ทักษะการเรียน - Soultaker High Five

Level 76

Name SP
icon skill0328 วิสดอม Level 1
ทำให้ความอดทนต่อการโจมตีที่ทำให้ เกิดอาการหลับ/โดนตรึง/การโจมตีต่อสติสัมป ชัญญะเพิ่มขึ้น 20
6,250,000
icon skill0329 เฮลธ์ Level 1
ทำให้ความอดทนต่อการโจมตีที่ทำให้เกิดอาการ ติดพิษ/เลือดออกเพิ่มขึ้น 20
6,250,000
icon skill0925 ซีกิล มาสเตอรี Level 1
พลังเวทย์เพิ่มขึ้น 4%, โบนัสฟื้น MP เพิ่ม ขึ้น 17% เมื่อใช้ไอเทมสัญลักษณ์
6,250,000
icon skill1343 ดาร์ค วอร์เทกซ์ Level 1
สร้างกระแสน้ำวนซึ่งเชื่อมต่อกับมิติมืด ขึ้นมาสร้างความเสียหายธาตุมืดแก่ศัตรูด้วย อานุภาพ 139 ที่ถูกเพิ่มในพลังเวทย์ ขณะ เดียวกันดูด 40% มาเป็น HP ทำให้ความแม่นยำ ลดลง 6, ความอดทนต่อธาตุมืดลดลง 30 และ MP ลดลง 12 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 30 วินาที
6,250,000

Level 77

Name SP
icon skill0330 สกิลมาสเตอรี่ Level 1
ระยะเตรียมใช้ใหม่กลายเป็นค่าเริ่มต้นหรือ ระยะทรงผลจะเพิ่มเป็น 2 เท่าตาม INT
14,600,000
icon skill1336 เสนียดตุลาการ Level 1
ทำให้ทักษะเวทย์/กายภาพทั้งหมดของศัตรู เสื่อมสภาพเป็นระยะเวลา 1 นาที
14,600,000
icon skill1344 แมส วอริเออร์ แบน Level 1
แก้บัฟที่ทำให้ความเร็วโจมตี/ความเร็ว เคลื่อนที่ของศัตรูโดยรอบเพิ่มขึ้น
14,600,000

Level 78

Name SP
icon skill0434 กล้าอาคม Level 1
ความทนต่อธาตุมืดเพิ่มขึ้น 10, พลังเวทย์ เพิ่มขึ้น 3%
16,000,000
icon skill0337 อาร์เคน พาวเวอร์ Level 1
ทำให้ประสิทธิผลของเวทย์มีประสิทธิภาพสูง สุด พลังเวทย์เพิ่มขึ้น 30% และ MP ที่ใช้ ของเวทย์เพิ่มขึ้น 10% HP ถูกกิน 50 ต่อวินาที
16,000,000
icon skill1337 เสนียดอเวจี Level 1
ทำให้ความเร็วเคลื่อนที่ของศัตรูลดลง 10%, พลังป้องกันลดลง 30%, การหลบหลีกลดลง 6%, พลังเวทย์ลดลง 30%, ความเร็วร่ายเวทย์ลดลง 20%, โอกาสคริติคอลของเวทย์สร้างความเสีย หายลดลง 30% เป็นระยะเวลา 30 วินาที
16,000,000
icon skill1345 แมส เมจ แบน Level 1
แก้บัฟที่ทำให้พลังเวทย์/ความเร็วเวทย์ ของศัตรูโดยรอบเพิ่มขึ้น
16,000,000

Level 80

Name SP
icon skill1422 วันโลกาวินาศ Level 1
สร้างตราที่จะสร้างคำสาปรุนแรงที่จะทำให้ ความสามารถทุกอย่างของฝ่ายศัตรูโดยรอบลดลง ประสิทธิภาพจะหายไปเมื่อออกพ้นเขต กินตรา อาคม 1 ดวง
150,000,000
icon skill1423 บึงไฟเกเฮนนา Level 1
สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงจากธาตุมืด ย่างต่อเนื่อง ระหว่างที่ร่ายเวทย์จะ เคลื่อนที่ไม่ได้และทุกครั้งที่เกิดผลจะกิน MP เพิ่ม กินตราอาคม 1 ดวง
150,000,000

Level 83

Name SP
icon skill1557 แชริง อาบีลีตี้ Level 1
ถ่ายความสามารถของนักเรียกซัมมอนให้กับซัม มอน ถ่าย 3% ของความเร็วเวทย์, 10% ของพลัง โจมตี, 20% ของโอกาสคริติคอล, 10% ของ HP/ MP สูงสุด, 25% ของการต้านทานเวทย์/พลัง เวทย์และ 50% ของพลังโจมตี /พลังป้องกันจาก ความสามารถของนักเรียกซัมมอนให้กับซัมมอน
100,000,000