อานุภาพโจมตีคริติคอลสูงขึ้น 349 กิน MP ต่อ เนื่องตามเลเวล
223,000
icon skill0148 ไวทัล ฟอร์ซ Level 6
เมื่ออยู่ในสถานะที่นั่งอยู่จะทำให้โบนัส ฟื้น HP เพิ่มขึ้น 4.7, โบนัสฟื้น MP เพิ่ม ขึ้น 2.8
223,000
icon skill0131 ฮอว์ค อาย Level 3
ทำให้พลังป้องกันของตัวเองลดลง 10% แต่ความแม่นยำเพิ่มขึ้น 10 เป็นเวลา 5 นาที
223,000
icon skill0303 โซล ออฟ ซาจิทาริอุส Level 2
ทำให้ MP สูงสุดของตนเพิ่มขึ้น 15% เป็นระ ยะเวลา 20 นาที
223,000
icon skill0415 ดวงวิญญาณซาจิทาริอุส Level 1
ทำให้การใช้ MP ของทักษะกายภาพของตนเองลดลง 10% เป็นระยะเวลา 20 นาที
223,000
icon skill0416 พรซาจิทาริอุส Level 1
ทำให้ระยะรอใช้ใหม่ของทักษะกายภาพของตนเอง ลดลง 10% เป็นระยะเวลา 20 นาที
223,000
icon skill0417 ความเจ็บปวดของซาจิทาริอุส Level 1
สละ HP ของตัวเองเพื่อฟื้น MP 36
223,000
icon skill0418 กระบอกทรัพย์สิน Level 1
พิกัดน้ำหนักเพิ่มขึ้น 30%
223,000

Level 60

Name SP
icon skill0233 ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 32
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 42, การหลบหลีกเพิ่ม ขึ้น 7 เมื่อใส่อุปกรณ์เบา อัตราโดนโจมตี จนเกิดความเสียหายคริติคอลลดลง 35%
180,000
icon skill0233 ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 33
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 43.5, การหลบหลีกเพิ่ม ขึ้น 7 เมื่อใส่อุปกรณ์เบา อัตราโดนโจมตี จนเกิดความเสียหายคริติคอลลดลง 35%
180,000
icon skill0208 โบว มาสเตอรี Level 37
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 473.2 เมื่อใช้อาวุธจำ พวกธนู
180,000
icon skill0208 โบว มาสเตอรี Level 38
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 493.1 เมื่อใช้อาวุธจำ พวกธนู
180,000
icon skill0101 สตัน ช็อต Level 25
ยิงลูกธนูอานุภาพ 1309 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจม ตีเข้าใส่ศัตรู ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการช๊อค เป็นระยะเวลา 9 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่ธนูู เป็นอาวุธ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต ยกเลิกเป้า
180,000
icon skill0101 สตัน ช็อต Level 26
ยิงลูกธนูอานุภาพ 1364 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจม ตีเข้าใส่ศัตรู ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการช๊อค เป็นระยะเวลา 9 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่ธนูู เป็นอาวุธ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต ยกเลิกเป้า
180,000
icon skill0019 ดับเบิล ช็อต Level 22
ยิงธนู 2 ครั้งติดกัน โจมตีศัตรูด้วยอานุ ภาพ 2908 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้เมื่อ ใส่อาวุธจำพวกธนู มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติ คอลได้
180,000
icon skill0019 ดับเบิล ช็อต Level 23
ยิงธนู 2 ครั้งติดกัน โจมตีศัตรูด้วยอานุ ภาพ 3030 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้เมื่อ ใส่อาวุธจำพวกธนู มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติ คอลได้
180,000
icon skill0024 เบิสต์ ช็อต Level 16
ยิงระเบิดธนูเข้าโจมตีโดยรอบของศัตรูด้วย อานุภาพ 727 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้ เมื่อใส่อาวุธจำพวกธนู มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติคอลได้
180,000
icon skill0024 เบิสต์ ช็อต Level 17
ยิงระเบิดธนูเข้าโจมตีโดยรอบของศัตรูด้วย อานุภาพ 758 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้ เมื่อใส่อาวุธจำพวกธนู มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติคอลได้
180,000
icon skill0312 วิเชียส์ สแตนส์ Level 13
อานุภาพโจมตีคริติคอลสูงขึ้น 379 กิน MP ต่อ เนื่องตามเลเวล
360,000
icon skill0313 สไนป์ Level 1
ทำให้ความแม่นยำของตนเองขณะที่ใช้ธนูเพิ่ม ขึ้น 3, พลังโจมตี 124, ระยะยิง 50, โอกาส โจมตีติดคริติคอล 20% เป็นระยะเวลา 2 นาที และตกอยู่ในภาวะเคลื่อนที่ไม่ได้ ใช้ได้ เมื่อใส่ธนูเป็นอาวุธ
360,000
icon skill0323 ควีเวอร์ ออฟ แอโรว์ เกรด - A Level 1
เรียกลูกธนูมิธริลออกมา ลูกธนูที่เรียกต่ำ สุดมี 700 ดอก สูงสุด 2800 ดอก ใช้คริสตัล เกรด A 1 เม็ด
360,000

Level 61

Name SP
icon skill1405 พูนศักดิ์สิทธิ์ Level 2
จำนวนบัฟที่รับได้ในแต่ละรายเพิ่มขึ้น 2
0

Level 62

Name SP
icon skill0233 ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 34
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 44.9, การหลบหลีกเพิ่ม ขึ้น 7 เมื่อใส่อุปกรณ์เบา อัตราโดนโจมตี จนเกิดความเสียหายคริติคอลลดลง 35%
220,000
icon skill0233 ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 35
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 46.5, การหลบหลีกเพิ่ม ขึ้น 7 เมื่อใส่อุปกรณ์เบา อัตราโดนโจมตี จนเกิดความเสียหายคริติคอลลดลง 35%
220,000
icon skill0208 โบว มาสเตอรี Level 39
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 513.5 เมื่อใช้อาวุธจำ พวกธนู
220,000
icon skill0208 โบว มาสเตอรี Level 40
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 534.2 เมื่อใช้อาวุธจำ พวกธนู
220,000
icon skill0101 สตัน ช็อต Level 27
ยิงลูกธนูอานุภาพ 1420 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจม ตีเข้าใส่ศัตรู ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการช๊อค เป็นระยะเวลา 9 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่ธนูู เป็นอาวุธ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต ยกเลิกเป้า
220,000
icon skill0101 สตัน ช็อต Level 28
ยิงลูกธนูอานุภาพ 1476 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจม ตีเข้าใส่ศัตรู ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการช๊อค เป็นระยะเวลา 9 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่ธนูู เป็นอาวุธ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต ยกเลิกเป้า
220,000
icon skill0019 ดับเบิล ช็อต Level 24
ยิงธนู 2 ครั้งติดกัน โจมตีศัตรูด้วยอานุ ภาพ 3154 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้เมื่อ ใส่อาวุธจำพวกธนู มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติ คอลได้
220,000
icon skill0019 ดับเบิล ช็อต Level 25
ยิงธนู 2 ครั้งติดกัน โจมตีศัตรูด้วยอานุ ภาพ 3280 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้เมื่อ ใส่อาวุธจำพวกธนู มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติ คอลได้
220,000
icon skill0024 เบิสต์ ช็อต Level 18
ยิงระเบิดธนูเข้าโจมตีโดยรอบของศัตรูด้วย อานุภาพ 789 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้ เมื่อใส่อาวุธจำพวกธนู มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติคอลได้
220,000
icon skill0024 เบิสต์ ช็อต Level 19
ยิงระเบิดธนูเข้าโจมตีโดยรอบของศัตรูด้วย อานุภาพ 820 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้ เมื่อใส่อาวุธจำพวกธนู มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติคอลได้
220,000
icon skill0312 วิเชียส์ สแตนส์ Level 14
อานุภาพโจมตีคริติคอลสูงขึ้น 410 กิน MP ต่อ เนื่องตามเลเวล
440,000
icon skill0171 เอซปรี Level 6
เมื่ออยู่ในสถานะวิ่งจะทำให้โบนัสฟื้น HP เพิ่มขึ้น 5, โบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้น 2.3
440,000
icon skill0313 สไนป์ Level 2
ทำให้ความแม่นยำของตนเองขณะที่ใช้ธนูเพิ่ม ขึ้น 3, พลังโจมตี 134, ระยะยิง 50, โอกาส โจมตีติดคริติคอล 20% เป็นระยะเวลา 2 นาที และตกอยู่ในภาวะเคลื่อนที่ไม่ได้ ใช้ได้ เมื่อใส่ธนูเป็นอาวุธ
440,000
icon skill0417 ความเจ็บปวดของซาจิทาริอุส Level 2
สละ HP ของตัวเองเพื่อฟื้น MP 39
440,000

Level 64

Name SP
icon skill0233 ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 36
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 48, การหลบหลีกเพิ่ม ขึ้น 7 เมื่อใส่อุปกรณ์เบา อัตราโดนโจมตี จนเกิดความเสียหายคริติคอลลดลง 35%
270,000
icon skill0233 ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 37
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 49.5, การหลบหลีกเพิ่ม ขึ้น 7 เมื่อใส่อุปกรณ์เบา อัตราโดนโจมตี จนเกิดความเสียหายคริติคอลลดลง 35%
270,000
icon skill0208 โบว มาสเตอรี Level 41
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 555.1 เมื่อใช้อาวุธจำ พวกธนู
270,000
icon skill0208 โบว มาสเตอรี Level 42
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 576.3 เมื่อใช้อาวุธจำ พวกธนู
270,000
icon skill0101 สตัน ช็อต Level 29
ยิงลูกธนูอานุภาพ 1534 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจม ตีเข้าใส่ศัตรู ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการช๊อค เป็นระยะเวลา 9 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่ธนูู เป็นอาวุธ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต ยกเลิกเป้า
270,000
icon skill0101 สตัน ช็อต Level 30
ยิงลูกธนูอานุภาพ 1592 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจม ตีเข้าใส่ศัตรู ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการช๊อค เป็นระยะเวลา 9 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่ธนูู เป็นอาวุธ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต ยกเลิกเป้า
270,000
icon skill0019 ดับเบิล ช็อต Level 26
ยิงธนู 2 ครั้งติดกัน โจมตีศัตรูด้วยอานุ ภาพ 3408 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้เมื่อ ใส่อาวุธจำพวกธนู มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติ คอลได้
270,000
icon skill0019 ดับเบิล ช็อต Level 27
ยิงธนู 2 ครั้งติดกัน โจมตีศัตรูด้วยอานุ ภาพ 3537 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้เมื่อ ใส่อาวุธจำพวกธนู มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติ คอลได้
270,000
icon skill0024 เบิสต์ ช็อต Level 20
ยิงระเบิดธนูเข้าโจมตีโดยรอบของศัตรูด้วย อานุภาพ 852 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้ เมื่อใส่อาวุธจำพวกธนู มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติคอลได้
270,000
icon skill0024 เบิสต์ ช็อต Level 21
ยิงระเบิดธนูเข้าโจมตีโดยรอบของศัตรูด้วย อานุภาพ 885 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้ เมื่อใส่อาวุธจำพวกธนู มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติคอลได้
270,000
icon skill0303 โซล ออฟ ซาจิทาริอุส Level 3
ทำให้ MP สูงสุดของตนเพิ่มขึ้น 20% เป็นระ ยะเวลา 20 นาที
530,000
icon skill0312 วิเชียส์ สแตนส์ Level 15
อานุภาพโจมตีคริติคอลสูงขึ้น 443 กิน MP ต่อ เนื่องตามเลเวล
530,000
icon skill0148 ไวทัล ฟอร์ซ Level 7
เมื่ออยู่ในสถานะที่นั่งอยู่จะทำให้โบนัส ฟื้น HP เพิ่มขึ้น 5.6, โบนัสฟื้น MP เพิ่ม ขึ้น 3.1
530,000
icon skill0313 สไนป์ Level 3
ทำให้ความแม่นยำของตนเองขณะที่ใช้ธนูเพิ่ม ขึ้น 4, พลังโจมตี 145, ระยะยิง 100, โอกาส โจมตีติดคริติคอล 20% เป็นระยะเวลา 2 นาที และตกอยู่ในภาวะเคลื่อนที่ไม่ได้ ใช้ได้ เมื่อใส่ธนูเป็นอาวุธ
530,000

Level 66

Name SP
icon skill0233 ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 38
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 51.1, การหลบหลีกเพิ่ม ขึ้น 7 เมื่อใส่อุปกรณ์เบา อัตราโดนโจมตี จนเกิดความเสียหายคริติคอลลดลง 35%
320,000
icon skill0233 ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 39
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 52.7, การหลบหลีกเพิ่ม ขึ้น 7 เมื่อใส่อุปกรณ์เบา อัตราโดนโจมตี จนเกิดความเสียหายคริติคอลลดลง 35%
320,000
icon skill0208 โบว มาสเตอรี Level 43
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 597.8 เมื่อใช้อาวุธจำ พวกธนู
320,000
icon skill0208 โบว มาสเตอรี Level 44
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 619.4 เมื่อใช้อาวุธจำ พวกธนู
320,000
icon skill0101 สตัน ช็อต Level 31
ยิงลูกธนูอานุภาพ 1651 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจม ตีเข้าใส่ศัตรู ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการช๊อค เป็นระยะเวลา 9 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่ธนูู เป็นอาวุธ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต ยกเลิกเป้า
320,000
icon skill0101 สตัน ช็อต Level 32
ยิงลูกธนูอานุภาพ 1710 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจม ตีเข้าใส่ศัตรู ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการช๊อค เป็นระยะเวลา 9 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่ธนูู เป็นอาวุธ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต ยกเลิกเป้า
320,000
icon skill0019 ดับเบิล ช็อต Level 28
ยิงธนู 2 ครั้งติดกัน โจมตีศัตรูด้วยอานุ ภาพ 3668 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้เมื่อ ใส่อาวุธจำพวกธนู มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติ คอลได้
320,000
icon skill0019 ดับเบิล ช็อต Level 29
ยิงธนู 2 ครั้งติดกัน โจมตีศัตรูด้วยอานุ ภาพ 3800 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้เมื่อ ใส่อาวุธจำพวกธนู มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติ คอลได้
320,000
icon skill0024 เบิสต์ ช็อต Level 22
ยิงระเบิดธนูเข้าโจมตีโดยรอบของศัตรูด้วย อานุภาพ 917 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้ เมื่อใส่อาวุธจำพวกธนู มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติคอลได้
320,000
icon skill0024 เบิสต์ ช็อต Level 23
ยิงระเบิดธนูเข้าโจมตีโดยรอบของศัตรูด้วย อานุภาพ 950 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้ เมื่อใส่อาวุธจำพวกธนู มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติคอลได้
320,000
icon skill0312 วิเชียส์ สแตนส์ Level 16
อานุภาพโจมตีคริติคอลสูงขึ้น 475 กิน MP ต่อ เนื่องตามเลเวล
640,000
icon skill0313 สไนป์ Level 4
ทำให้ความแม่นยำของตนเองขณะที่ใช้ธนูเพิ่ม ขึ้น 4, พลังโจมตี 155, ระยะยิง 100, โอกาส โจมตีติดคริติคอล 20% เป็นระยะเวลา 2 นาที และตกอยู่ในภาวะเคลื่อนที่ไม่ได้ ใช้ได้ เมื่อใส่ธนูเป็นอาวุธ
640,000
icon skill0415 ดวงวิญญาณซาจิทาริอุส Level 2
ทำให้การใช้ MP ของทักษะกายภาพของตนเองลดลง 20% เป็นระยะเวลา 20 นาที
640,000
icon skill0416 พรซาจิทาริอุส Level 2
ทำให้ระยะรอใช้ใหม่ของทักษะกายภาพของตนเอง ลดลง 15% เป็นระยะเวลา 20 นาที
640,000
icon skill0417 ความเจ็บปวดของซาจิทาริอุส Level 3
สละ HP ของตัวเองเพื่อฟื้น MP 41
640,000
icon skill0418 กระบอกทรัพย์สิน Level 2
พิกัดน้ำหนักเพิ่มขึ้น 40%
640,000

Level 68

Name SP
icon skill0233 ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 40
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 54.2, การหลบหลีกเพิ่ม ขึ้น 7 เมื่อใส่อุปกรณ์เบา อัตราโดนโจมตี จนเกิดความเสียหายคริติคอลลดลง 35%
490,000
icon skill0233 ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 41
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 55.8, การหลบหลีกเพิ่ม ขึ้น 7 เมื่อใส่อุปกรณ์เบา อัตราโดนโจมตี จนเกิดความเสียหายคริติคอลลดลง 35%
490,000
icon skill0208 โบว มาสเตอรี Level 45
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 641.2 เมื่อใช้อาวุธจำ พวกธนู
490,000
icon skill0208 โบว มาสเตอรี Level 46
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 663.1 เมื่อใช้อาวุธจำ พวกธนู
490,000
icon skill0101 สตัน ช็อต Level 33
ยิงลูกธนูอานุภาพ 1770 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจม ตีเข้าใส่ศัตรู ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการช๊อค เป็นระยะเวลา 9 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่ธนูู เป็นอาวุธ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต ยกเลิกเป้า
490,000
icon skill0101 สตัน ช็อต Level 34
ยิงลูกธนูอานุภาพ 1830 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจม ตีเข้าใส่ศัตรู ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการช๊อค เป็นระยะเวลา 9 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่ธนูู เป็นอาวุธ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต ยกเลิกเป้า
490,000
icon skill0019 ดับเบิล ช็อต Level 30
ยิงธนู 2 ครั้งติดกัน โจมตีศัตรูด้วยอานุ ภาพ 3933 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้เมื่อ ใส่อาวุธจำพวกธนู มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติ คอลได้
490,000
icon skill0019 ดับเบิล ช็อต Level 31
ยิงธนู 2 ครั้งติดกัน โจมตีศัตรูด้วยอานุ ภาพ 4067 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้เมื่อ ใส่อาวุธจำพวกธนู มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติ คอลได้
490,000
icon skill0024 เบิสต์ ช็อต Level 24
ยิงระเบิดธนูเข้าโจมตีโดยรอบของศัตรูด้วย อานุภาพ 984 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้ เมื่อใส่อาวุธจำพวกธนู มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติคอลได้
490,000
icon skill0024 เบิสต์ ช็อต Level 25
ยิงระเบิดธนูเข้าโจมตีโดยรอบของศัตรูด้วย อานุภาพ 1017 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้ เมื่อใส่อาวุธจำพวกธนู มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติคอลได้
490,000
icon skill0312 วิเชียส์ สแตนส์ Level 17
อานุภาพโจมตีคริติคอลสูงขึ้น 509 กิน MP ต่อ เนื่องตามเลเวล
980,000
icon skill0171 เอซปรี Level 7
เมื่ออยู่ในสถานะวิ่งจะทำให้โบนัสฟื้น HP เพิ่มขึ้น 5.5, โบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้น 2.4
980,000
icon skill0313 สไนป์ Level 5
ทำให้ความแม่นยำของตนเองขณะที่ใช้ธนูเพิ่ม ขึ้น 5, พลังโจมตี 166, ระยะยิง 150, โอกาส โจมตีติดคริติคอล 20% เป็นระยะเวลา 2 นาที และตกอยู่ในภาวะเคลื่อนที่ไม่ได้ ใช้ได้ เมื่อใส่ธนูเป็นอาวุธ
980,000

Level 70

Name SP
icon skill0233 ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 42
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 57.4, การหลบหลีกเพิ่ม ขึ้น 7 เมื่อใส่อุปกรณ์เบา อัตราโดนโจมตี จนเกิดความเสียหายคริติคอลลดลง 35%
520,000
icon skill0233 ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 43
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 59.1, การหลบหลีกเพิ่ม ขึ้น 7 เมื่อใส่อุปกรณ์เบา อัตราโดนโจมตี จนเกิดความเสียหายคริติคอลลดลง 35%
520,000
icon skill0208 โบว มาสเตอรี Level 47
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 685 เมื่อใช้อาวุธจำ พวกธนู
520,000
icon skill0208 โบว มาสเตอรี Level 48
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 707.1 เมื่อใช้อาวุธจำ พวกธนู
520,000
icon skill0101 สตัน ช็อต Level 35
ยิงลูกธนูอานุภาพ 1891 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจม ตีเข้าใส่ศัตรู ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการช๊อค เป็นระยะเวลา 9 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่ธนูู เป็นอาวุธ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต ยกเลิกเป้า
520,000
icon skill0101 สตัน ช็อต Level 36
ยิงลูกธนูอานุภาพ 1951 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจม ตีเข้าใส่ศัตรู ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการช๊อค เป็นระยะเวลา 9 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่ธนูู เป็นอาวุธ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต ยกเลิกเป้า
520,000
icon skill0019 ดับเบิล ช็อต Level 32
ยิงธนู 2 ครั้งติดกัน โจมตีศัตรูด้วยอานุ ภาพ 4201 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้เมื่อ ใส่อาวุธจำพวกธนู มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติ คอลได้
520,000
icon skill0019 ดับเบิล ช็อต Level 33
ยิงธนู 2 ครั้งติดกัน โจมตีศัตรูด้วยอานุ ภาพ 4336 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้เมื่อ ใส่อาวุธจำพวกธนู มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติ คอลได้
520,000
icon skill0024 เบิสต์ ช็อต Level 26
ยิงระเบิดธนูเข้าโจมตีโดยรอบของศัตรูด้วย อานุภาพ 1051 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้ เมื่อใส่อาวุธจำพวกธนู มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติคอลได้
520,000
icon skill0024 เบิสต์ ช็อต Level 27
ยิงระเบิดธนูเข้าโจมตีโดยรอบของศัตรูด้วย อานุภาพ 1084 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้ เมื่อใส่อาวุธจำพวกธนู มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติคอลได้
520,000
icon skill0312 วิเชียส์ สแตนส์ Level 18
อานุภาพโจมตีคริติคอลสูงขึ้น 542 กิน MP ต่อ เนื่องตามเลเวล
1,030,000
icon skill0303 โซล ออฟ ซาจิทาริอุส Level 4
ทำให้ MP สูงสุดของตนเพิ่มขึ้น 25% เป็นระ ยะเวลา 20 นาที
1,030,000
icon skill0313 สไนป์ Level 6
ทำให้ความแม่นยำของตนเองขณะที่ใช้ธนูเพิ่ม ขึ้น 5, พลังโจมตี 177, ระยะยิง 150, โอกาส โจมตีติดคริติคอล 20% เป็นระยะเวลา 2 นาที และตกอยู่ในภาวะเคลื่อนที่ไม่ได้ ใช้ได้ เมื่อใส่ธนูเป็นอาวุธ
1,030,000
icon skill0417 ความเจ็บปวดของซาจิทาริอุส Level 4
สละ HP ของตัวเองเพื่อฟื้น MP 43
1,030,000

Level 72

Name SP
icon skill0233 ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 44
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 60.7, การหลบหลีกเพิ่ม ขึ้น 7 เมื่อใส่อุปกรณ์เบา อัตราโดนโจมตี จนเกิดความเสียหายคริติคอลลดลง 35%
670,000
icon skill0233 ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 45
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 62.3, การหลบหลีกเพิ่ม ขึ้น 7 เมื่อใส่อุปกรณ์เบา อัตราโดนโจมตี จนเกิดความเสียหายคริติคอลลดลง 35%
670,000
icon skill0208 โบว มาสเตอรี Level 49
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 729.1 เมื่อใช้อาวุธจำ พวกธนู
670,000
icon skill0208 โบว มาสเตอรี Level 50
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 751 เมื่อใช้อาวุธจำ พวกธนู
670,000
icon skill0101 สตัน ช็อต Level 37
ยิงลูกธนูอานุภาพ 2012 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจม ตีเข้าใส่ศัตรู ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการช๊อค เป็นระยะเวลา 9 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่ธนูู เป็นอาวุธ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต ยกเลิกเป้า
670,000
icon skill0101 สตัน ช็อต Level 38
ยิงลูกธนูอานุภาพ 2072 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจม ตีเข้าใส่ศัตรู ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการช๊อค เป็นระยะเวลา 9 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่ธนูู เป็นอาวุธ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต ยกเลิกเป้า
670,000
icon skill0019 ดับเบิล ช็อต Level 34
ยิงธนู 2 ครั้งติดกัน โจมตีศัตรูด้วยอานุ ภาพ 4470 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้เมื่อ ใส่อาวุธจำพวกธนู มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติ คอลได้
670,000
icon skill0019 ดับเบิล ช็อต Level 35
ยิงธนู 2 ครั้งติดกัน โจมตีศัตรูด้วยอานุ ภาพ 4604 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้เมื่อ ใส่อาวุธจำพวกธนู มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติ คอลได้
670,000
icon skill0024 เบิสต์ ช็อต Level 28
ยิงระเบิดธนูเข้าโจมตีโดยรอบของศัตรูด้วย อานุภาพ 1118 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้ เมื่อใส่อาวุธจำพวกธนู มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติคอลได้
670,000
icon skill0024 เบิสต์ ช็อต Level 29
ยิงระเบิดธนูเข้าโจมตีโดยรอบของศัตรูด้วย อานุภาพ 1151 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้ เมื่อใส่อาวุธจำพวกธนู มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติคอลได้
670,000
icon skill0312 วิเชียส์ สแตนส์ Level 19
อานุภาพโจมตีคริติคอลสูงขึ้น 576 กิน MP ต่อ เนื่องตามเลเวล
1,330,000
icon skill0148 ไวทัล ฟอร์ซ Level 8
เมื่ออยู่ในสถานะที่นั่งอยู่จะทำให้โบนัส ฟื้น HP เพิ่มขึ้น 6.7, โบนัสฟื้น MP เพิ่ม ขึ้น 3.5
1,330,000
icon skill0313 สไนป์ Level 7
ทำให้ความแม่นยำของตนเองขณะที่ใช้ธนูเพิ่ม ขึ้น 6, พลังโจมตี 188, ระยะยิง 200, โอกาส โจมตีติดคริติคอล 20% เป็นระยะเวลา 2 นาที และตกอยู่ในภาวะเคลื่อนที่ไม่ได้ ใช้ได้ เมื่อใส่ธนูเป็นอาวุธ
1,330,000
icon skill0324 ควีเวอร์ ออฟ แอโรว์ เกรด - S Level 1
เรียกลูกธนูแห่งแสงสว่างออกมา ลูกธนูที่ เรียกต่ำสุดมี 900 ดอก สูงสุด 3600 ดอก ใช้คริสตัลเกรด S 1 เม็ด
1,330,000

Level 74

Name SP
icon skill0233 ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 46
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 63.9, การหลบหลีกเพิ่ม ขึ้น 7 เมื่อใส่อุปกรณ์เบา อัตราโดนโจมตี จนเกิดความเสียหายคริติคอลลดลง 35%
930,000
icon skill0233 ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 47
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 65.6, การหลบหลีกเพิ่ม ขึ้น 7 เมื่อใส่อุปกรณ์เบา อัตราโดนโจมตี จนเกิดความเสียหายคริติคอลลดลง 35%
930,000
icon skill0208 โบว มาสเตอรี Level 51
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 772.9 เมื่อใช้อาวุธจำ พวกธนู
930,000
icon skill0208 โบว มาสเตอรี Level 52
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 794.6 เมื่อใช้อาวุธจำ พวกธนู
930,000
icon skill0101 สตัน ช็อต Level 39
ยิงลูกธนูอานุภาพ 2132 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจม ตีเข้าใส่ศัตรู ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการช๊อค เป็นระยะเวลา 9 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่ธนูู เป็นอาวุธ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต ยกเลิกเป้า
930,000
icon skill0101 สตัน ช็อต Level 40
ยิงลูกธนูอานุภาพ 2192 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจม ตีเข้าใส่ศัตรู ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการช๊อค เป็นระยะเวลา 9 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่ธนูู เป็นอาวุธ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต ยกเลิกเป้า
930,000
icon skill0019 ดับเบิล ช็อต Level 36
ยิงธนู 2 ครั้งติดกัน โจมตีศัตรูด้วยอานุ ภาพ 4738 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้เมื่อ ใส่อาวุธจำพวกธนู มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติ คอลได้
930,000
icon skill0019 ดับเบิล ช็อต Level 37
ยิงธนู 2 ครั้งติดกัน โจมตีศัตรูด้วยอานุ ภาพ 4870 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้เมื่อ ใส่อาวุธจำพวกธนู มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติ คอลได้
930,000
icon skill0024 เบิสต์ ช็อต Level 30
ยิงระเบิดธนูเข้าโจมตีโดยรอบของศัตรูด้วย อานุภาพ 1185 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้ เมื่อใส่อาวุธจำพวกธนู มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติคอลได้
930,000
icon skill0024 เบิสต์ ช็อต Level 31
ยิงระเบิดธนูเข้าโจมตีโดยรอบของศัตรูด้วย อานุภาพ 1218 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้ เมื่อใส่อาวุธจำพวกธนู มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติคอลได้
930,000
icon skill0312 วิเชียส์ สแตนส์ Level 20
อานุภาพโจมตีคริติคอลสูงขึ้น 609 กิน MP ต่อ เนื่องตามเลเวล
1,900,000
icon skill0171 เอซปรี Level 8
เมื่ออยู่ในสถานะวิ่งจะทำให้โบนัสฟื้น HP เพิ่มขึ้น 6, โบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้น 2.5
1,900,000
icon skill0313 สไนป์ Level 8
ทำให้ความแม่นยำของตนเองขณะที่ใช้ธนูเพิ่ม ขึ้น 6, พลังโจมตี 199, ระยะยิง 200, โอกาส โจมตีติดคริติคอล 20% เป็นระยะเวลา 2 นาที และตกอยู่ในภาวะเคลื่อนที่ไม่ได้ ใช้ได้ เมื่อใส่ธนูเป็นอาวุธ
1,900,000
icon skill0415 ดวงวิญญาณซาจิทาริอุส Level 3
ทำให้การใช้ MP ของทักษะกายภาพของตนเองลดลง 30% เป็นระยะเวลา 20 นาที
1,900,000
icon skill0416 พรซาจิทาริอุส Level 3
ทำให้ระยะรอใช้ใหม่ของทักษะกายภาพของตนเอง ลดลง 20% เป็นระยะเวลา 20 นาที
1,900,000
icon skill0417 ความเจ็บปวดของซาจิทาริอุส Level 5
สละ HP ของตัวเองเพื่อฟื้น MP 46
1,900,000
icon skill0418 กระบอกทรัพย์สิน Level 3
พิกัดน้ำหนักเพิ่มขึ้น 50%
1,900,000
icon skill0470 ดีเทคชั่น Level 1
ค้นหาศัตรูที่ซ่อนอยู่บริเวณรอบๆ
1,900,000

Level 76

Name SP
icon skill1405 พูนศักดิ์สิทธิ์ Level 3
จำนวนบัฟที่รับได้ในแต่ละรายเพิ่มขึ้น 3
0
icon skill1405 พูนศักดิ์สิทธิ์ Level 4
จำนวนบัฟที่รับได้ในแต่ละรายเพิ่มขึ้น 4
0