ทักษะการเรียน - Dominator High Five

Level 76

Name SP
icon skill0328 วิสดอม Level 1
ทำให้ความอดทนต่อการโจมตีที่ทำให้ เกิดอาการหลับ/โดนตรึง/การโจมตีต่อสติสัมป ชัญญะเพิ่มขึ้น 20
6,250,000
icon skill0329 เฮลธ์ Level 1
ทำให้ความอดทนต่อการโจมตีที่ทำให้เกิดอาการ ติดพิษ/เลือดออกเพิ่มขึ้น 20
6,250,000
icon skill0925 ซีกิล มาสเตอรี Level 1
อานุภาพฮีลเพิ่มขึ้น 30, โบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้นเมื่อใช้ไอเทมสัญลักษณ์
6,250,000
icon skill1367 ดวงตราโรคาพิบัติ Level 1
ทำให้ประสิทธิภาพของเวทย์ฟื้น HP ที่สมาชิก แคลนศัตรูได้รับลดลง 50% เป็นระยะเวลา 2 นาที
6,250,000

Level 77

Name SP
icon skill0330 สกิลมาสเตอรี่ Level 1
ระยะเตรียมใช้ใหม่กลายเป็นค่าเริ่มต้นหรือ ระยะทรงผลจะเพิ่มเป็น 2 เท่าตาม INT
11,000,000
icon skill1364 ดวงตาพากรีโอ Level 1
รวมประสิทธิภาพป้องกันคริติคอลกับประสิทธิ ภาพเพิ่มความแม่นยำ ทำให้ได้รับประสิทธิภาพ ที่ถูกเสริมเข้าไป ทำให้ความแม่นยำของสมาชิก แคลนโดยรอบเพิ่มขึ้น 4 และโอกาสที่จะถูกโจม ตีคริติคอลลดลง 30% เป็นระยะเวลา 20 นาที
11,000,000
icon skill1365 ดวงจิตพากรีโอ Level 1
รวมประสิทธิภาพเพิ่มการต้านทานเวทย์กับประ สิทธิภาพเพิ่มพลังเวทย์ทำให้ได้รับประสิทธิ ภาพที่ถูกเสริมเข้าไป พลังเวทย์ของสมาชิก แคลนโดยรอบเพิ่มขึ้น 75%, การต้านทานเวทย์ เพิ่มขึ้น 30% เป็นระยะเวลา 20 นาที
11,000,000

Level 78

Name SP
icon skill0436 ศักดิ์สิทธิ์ตำนาน Level 1
การใช้ MP ของทักษะเวทย์ลดลง 5%
16,000,000
icon skill0337 อาร์เคน พาวเวอร์ Level 1
ทำให้ประสิทธิผลของเวทย์มีประสิทธิภาพสูง สุด พลังเวทย์เพิ่มขึ้น 30% และ MP ที่ใช้ ของเวทย์เพิ่มขึ้น 10% HP ถูกกิน 50 ต่อวินาที
16,000,000
icon skill1366 ดวงตรามลายฤทธิ์ Level 1
ทำให้ความแม่นยำของเหล่าศัตรูโดยรอบลดลง 6, พลังโจมตีลดลง 10%, โอกาสคริติคอลลดลง 30%, ความเสียหายคริติคอลลดลง 30%, ความเร็ว เคลื่อนที่ลดลง 20%, การต้านทานเวทย์ลดลง 30%, ความเร็วโจมตีลดลง 30% เป็นระยะเวลา 30 วินาที
16,000,000
icon skill1415 ลัญจกรของพากรีโอ Level 1
ทำให้ความทนต่อการโจมตีแก้บัฟของสมาชิกแคลน โดยรอบเพิ่มขึ้น 30%, ความอดทนต่อการโจมตี ดีบัฟเพิ่มขึ้น 20% เป็นระยะเวลา 5 นาที
16,000,000

Level 79

Name SP
icon skill1414 พากรีโอประสาทชัย Level 1
ได้รับความช่วยเหลือจากวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ ทำให้ CP สูงสุดของสมาชิกโดยรอบเพิ่มขึ้น 20%, โบนัสฟื้น CP เพิ่มขึ้น 20%, MP สูง สุดเพิ่มขึ้น 20%, โอกาสโจมตีคริติคอลเพิ่ม ขึ้น 20%, อานุภาพที่จะเกิดความเสียหายอย่าง รุนแรงอันเกิดจากเวทย์สร้างความเสียหายเพิ่ม ขึ้น 20%, พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 10%, พลัง ป้องกันเพิ่มขึ้น 20%, ความเร็วโจมตีเพิ่ม ขึ้น 20%, พลังเวทย์เพิ่มขึ้น 20%, การต้าน ทานเวทย์เพิ่มขึ้น 20%, ความเร็วเวทย์เพิ่ม ขึ้น 20%, พลังต้านทานต่อดีบัฟเพิ่มขึ้น 10% และทำให้ความเร็วเคลื่อนที่ลดลง 20% เป็นระ ยะเวลา 5 นาที กินหินวิเศษ 40 เม็ด
60,000,000
icon skill1416 กำปั้นพากรีโอ Level 1
ทำให้ CP ของสมาชิกแคลนโดยรอบฟื้นคืน 800 ทันทีที่ร่ายและทำให้ CP สูงสุดเพิ่มขึ้น 800 เป็นระยะเวลา 5 นาที กินหินวิเศษ 20 เม็ด
60,000,000
icon skill1462 ดวงตาปิดล้อม Level 1
ทำให้การโจมตีสามัญสลายภายใน 10 วินาที และทำให้เกิดความเสียหายไม่มีธาตุแก่ศัตรูด้วย อานุภาพ 80 เพิ่มเติมที่พลังเวทย์
60,000,000

Level 80

Name SP
icon skill1427 อชิตัคคี Level 1
ประสาทพรเปลวเพลิงให้แก่สมาชิกแคลน ที่อยู่ใกล้เคียงทำให้อยู่ในภาวะไม่ติดผลใดๆ กินตราอาคม 1 ดวง
150,000,000

Level 83

Name SP
icon skill1553 เชน ฮีล Level 1
ฟื้น HP สูงสุด 30% ของ 10 คนที่ได้รับความ เสียหายอย่างรุนแรงของฝ่ายเราบริเวณรอบเป้า หมายกับเป้าหมาย ปริมาณการฟื้นจะค่อยๆ ลดลง ตามลำดับที่ได้รับความเสียหายมากสุด กินหิน วิเศษจำนวน 4 เม็ด
100,000,000