ทักษะการเรียน - Hierophant High Five

Level 76

Name SP
icon skill0328 วิสดอม Level 1
ทำให้ความอดทนต่อการโจมตีที่ทำให้ เกิดอาการหลับ/โดนตรึง/การโจมตีต่อสติสัมป ชัญญะเพิ่มขึ้น 20
6,250,000
icon skill0329 เฮลธ์ Level 1
ทำให้ความอดทนต่อการโจมตีที่ทำให้เกิดอาการ ติดพิษ/เลือดออกเพิ่มขึ้น 20
6,250,000
icon skill0925 ซีกิล มาสเตอรี Level 1
พลังฟื้น MP สูงสุดเพิ่มขึ้น 5% กับโบนัส ฟื้นฟู MP เพิ่มขึ้น 17% เมื่อใช้ไอเทมสัญ ลักษณ์
6,250,000
icon skill1352 เอลิเมนทอล โปรเทคชั่น Level 1
ทำให้ความอดทนต่อการโจมตีจากธาตุไฟ/น้ำ/ลม /ดินเพิ่มขึ้น 20 เป็นระยะเวลา 20 นาที
8,340,000

Level 77

Name SP
icon skill0330 สกิลมาสเตอรี่ Level 1
ระยะเตรียมใช้ใหม่กลายเป็นค่าเริ่มต้นหรือ ระยะทรงผลจะเพิ่มเป็น 2 เท่าตาม INT
11,000,000
icon skill1358 บล็อค ชิลด์ Level 1
แก้บัฟที่ทำให้พลังป้องกันของศัตรูเพิ่มขึ้น ทำให้พลังป้องกันลดลง 10% และทำให้ไม่สามารถ รับบัฟเพิ่มพลังป้องกันได้เป็นระยะเวลา 2 นาที
11,000,000
icon skill1359 บล็อค วินด์วอล์ค Level 1
แก้บัฟที่ทำให้ความเร็วเคลื่อนที่ของศัตรู เพิ่มขึ้น ทำให้ความเร็วเคลื่อนที่ลดลง 10% และทำให้ไม่สามารถรับบัฟเพิ่มความเร็ว เคลื่อนที่ได้เป็นระยะเวลา 2 นาที
11,000,000

Level 78

Name SP
icon skill0436 ศักดิ์สิทธิ์ตำนาน Level 1
การใช้ MP ของทักษะเวทย์ลดลง 5%
21,340,000
icon skill0336 อาร์เคน วิซดอม Level 1
ทำให้ประสิทธิผลของเวทย์มีประสิทธิภาพ สูงสุด MP ที่ใช้ลดลง 30%, ความเร็วร่าย เวทย์ลดลง 10% HP ถูกกิน 50 ต่อวินาที
21,340,000
icon skill1356 พยากรณ์ไฟ Level 1
ได้รับความช่วยเหลือจากวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ ทำให้ MP สูงสุดของสมาชิกกลุ่มเพิ่มขึ้น 20%, โบนัสฟื้น HP เพิ่มขึ้น 20%, โอกาสที่ จะเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงอันเกิดจาก เวทย์สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 2, อานุภาพ ของการโจมตีคริติคอลเพิ่มขึ้น 20%, พลังโจม ตีเพิ่มขึ้น 10%, พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 20%, ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 20%, พลังเวทย์ เพิ่มขึ้น 20%, การต้านทานเวทย์เพิ่มขึ้น 20%, ความเร็วเวทย์เพิ่มขึ้น 20%, พลังต้าน ทานต่อดีบัฟเพิ่มขึ้น 10% และทำให้ความเร็ว เคลื่อนที่ลดลง 20% เป็นระยะเวลา 5 นาที กินหินวิเศษ 10 ก้อน
21,340,000

Level 79

Name SP
icon skill1411 ภูมิอัศจรรย์ Level 1
ตกอยู่ในสภาพไม่ติดดีบัฟเป็นระยะเวลา 30 วิ นาที ใช้ได้เฉพาะกับสมาชิกกลุ่มเท่านั้น
60,000,000
icon skill1412 ล้างคาถา Level 1
รบกวนการส่องหาของเป้าหมายในระยะประชิด หยุดการร่ายเวทย์
60,000,000

Level 80

Name SP
icon skill1564 เพนนิเทรชั่น แอตแทค Level 1
ทำให้พลังป้องกันของศัตรูลดลง 23% เมื่อโจม ตี
90,000,000