ทักษะการเรียน - Doom Cryer High Five

Level 76

Name SP
icon skill0328 วิสดอม Level 1
ทำให้ความอดทนต่อการโจมตีที่ทำให้ เกิดอาการหลับ/โดนตรึง/การโจมตีต่อสติสัมป ชัญญะเพิ่มขึ้น 20
8,300,000
icon skill0329 เฮลธ์ Level 1
ทำให้ความอดทนต่อการโจมตีที่ทำให้เกิดอาการ ติดพิษ/เลือดออกเพิ่มขึ้น 20
8,300,000
icon skill0925 ซีกิล มาสเตอรี Level 1
พลังฟื้น MP สูงสุดเพิ่มขึ้น 5% กับโบนัส ฟื้นฟู MP เพิ่มขึ้น 17% เมื่อใช้ไอเทมสัญ ลักษณ์
8,300,000
icon skill1549 แชนท์ ออฟ เอลีเมนทัล Level 1
ทำให้ธาตุพื้นฐานของสมาชิกกลุ่มทั้งหมด เพิ่มขึ้น 20 เป็นเวลา 20 นาที
14,670,000

Level 77

Name SP
icon skill0330 สกิลมาสเตอรี่ Level 1
ระยะเตรียมใช้ใหม่กลายเป็นค่าเริ่มต้นหรือ ระยะทรงผลจะเพิ่มเป็น 2 เท่าตาม INT
14,670,000
icon skill1362 บทสวดดวงวิญญาณ Level 1
ทำให้ความอดทนต่อพลังโจมตีดีบัฟเพิ่มขึ้น 20, ความอดทนต่อการโจมตีสลายบัฟของสมาชิก กลุ่มทั้งหมดเพิ่มขึ้น 30 เป็นระยะเวลา 20 นาที
14,670,000

Level 78

Name SP
icon skill0436 ศักดิ์สิทธิ์ตำนาน Level 1
การใช้ MP ของทักษะเวทย์ลดลง 5%
16,000,000
icon skill0336 อาร์เคน วิซดอม Level 1
ทำให้ประสิทธิผลของเวทย์มีประสิทธิภาพ สูงสุด MP ที่ใช้ลดลง 30%, ความเร็วร่าย เวทย์ลดลง 10% HP ถูกกิน 50 ต่อวินาที
16,000,000
icon skill1363 บทสวดชัย Level 1
ทำให้ HP ของสมาชิกกลุ่มทั้งหมดฟื้นคืน 20% และได้รับความช่วยเหลือจากวิญญาณผู้ยิ่ง ใหญ่ทำให้ HP สูงสุดเพิ่มขึ้น 20%, โอกาส ที่จะเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงอันเกิดจาก เวทย์สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 2, อานุภาพ ของการโจมตีคริติคอลเพิ่มขึ้น 20%, พลังโจม ตีเพิ่มขึ้น 10%, พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 20%, ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 20%, พลังเวทย์ เพิ่มขึ้น 20%, การต้านทานเวทย์เพิ่มขึ้น 20%, ความเร็วเวทย์เพิ่มขึ้น 20%, พลังต้าน ทานต่อดีบัฟเพิ่มขึ้น 10%, ความแม่นยำเพิ่ม ขึ้น 4 และทำให้ความเร็วเคลื่อนที่ลดลง 20% เป็นระยะเวลา 5 นาที กินหินวิเศษ 40 ก้อน
16,000,000
icon skill1429 บทสวดแกล Level 1
เรียกสมาชิกกลุ่ม กินลูกแก้วเรียกตัว 4 เม็ด
16,000,000

Level 79

Name SP
icon skill1413 บทสวดเกริกไกร Level 1
ได้รับความช่วยเหลือจากวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ ทำให้ MP สูงสุดของสมาชิกกลุ่มทั้งหมดเพิ่ม ขึ้น 15%, โบนัสฟื้น MP เมื่อใส่ชุดเบา/หนัก เพิ่มขึ้น 1.5, โบนัสฟื้น MP เมื่อใส่ชุด คลุมเพิ่มขึ้น 4, การต้านทานเวทย์เพิ่มขึ้น 30%, พลังเวทย์เพิ่มขึ้น 30%, ความเร็ว เวทย์เพิ่มขึ้น 20%, ความอดทนต่อธาตุดิน/ น้ำ/ลม/ไฟเพิ่มขึ้น 10, ความอดทนต่อการโจม ตีดีบัฟเพิ่มขึ้น 25, ความอดทนต่อการโจมตี สลายบัฟเพิ่มขึ้น 40 เป็นระยะเวลา 5 นาที กินหินวิเศษ 40 เม็ด
60,000,000
icon skill1461 บทสวดคุ้มภัย Level 1
ทำให้อานุภาพของการโจมตีคริติคอลที่ สมาชิกกลุ่มได้รับลดลง 30% เป็นระยะเวลา 20 นาที
60,000,000