ทักษะการเรียน - Titan High Five

Level 76

Name SP
icon skill0328 วิสดอม Level 1
ทำให้ความอดทนต่อการโจมตีที่ทำให้ เกิดอาการหลับ/โดนตรึง/การโจมตีต่อสติสัมป ชัญญะเพิ่มขึ้น 20
10,000,000
icon skill0329 เฮลธ์ Level 1
ทำให้ความอดทนต่อการโจมตีที่ทำให้เกิดอาการ ติดพิษ/เลือดออกเพิ่มขึ้น 20
10,000,000
icon skill0335 ทรหด Level 1
ทำให้ความอดทนต่อการโจมตีที่ทำให้เกิดอาการ อัมพาต/ช๊อคเพิ่มขึ้น 30 กิน MP ต่อเนื่อง ตามเลเวล
10,000,000

Level 77

Name SP
icon skill0330 สกิลมาสเตอรี่ Level 1
ระยะเตรียมใช้ใหม่กลายเป็นค่าเริ่มต้นหรือ ระยะทรงผลจะเพิ่มเป็น 2 เท่าตาม STR
13,000,000
icon skill0362 อาเมอร์ ครัช Level 1
โจมตีศัตรูด้วยอานุภาพ 3077 ที่ถูกเพิ่มใน พลังโจมตี ทำให้ตกอยู่ในภาวะช๊อคและพลัง ป้องกันลดลง 30%, การต้านทานเวทย์ลดลง 30% ใช้ได้เมื่อใส่ดาบ/อาวุธไม่มีคม/ดาบสองมือ/ อาวุธไม่มีคมสองมือเป็นอาวุธ มีโอกาสโอเวอร์ ฮิต คริติคอลได้ ใช้แล้วใช้โล่ป้องกันไม่ อยู่
13,000,000

Level 78

Name SP
icon skill0339 พาร์รี สแตนซ์ Level 1
ใช้อาวุธขวางการโจมตี พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 25%, การต้านทานเวทย์เพิ่มขึ้น 25% และความเร็วเคลื่อนที่ลดลง 10%, ความเร็วโจม ตีลดลง 20% ความแม่นยำลดลง 4 MP ถูกกินต่อ เนื่องตามเลเวล
16,000,000
icon skill0347 ปฐพีกัมปนาท Level 1
ควงหอกโจมตีเหล่าศัตรูด้วยอานุภาพ 4848 ที่ ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้เมื่อใส่หอกเป็น อาวุธ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติคอลได้ ใช้ แล้วใช้โล่กันไม่อยู่ แก้ภาวะตกเป็นเป้าหมาย
16,000,000
icon skill0430 ชาญณรงค์ Level 1
CP สูงสุดเพิ่มขึ้น 5% และเมื่อใช้ดาบ/อา วุธไม่มีคม/หอก/ดาบคู่/สนับเป็นอาวุธ พลัง โจมตีจะเพิ่มขึ้น 80
16,000,000
icon skill0440 กล้าหาญ Level 1
รวบรวมความห้าวหาญเพื่อฟื้น CP 1000
16,000,000

Level 79

Name SP
icon skill0536 เหนืออินทรียภาพ Level 1
เรียกความประสงค์ต่อสู้ทั้งหมดออกมา ทำให้ HP สูงสุดเพิ่มขึ้น 35%, โบนัส ฟื้นฟู HP เพิ่มขึ้น 15%, พลังโจมตีเพิ่ม ขึ้น 25%, พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 30%, ความ เร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น 10%, ความเร็ว เคลื่อนที่เพิ่มขึ้น 10% ใช้ได้เมื่อ CP มี มากกว่า 80%ขึ้นไป
60,000,000

Level 80

Name SP
icon skill0456 ตรายืนหยัด Level 1
สร้างตราที่จะทำให้พลังต้านทานภาวะผิดปกติ ของฝ่ายเราในรอบบริเวณอยู่ในสภาพสูงสุด ประสิทธิภาพจะหายไปเมื่อออกพ้นเขต กินตรา ยุทธา 1 ดวง
150,000,000

Level 83

Name SP
icon skill0793 รัช อิมแพ็ค Level 1
พุ่งเข้าไปโจมตีเหล่าศัตรูด้านหน้าด้วยอา นุภาพ 4224 ที่เพิ่มพลังโจมตีและทำให้ตก อยู่ในภาวะช๊อคเป็นระยะเวลา 9 วินาที ใช้ ไม่ได้เมื่อใส่ธนูู/เกาทัณฑ์เป็นอาวุธ
150,000,000