ทักษะการเรียน - Archmage High Five

Level 76

Name SP
icon skill0328 วิสดอม Level 1
ทำให้ความอดทนต่อการโจมตีที่ทำให้ เกิดอาการหลับ/โดนตรึง/การโจมตีต่อสติสัมป ชัญญะเพิ่มขึ้น 20
12,500,000
icon skill0925 ซีกิล มาสเตอรี Level 1
พลังเวทย์เพิ่มขึ้น 4%, โบนัสฟื้น MP เพิ่ม ขึ้น 17% เมื่อใช้ไอเทมสัญลักษณ์
12,500,000

Level 77

Name SP
icon skill0330 สกิลมาสเตอรี่ Level 1
ระยะเตรียมใช้ใหม่กลายเป็นค่าเริ่มต้นหรือ ระยะทรงผลจะเพิ่มเป็น 2 เท่าตาม INT
18,000,000
icon skill1339 ไฟเออร์ วอร์เทกซ์ Level 1
สร้างกระแสน้ำวนซึ่งเชื่อมต่อกับมิติไฟ ขึ้นมาสร้างความเสียหายธาตุไฟแก่ศัตรูด้วย อานุภาพ 140 ที่ถูกเพิ่มในพลังเวทย์และทำ ให้ความเร็วเคลื่อนที่ลดลง 10%, ความเร็ว โจมตีลดลง 30% ความเร็วเวทย์ลดลง 10% ความ อดทนต่อธาตุไฟลดลง 20 เป็นระยะเวลา 30 วินา ที MP ลดลง 12 ต่อวินาที มีโอกาสโอเวอร์ฮิต
18,000,000

Level 78

Name SP
icon skill0433 วิเศษตำนาน Level 1
ความทนต่อธาตุดิน/น้ำ/ลม/ไฟเพิ่มขึ้น 5, พลังเวทย์เพิ่มขึ้น 3%
21,340,000
icon skill0337 อาร์เคน พาวเวอร์ Level 1
ทำให้ประสิทธิผลของเวทย์มีประสิทธิภาพสูง สุด พลังเวทย์เพิ่มขึ้น 30% และ MP ที่ใช้ ของเวทย์เพิ่มขึ้น 10% HP ถูกกิน 50 ต่อวินาที
21,340,000
icon skill1338 อาร์เคน คาออส Level 1
ทำให้ความอดทนต่อการโจมตีสลายบัฟของศัตรู ลดลง 30%, ความอดทนต่อการโจมตีดีบัฟลดลง 30%, MP ลดลง 24 ต่อวินาทีและทำให้การใช้ MP ของ ทักษะกายภาพเพิ่มขึ้น 10%, การใช้ MP ของ ทักษะเวทย์เพิ่มขึ้น 30% เป็นระยะเวลา 30 วินาที
21,340,000

Level 79

Name SP
icon skill1451 ระเบิดเกลียวไฟ Level 1
ไฟเออร์วอร์เทกซ์ระเบิดทำให้เกิดความเสียหาย ธาตุไฟต่อศัตรูด้วยอานุภาพ 195 ที่ถูกเพิ่ม ในพลังเวทย์
60,000,000
icon skill1452 อนันตอัคคี Level 1
ใช้พลังแห่งไฟเผาผลาญฝ่ายตรงข้ามทำให้ HP ลดลง 173 ต่อวินาที เป็นระยะเวลา 10 วินาที
60,000,000

Level 80

Name SP
icon skill1419 ภูเขาไฟ Level 1
สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงจากธาตุไฟ อย่างต่อเนื่อง ระหว่างที่ร่ายเวทย์จะ เคลื่อนที่ไม่ได้และทุกครั้งที่เกิดผลจะกิน MP เพิ่ม กินตราอาคม 1 ดวง
150,000,000

Level 81

Name SP
icon skill1554 ออรา บลาสท์ Level 1
สร้างความเสียหายไม่มีธาตุแก่ศัตรูบริเวณ รอบเป้าหมายด้วยอานุภาพ 141 ที่ถูกเพิ่มใน พลังเวทย์และฟื้น MP สร้างความเสียหายไม่มี ธาตุเพิ่มเติมเท่ากับอานุภาพ 58 โดยมี มอนสเตอร์เป็นเป้าหมาย
80,000,000

Level 82

Name SP
icon skill1555 ออรา แคนนอน Level 1
สร้างความเสียหายไม่มีธาตุแก่ศัตรูด้วยอา นุภาพ 178 ที่ถูกเพิ่มในพลังเวทย์และฟื้น MP สร้างความเสียหายไม่มีธาตุเพิ่มเติมเท่ากับ อานุภาพ 124 โดยมีมอนสเตอร์เป็นเป้าหมาย
90,000,000

Level 83

Name SP
icon skill1556 อาร์เคน ชิลด์ Level 1
ทำให้ความเสียหายที่ตัวเองได้รับโดยตรง 70% ลดลงและเปลี่ยนความเสียหายที่เหลือเป็นกิน MP เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อ MP กลายเป็น 0 ประสิทธิภาพของทักษะจะหายไป
100,000,000