ทักษะการเรียน - Raider High Five

Level 20

Name SP
icon skill0257 ซอร์ด/บลันท์ มาสเตอรี Level 1
เมื่อใช้ดาบ/อาวุธไม่มีคม พลังโจมตีเพิ่ม ขึ้น 4.5
3,400
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี Level 1
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 4.5 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้
3,400
icon skill0227 ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 1
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 4.2, การหลบหลีกเพิ่ม ขึ้น 3 เมื่อใส่อุปกรณ์เบา
1,700
icon skill0227 ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 2
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 5.3, การหลบหลีกเพิ่ม ขึ้น 3 เมื่อใส่อุปกรณ์เบา
1,700
icon skill0231 เฮฟวี่ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 1
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 1.9 เมื่อใส่อุปกรณ์ หนัก
1,700
icon skill0231 เฮฟวี่ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 2
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 3.3 เมื่อใส่อุปกรณ์ หนัก
1,700
icon skill0255 พาวเวอร์ สแมซ Level 1
รวบรวมพลังแล้วตีออกไปอย่างแรง โจมตีศัตรู ด้วยอานุภาพ 90 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี สา มารถใช้ได้เมื่อใส่อาวุธจำพวกดาบ/อาวุธไม่ มีคม มีโอกาสโอเวอร์ฮิต
1,100
icon skill0255 พาวเวอร์ สแมซ Level 2
รวบรวมพลังแล้วตีออกไปอย่างแรง โจมตีศัตรู ด้วยอานุภาพ 97 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี สา มารถใช้ได้เมื่อใส่อาวุธจำพวกดาบ/อาวุธไม่ มีคม มีโอกาสโอเวอร์ฮิต
1,100
icon skill0255 พาวเวอร์ สแมซ Level 3
รวบรวมพลังแล้วตีออกไปอย่างแรง โจมตีศัตรู ด้วยอานุภาพ 105 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี สา มารถใช้ได้เมื่อใส่อาวุธจำพวกดาบ/อาวุธไม่ มีคม มีโอกาสโอเวอร์ฮิต
1,100
icon skill0100 สตัน แอตแทค Level 1
โจมตีศัตรูด้วยอานุภาพ 36 ที่ถูกเพิ่มใน พลังโจมตี ทำให้ตกอยู่ในภาวะสตันเป็นระยะเวลา 9 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่อาวุธจำพวกอาวุธ ไม่มีคม มีโอกาสโอเวอร์ฮิต
1,100
icon skill0100 สตัน แอตแทค Level 2
โจมตีศัตรูด้วยอานุภาพ 39 ที่ถูกเพิ่มใน พลังโจมตี ทำให้ตกอยู่ในภาวะสตันเป็นระยะเวลา 9 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่อาวุธจำพวกอาวุธ ไม่มีคม มีโอกาสโอเวอร์ฮิต
1,100
icon skill0100 สตัน แอตแทค Level 3
โจมตีศัตรูด้วยอานุภาพ 42 ที่ถูกเพิ่มใน พลังโจมตี ทำให้ตกอยู่ในภาวะสตันเป็นระยะเวลา 9 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่อาวุธจำพวกอาวุธ ไม่มีคม มีโอกาสโอเวอร์ฮิต
1,100
icon skill0245 ไวล์ด สวีป Level 1
โจมตีศัตรูจำนวนมากด้วยอานุภาพ 108 ใช้หอก กำจัดศัตรูจำนวนมาก มีโอกาสติดโอเวอร์ฮิต
1,100
icon skill0245 ไวล์ด สวีป Level 2
โจมตีศัตรูจำนวนมากด้วยอานุภาพ 117 ใช้หอก กำจัดศัตรูจำนวนมาก มีโอกาสติดโอเวอร์ฮิต
1,100
icon skill0245 ไวล์ด สวีป Level 3
โจมตีศัตรูจำนวนมากด้วยอานุภาพ 126 ใช้หอก กำจัดศัตรูจำนวนมาก มีโอกาสติดโอเวอร์ฮิต
1,100
icon skill0312 วิเชียส์ สแตนส์ Level 1
อานุภาพโจมตีคริติคอลสูงขึ้น 35 กิน MP ต่อ เนื่องตามเลเวล
3,400
icon skill0293 ทูแฮนด์ เวพอน มาสเตอรี Level 1
เมื่อใช้อาวุธจำพวกดาบสองมือ/อาวุธไม่มีคม สองมือ พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 4.5, ความแม่นยำ เพิ่มขึ้น 3
3,400
icon skill0211 บูสต์ HP Level 1
HP สูงสุดเพิ่มขึ้น 60
3,400
icon skill0034 แบนเดจ Level 1
รักษาอาการเลือดออกระดับต่ำของตัวเอง
3,400

Level 24

Name SP
icon skill0257 ซอร์ด/บลันท์ มาสเตอรี Level 2
เมื่อใช้ดาบ/อาวุธไม่มีคม พลังโจมตีเพิ่ม ขึ้น 7.3
5,300
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี Level 2
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 7.3 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้
5,300
icon skill0227 ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 3
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 6.5, การหลบหลีกเพิ่ม ขึ้น 5 เมื่อใส่อุปกรณ์เบา
2,700
icon skill0227 ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 4
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 7.7, การหลบหลีกเพิ่ม ขึ้น 5 เมื่อใส่อุปกรณ์เบา
2,700
icon skill0231 เฮฟวี่ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 3
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 4.8 เมื่อใส่อุปกรณ์ หนัก
2,700
icon skill0231 เฮฟวี่ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 4
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 6.4 เมื่อใส่อุปกรณ์ หนัก
2,700
icon skill0255 พาวเวอร์ สแมซ Level 4
รวบรวมพลังแล้วตีออกไปอย่างแรง โจมตีศัตรู ด้วยอานุภาพ 123 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี สา มารถใช้ได้เมื่อใส่อาวุธจำพวกดาบ/อาวุธไม่ มีคม มีโอกาสโอเวอร์ฮิต
1,800
icon skill0255 พาวเวอร์ สแมซ Level 5
รวบรวมพลังแล้วตีออกไปอย่างแรง โจมตีศัตรู ด้วยอานุภาพ 132 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี สา มารถใช้ได้เมื่อใส่อาวุธจำพวกดาบ/อาวุธไม่ มีคม มีโอกาสโอเวอร์ฮิต
1,800
icon skill0255 พาวเวอร์ สแมซ Level 6
รวบรวมพลังแล้วตีออกไปอย่างแรง โจมตีศัตรู ด้วยอานุภาพ 143 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี สา มารถใช้ได้เมื่อใส่อาวุธจำพวกดาบ/อาวุธไม่ มีคม มีโอกาสโอเวอร์ฮิต
1,800
icon skill0100 สตัน แอตแทค Level 4
โจมตีศัตรูด้วยอานุภาพ 49 ที่ถูกเพิ่มใน พลังโจมตี ทำให้ตกอยู่ในภาวะสตันเป็นระยะเวลา 9 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่อาวุธจำพวกอาวุธ ไม่มีคม มีโอกาสโอเวอร์ฮิต
1,800
icon skill0100 สตัน แอตแทค Level 5
โจมตีศัตรูด้วยอานุภาพ 53 ที่ถูกเพิ่มใน พลังโจมตี ทำให้ตกอยู่ในภาวะสตันเป็นระยะเวลา 9 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่อาวุธจำพวกอาวุธ ไม่มีคม มีโอกาสโอเวอร์ฮิต
1,800
icon skill0100 สตัน แอตแทค Level 6
โจมตีศัตรูด้วยอานุภาพ 57 ที่ถูกเพิ่มใน พลังโจมตี ทำให้ตกอยู่ในภาวะสตันเป็นระยะเวลา 9 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่อาวุธจำพวกอาวุธ ไม่มีคม มีโอกาสโอเวอร์ฮิต
1,800
icon skill0245 ไวล์ด สวีป Level 4
โจมตีศัตรูจำนวนมากด้วยอานุภาพ 147 ใช้หอก กำจัดศัตรูจำนวนมาก มีโอกาสติดโอเวอร์ฮิต
1,800
icon skill0245 ไวล์ด สวีป Level 5
โจมตีศัตรูจำนวนมากด้วยอานุภาพ 159 ใช้หอก กำจัดศัตรูจำนวนมาก มีโอกาสติดโอเวอร์ฮิต
1,800
icon skill0245 ไวล์ด สวีป Level 6
โจมตีศัตรูจำนวนมากด้วยอานุภาพ 171 ใช้หอก กำจัดศัตรูจำนวนมาก มีโอกาสติดโอเวอร์ฮิต
1,800
icon skill0312 วิเชียส์ สแตนส์ Level 2
อานุภาพโจมตีคริติคอลสูงขึ้น 48 กิน MP ต่อ เนื่องตามเลเวล
5,300
icon skill0293 ทูแฮนด์ เวพอน มาสเตอรี Level 2
เมื่อใช้อาวุธจำพวกดาบสองมือ/อาวุธไม่มีคม สองมือ พลังโจมตีเพิ่มขึ้น7.3, ความแม่นยำ เพิ่มขึ้น 3
5,300
icon skill0212 ฟาสต์ HP รีคัฟเวอรี Level 1
โบนัสฟื้น HP เพิ่มขึ้น 1.1
5,300
icon skill0148 ไวทัล ฟอร์ซ Level 1
เมื่ออยู่ในสถานะที่นั่งอยู่จะทำให้โบนัส ฟื้น HP เพิ่มขึ้น 1.9, โบนัสฟื้น MP เพิ่ม ขึ้น 1.9
5,300
icon skill0094 เรจ Level 1
ทำให้พลังโจมตีของตัวเองเพิ่มขึ้น 20% หากใช้ดาบ/อาวุธไม่มีคม/หอกเป็นอาวุธพลัง โจมตีเพิ่มขึ้น 21% , หากใช้ดาบ/อาวุธไม่มี คมสองมือเป็นอาวุธความแม่นยำเพิ่มขึ้น 2 พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 7% การหลบหลีกลดลง 3 พลังป้องกันตัวลดลง 20%
5,300
icon skill0256 แอคคิิวราซี่ Level 1
ทำให้ความแม่นยำเพิ่มขึ้น 3 กิน MP อย่าง ต่อเนื่องตามเลเวล
5,300

Level 28

Name SP
icon skill0257 ซอร์ด/บลันท์ มาสเตอรี Level 3
เมื่อใช้ดาบ/อาวุธไม่มีคม พลังโจมตีเพิ่ม ขึ้น 8.9
5,500
icon skill0257 ซอร์ด/บลันท์ มาสเตอรี Level 4
เมื่อใช้ดาบ/อาวุธไม่มีคม พลังโจมตีเพิ่ม ขึ้น 10.7
5,500
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี Level 3
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 8.9 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้
5,500
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี Level 4
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 10.7 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้
5,500
icon skill0227 ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 5
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 9, การหลบหลีกเพิ่ม ขึ้น 6 เมื่อใส่อุปกรณ์เบา
3,600
icon skill0227 ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 6
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 9.9, การหลบหลีกเพิ่ม ขึ้น 6 เมื่อใส่อุปกรณ์เบา
3,600
icon skill0227 ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 7
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 10.8, การหลบหลีกเพิ่ม ขึ้น 6 เมื่อใส่อุปกรณ์เบา
3,600
icon skill0231 เฮฟวี่ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 5
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 8.1 เมื่อใส่อุปกรณ์ หนัก
3,600
icon skill0231 เฮฟวี่ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 6
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 8.9 เมื่อใส่อุปกรณ์ หนัก
3,600
icon skill0231 เฮฟวี่ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 7
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 9.8 เมื่อใส่อุปกรณ์ หนัก
3,600
icon skill0255 พาวเวอร์ สแมซ Level 7
รวบรวมพลังแล้วตีออกไปอย่างแรง โจมตีศัตรู ด้วยอานุภาพ 165 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี สา มารถใช้ได้เมื่อใส่อาวุธจำพวกดาบ/อาวุธไม่ มีคม มีโอกาสโอเวอร์ฮิต
3,600
icon skill0255 พาวเวอร์ สแมซ Level 8
รวบรวมพลังแล้วตีออกไปอย่างแรง โจมตีศัตรู ด้วยอานุภาพ 177 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี สา มารถใช้ได้เมื่อใส่อาวุธจำพวกดาบ/อาวุธไม่ มีคม มีโอกาสโอเวอร์ฮิต
3,600
icon skill0255 พาวเวอร์ สแมซ Level 9
รวบรวมพลังแล้วตีออกไปอย่างแรง โจมตีศัตรู ด้วยอานุภาพ 191 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี สา มารถใช้ได้เมื่อใส่อาวุธจำพวกดาบ/อาวุธไม่ มีคม มีโอกาสโอเวอร์ฮิต
3,600
icon skill0100 สตัน แอตแทค Level 7
โจมตีศัตรูด้วยอานุภาพ 66 ที่ถูกเพิ่มใน พลังโจมตี ทำให้ตกอยู่ในภาวะสตันเป็นระยะเวลา 9 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่อาวุธจำพวกอาวุธ ไม่มีคม มีโอกาสโอเวอร์ฮิต
3,600
icon skill0100 สตัน แอตแทค Level 8
โจมตีศัตรูด้วยอานุภาพ 71 ที่ถูกเพิ่มใน พลังโจมตี ทำให้ตกอยู่ในภาวะสตันเป็นระยะเวลา 9 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่อาวุธจำพวกอาวุธ ไม่มีคม มีโอกาสโอเวอร์ฮิต
3,600
icon skill0100 สตัน แอตแทค Level 9
โจมตีศัตรูด้วยอานุภาพ 77 ที่ถูกเพิ่มใน พลังโจมตี ทำให้ตกอยู่ในภาวะสตันเป็นระยะเวลา 9 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่อาวุธจำพวกอาวุธ ไม่มีคม มีโอกาสโอเวอร์ฮิต
3,600
icon skill0245 ไวล์ด สวีป Level 7
โจมตีศัตรูจำนวนมากด้วยอานุภาพ 198 ใช้หอก กำจัดศัตรูจำนวนมาก มีโอกาสติดโอเวอร์ฮิต
3,600
icon skill0245 ไวล์ด สวีป Level 8
โจมตีศัตรูจำนวนมากด้วยอานุภาพ 213 ใช้หอก กำจัดศัตรูจำนวนมาก มีโอกาสติดโอเวอร์ฮิต
3,600
icon skill0245 ไวล์ด สวีป Level 9
โจมตีศัตรูจำนวนมากด้วยอานุภาพ 229 ใช้หอก กำจัดศัตรูจำนวนมาก มีโอกาสติดโอเวอร์ฮิต
3,600
icon skill0312 วิเชียส์ สแตนส์ Level 3
อานุภาพโจมตีคริติคอลสูงขึ้น 64 กิน MP ต่อ เนื่องตามเลเวล
11,000
icon skill0293 ทูแฮนด์ เวพอน มาสเตอรี Level 3
เมื่อใช้อาวุธจำพวกดาบสองมือ/อาวุธไม่มีคม สองมือ พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 10.7, ความแม่นยำ เพิ่มขึ้น 3
11,000
icon skill0211 บูสต์ HP Level 2
HP สูงสุดเพิ่มขึ้น 100
11,000
icon skill0121 แบตเทิล รอร์ Level 1
ทำให้ 10% ของ HP สูงสุดฟื้นคืนทันทีที่ใช้ และทำให้ HP สูงสุดของตัวเองเพิ่มขึ้น 10% เป็นระยะเวลา 10 นาที
11,000

Level 32

Name SP
icon skill0257 ซอร์ด/บลันท์ มาสเตอรี Level 5
เมื่อใช้ดาบ/อาวุธไม่มีคม พลังโจมตีเพิ่ม ขึ้น 12.8
8,300
icon skill0257 ซอร์ด/บลันท์ มาสเตอรี Level 6
เมื่อใช้ดาบ/อาวุธไม่มีคม พลังโจมตีเพิ่ม ขึ้น 15.1
8,300
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี Level 5
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 12.8 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้
8,300
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี Level 6
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 15.1 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้
8,300
icon skill0227 ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 8
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 12.7, การหลบหลีกเพิ่ม ขึ้น 6 เมื่อใส่อุปกรณ์เบา
5,600
icon skill0227 ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 9
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 13.7, การหลบหลีกเพิ่ม ขึ้น 6 เมื่อใส่อุปกรณ์เบา
5,600
icon skill0227 ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 10
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 14.8, การหลบหลีกเพิ่ม ขึ้น 6 เมื่อใส่อุปกรณ์เบา
5,600
icon skill0231 เฮฟวี่ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 8
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 11.7 เมื่อใส่อุปกรณ์ หนัก
5,600
icon skill0231 เฮฟวี่ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 9
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 12.7 เมื่อใส่อุปกรณ์ หนัก
5,600
icon skill0231 เฮฟวี่ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 10
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 13.7 เมื่อใส่อุปกรณ์ หนัก
5,600
icon skill0255 พาวเวอร์ สแมซ Level 10
รวบรวมพลังแล้วตีออกไปอย่างแรง โจมตีศัตรู ด้วยอานุภาพ 219 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี สา มารถใช้ได้เมื่อใส่อาวุธจำพวกดาบ/อาวุธไม่ มีคม มีโอกาสโอเวอร์ฮิต
5,600
icon skill0255 พาวเวอร์ สแมซ Level 11
รวบรวมพลังแล้วตีออกไปอย่างแรง โจมตีศัตรู ด้วยอานุภาพ 235 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี สา มารถใช้ได้เมื่อใส่อาวุธจำพวกดาบ/อาวุธไม่ มีคม มีโอกาสโอเวอร์ฮิต
5,600
icon skill0255 พาวเวอร์ สแมซ Level 12
รวบรวมพลังแล้วตีออกไปอย่างแรง โจมตีศัตรู ด้วยอานุภาพ 251 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี สา มารถใช้ได้เมื่อใส่อาวุธจำพวกดาบ/อาวุธไม่ มีคม มีโอกาสโอเวอร์ฮิต
5,600
icon skill0100 สตัน แอตแทค Level 10
โจมตีศัตรูด้วยอานุภาพ 88 ที่ถูกเพิ่มใน พลังโจมตี ทำให้ตกอยู่ในภาวะสตันเป็นระยะเวลา 9 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่อาวุธจำพวกอาวุธ ไม่มีคม มีโอกาสโอเวอร์ฮิต
5,600
icon skill0100 สตัน แอตแทค Level 11
โจมตีศัตรูด้วยอานุภาพ 94 ที่ถูกเพิ่มใน พลังโจมตี ทำให้ตกอยู่ในภาวะสตันเป็นระยะเวลา 9 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่อาวุธจำพวกอาวุธ ไม่มีคม มีโอกาสโอเวอร์ฮิต
5,600
icon skill0100 สตัน แอตแทค Level 12
โจมตีศัตรูด้วยอานุภาพ 101 ที่ถูกเพิ่มใน พลังโจมตี ทำให้ตกอยู่ในภาวะสตันเป็นระยะเวลา 9 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่อาวุธจำพวกอาวุธ ไม่มีคม มีโอกาสโอเวอร์ฮิต
5,600
icon skill0245 ไวล์ด สวีป Level 10
โจมตีศัตรูจำนวนมากด้วยอานุภาพ 263 ใช้หอก กำจัดศัตรูจำนวนมาก มีโอกาสติดโอเวอร์ฮิต
5,600
icon skill0245 ไวล์ด สวีป Level 11
โจมตีศัตรูจำนวนมากด้วยอานุภาพ 281 ใช้หอก กำจัดศัตรูจำนวนมาก มีโอกาสติดโอเวอร์ฮิต
5,600
icon skill0245 ไวล์ด สวีป Level 12
โจมตีศัตรูจำนวนมากด้วยอานุภาพ 301 ใช้หอก กำจัดศัตรูจำนวนมาก มีโอกาสติดโอเวอร์ฮิต
5,600
icon skill0312 วิเชียส์ สแตนส์ Level 4
อานุภาพโจมตีคริติคอลสูงขึ้น 84 กิน MP ต่อ เนื่องตามเลเวล
17,000
icon skill0293 ทูแฮนด์ เวพอน มาสเตอรี Level 4
เมื่อใช้อาวุธจำพวกดาบสองมือ/อาวุธไม่มีคม สองมือ พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 15.1, ความแม่นยำ เพิ่มขึ้น 3
17,000
icon skill0212 ฟาสต์ HP รีคัฟเวอรี Level 2
โบนัสฟื้น HP เพิ่มขึ้น 1.6
17,000
icon skill0148 ไวทัล ฟอร์ซ Level 2
เมื่ออยู่ในสถานะที่นั่งอยู่จะทำให้โบนัส ฟื้น HP เพิ่มขึ้น 2.7, โบนัสฟื้น MP เพิ่ม ขึ้น 2.1
17,000
icon skill0176 เฟรนซี Level 1
ทำให้พลังโจมตีของตัวเองเพิ่มขึ้น 10% เป็น ระยะเวลา 1 นาที 30 วินาที หากใช้ดาบ/อาวุธ ไม่มีคมเป็นอาวุธ พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 20% , หากใช้ดาบ/อาวุธไม่มีคมสองมือเป็นอาวุธ ความแม่นยำเพิ่มขึ้น 2, พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 5% ใช้ได้เฉพาะเมื่อ HP เหลือต่ำกว่า 60% เท่านั้น
17,000

Level 36

Name SP
icon skill0257 ซอร์ด/บลันท์ มาสเตอรี Level 7
เมื่อใช้ดาบ/อาวุธไม่มีคม พลังโจมตีเพิ่ม ขึ้น 17.7
13,000
icon skill0257 ซอร์ด/บลันท์ มาสเตอรี Level 8
เมื่อใช้ดาบ/อาวุธไม่มีคม พลังโจมตีเพิ่ม ขึ้น 20.5
13,000
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี Level 7
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 17.7 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้
13,000
icon skill0216 โพลอาร์ม มาสเตอรี Level 8
เมื่อใช้อาวุธจำพวกหอก พลังโจมตีจะเพิ่ม ขึ้น 20.5 และทำให้โจมตีศัตรูหมู่มากได้
13,000
icon skill0227 ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 11
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 16.9, การหลบหลีกเพิ่ม ขึ้น 6 เมื่อใส่อุปกรณ์เบา
8,600
icon skill0227 ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 12
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 18, การหลบหลีกเพิ่ม ขึ้น 6 เมื่อใส่อุปกรณ์เบา
8,600
icon skill0227 ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 13
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 19.1, การหลบหลีกเพิ่ม ขึ้น 6 เมื่อใส่อุปกรณ์เบา
8,600
icon skill0231 เฮฟวี่ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 11
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 15.8 เมื่อใส่อุปกรณ์ หนัก
8,600
icon skill0231 เฮฟวี่ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 12
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 16.9 เมื่อใส่อุปกรณ์ หนัก
8,600
icon skill0231 เฮฟวี่ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 13
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 18 เมื่อใส่อุปกรณ์ หนัก
8,600
icon skill0255 พาวเวอร์ สแมซ Level 13
รวบรวมพลังแล้วตีออกไปอย่างแรง โจมตีศัตรู ด้วยอานุภาพ 287 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี สา มารถใช้ได้เมื่อใส่อาวุธจำพวกดาบ/อาวุธไม่ มีคม มีโอกาสโอเวอร์ฮิต
8,600
icon skill0255 พาวเวอร์ สแมซ Level 14
รวบรวมพลังแล้วตีออกไปอย่างแรง โจมตีศัตรู ด้วยอานุภาพ 306 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี สา มารถใช้ได้เมื่อใส่อาวุธจำพวกดาบ/อาวุธไม่ มีคม มีโอกาสโอเวอร์ฮิต
8,600
icon skill0255 พาวเวอร์ สแมซ Level 15
รวบรวมพลังแล้วตีออกไปอย่างแรง โจมตีศัตรู ด้วยอานุภาพ 326 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี สา มารถใช้ได้เมื่อใส่อาวุธจำพวกดาบ/อาวุธไม่ มีคม มีโอกาสโอเวอร์ฮิต
8,600
icon skill0100 สตัน แอตแทค Level 13
โจมตีศัตรูด้วยอานุภาพ 115 ที่ถูกเพิ่มใน พลังโจมตี ทำให้ตกอยู่ในภาวะสตันเป็นระยะเวลา 9 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่อาวุธจำพวกอาวุธ ไม่มีคม มีโอกาสโอเวอร์ฮิต
8,600
icon skill0100 สตัน แอตแทค Level 14
โจมตีศัตรูด้วยอานุภาพ 123 ที่ถูกเพิ่มใน พลังโจมตี ทำให้ตกอยู่ในภาวะสตันเป็นระยะเวลา 9 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่อาวุธจำพวกอาวุธ ไม่มีคม มีโอกาสโอเวอร์ฮิต
8,600
icon skill0100 สตัน แอตแทค Level 15
โจมตีศัตรูด้วยอานุภาพ 131 ที่ถูกเพิ่มใน พลังโจมตี ทำให้ตกอยู่ในภาวะสตันเป็นระยะเวลา 9 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่อาวุธจำพวกอาวุธ ไม่มีคม มีโอกาสโอเวอร์ฮิต
8,600
icon skill0245 ไวล์ด สวีป Level 13
โจมตีศัตรูจำนวนมากด้วยอานุภาพ 344 ใช้หอก กำจัดศัตรูจำนวนมาก มีโอกาสติดโอเวอร์ฮิต
8,600
icon skill0245 ไวล์ด สวีป Level 14
โจมตีศัตรูจำนวนมากด้วยอานุภาพ 367 ใช้หอก กำจัดศัตรูจำนวนมาก มีโอกาสติดโอเวอร์ฮิต
8,600
icon skill0245 ไวล์ด สวีป Level 15
โจมตีศัตรูจำนวนมากด้วยอานุภาพ 391 ใช้หอก กำจัดศัตรูจำนวนมาก มีโอกาสติดโอเวอร์ฮิต
8,600
icon skill0312 วิเชียส์ สแตนส์ Level 5
อานุภาพโจมตีคริติคอลสูงขึ้น 109 กิน MP ต่อ เนื่องตามเลเวล
17,000
icon skill0293 ทูแฮนด์ เวพอน มาสเตอรี Level 5
เมื่อใช้อาวุธจำพวกดาบสองมือ/อาวุธไม่มีคม สองมือ พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 20.5, ความแม่นยำ เพิ่มขึ้น 3
17,000
icon skill0211 บูสต์ HP Level 3
HP สูงสุดเพิ่มขึ้น 150
17,000
icon skill0139 กัทส์ Level 1
ทำให้พลังป้องกันของตัวเองเพิ่มขึ้น 100% เป็นระยะเวลา 1 นาที 30 วินาที สามารถใช้ ได้เมื่อมี HP น้อยกว่า 30%
17,000
icon skill0287 ไลออนฮาร์ต Level 1
ทำให้ความอดทนต่อการโจมตีให้เกิดอาการ อัมพาต/โดนตรึง/หลับ/ช๊อค/สลายบัฟของ ตนเองเพิ่มขึ้น 40% เป็นระยะเวลา 1 นาที
17,000