ทักษะการเรียน - Adventurer High Five

Level 76

Name SP
icon skill0328 วิสดอม Level 1
ทำให้ความอดทนต่อการโจมตีที่ทำให้ เกิดอาการหลับ/โดนตรึง/การโจมตีต่อสติสัมป ชัญญะเพิ่มขึ้น 20
12,500,000
icon skill0344 ลีธัล โบลว Level 1
พยายามโจมตีจุดสำคัญอย่างรุนแรง โจมตีเป้า หมายด้วยอานุภาพ 5773 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจม ตี ใช้ได้เมื่อใส่อาวุธจำพวกมีดสั้น มีโอ กาสโอเวอร์ฮิต ฮาฟคิลได้
12,500,000

Level 77

Name SP
icon skill0330 สกิลมาสเตอรี่ Level 1
ระยะเตรียมใช้ใหม่กลายเป็นค่าเริ่มต้นหรือ ระยะทรงผลจะเพิ่มเป็น 2 เท่าตาม STR
14,670,000
icon skill0358 บลัฟ Level 1
หลอกศัตรูเพื่อสร้างความได้เปรียบ โดยทำให้ ตกอยู่ในภาวะช๊อคและล้างความกระหายจะจู่โจม ตนเองเป็นระยะเวลา 9 วินาที ใช้ได้เมื่อใช้ มีดสั้นเป็นอาวุธ แก้ภาวะตกเป็นเป้าหมายของ ศัตรู
14,670,000

Level 78

Name SP
icon skill0334 โฟกัส สกิลมาสเตอรี่ Level 1
ทำให้อัตราของทักษะชั้นเยี่ยมอันเกิดจาก สกิลมาสเตอรี่เพิ่มขึ้น 1000% กิน MP ต่อ เนื่องตามเลเวล
16,000,000
icon skill0356 โฟกัส แชนท์ Level 1
ทำให้โอกาสโจมตีคริติคอลที่เกิดขึ้นจากด้าน หน้าลดลง 30% และทำให้โอกาสโจมตีคริติคอล ที่เกิดขึ้นจากด้านข้างเพิ่มขึ้น 30%, โอ กาสโจมตีคริติคอลที่เกิดขึ้นจากด้านหลัง เพิ่มขึ้น 60% เป็นระยะเวลา 2 นาที ใช้ได้ เมื่อใส่อาวุธจำพวกมีดสั้น
16,000,000
icon skill0357 โฟกัส พาวเวอร์ Level 1
ทำให้ความเสียหายของการโจมตีคริติคอลที่เกิด ขึ้นจากด้านหน้าของตนเองลดลง 30% และทำให้ ความเสียหายของการโจมตีคริติคอลที่เกิดขึ้น จากด้านข้างเพิ่มขึ้น 30%, ความเสียหายของ การโจมตีคริติคอลที่เกิดขึ้นจากด้านหลัง เพิ่มขึ้น 60% เป็นระยะเวลา 2 นาที ใช้ได้ เมื่อใส่อาวุธจำพวกมีดสั้น
16,000,000
icon skill0432 ลอบสังหาร Level 1
เมื่อใช้มีดสั้นเป็นอาวุธพลังโจมตีจะ เพิ่มขึ้น 70, โอกาสโจมตีเข้าจุดสำคัญเพิ่ม ขึ้น 3%
16,000,000

Level 79

Name SP
icon skill0445 ลวงตา Level 1
เป้าหมายของศัตรูที่โจมตีเจ้าตัวถูกยกเลิก ไปในอัตราหนึ่งเป็นระยะเวลา 1 นาที
60,000,000
icon skill0531 แผลฉกรรจ์ Level 1
ทำให้ความเสียหายคริติคอลที่ฝ่ายตรงข้ามได้ รับเพิ่มขึ้น 30 ใช้ได้เมื่อใส่มีดสั้นเป็น อาวุธ
60,000,000

Level 80

Name SP
icon skill0460 ตราลอบพิฆาต Level 1
สร้างตราที่จะทำให้โอกาสหลบและโจมตีเข้า จุดสำคัญของฝ่ายเราในรอบบริเวณอยู่ในสภาพ สูงสุด ประสิทธิภาพจะหายไปเมื่อออกพ้นเขต กินตรายุทธา 1 ดวง
150,000,000
icon skill0991 ชูตติ้ง โบลว Level 1
ขว้างมีดสั้นโจมตีด้วยอานุภาพ 3488 ที่ถูก เพิ่มในพลังโจมตีใส่ศัตรูและทำให้ความเร็ว เคลื่อนที่ลดลง 80% เป็นเวลา 10 วินาที ใช้ได้ เมื่อติดอาวุธจำพวกมีดสั้น
90,000,000

Level 83

Name SP
icon skill0928_1 ดวล โบลว Level 1
พยายามโจมตีจุดสำคัญอย่างรุนแรง โจมตีเป้า หมายด้วยอานุภาพ 11234 ที่เพิ่มในพลังโจมตี ทำให้เฉียดตายได้ คริติคอลได้ มีโอกาสโอเวอร์ ฮิต ใช้ได้เมื่อใส่มีดสั้นคู่เป็นอาวุธ
100,000,000