ทักษะการเรียน - Shaman High Five

Level 20

Name SP
icon skill0250 เวพอน มาสเตอรี Level 3
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 4.5 และพลังเวทย์เพิ่ม ขึ้น 5.7 ทำให้ความเสียหายทางกายภาพระยะ ประชิดทั่วไปที่สร้างให้แก่ศัตรู 10% ย้อน มาฟื้น HP ในอัตราหนึ่งเมื่อโจมตี
2,900
icon skill0251 โรบ มาสเตอรี Level 5
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 20.9
1,400
icon skill0251 โรบ มาสเตอรี Level 6
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 23.8
1,400
icon skill0252 ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 5
เมื่อใส่อุปกรณ์เบา พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 21.2, ความเร็วร่ายเวทย์เพิ่มขึ้น 90%, ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 25%, โบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้น 20%
1,400
icon skill0252 ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 6
เมื่อใส่อุปกรณ์เบา พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 23.2, ความเร็วร่ายเวทย์เพิ่มขึ้น 90%, ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 25%, โบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้น 20%
1,400
icon skill0253 เฮฟวี่ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 3
เมื่อใส่อุปกรณ์หนัก พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 15.2, ความเร็วร่ายเวทย์เพิ่มขึ้น 71%, ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 25%
1,400
icon skill0253 เฮฟวี่ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 4
เมื่อใส่อุปกรณ์หนัก พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 17.2, ความเร็วร่ายเวทย์เพิ่มขึ้น 71%, ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 25%
1,400
icon skill0146 แอนตี้ เมจิค Level 5
พลังต้านเวทย์เพิ่มขึ้น 18 และการต้านทาน ต่อเวทย์ความเสียหายเพิ่มขึ้น 5%
1,400
icon skill0146 แอนตี้ เมจิค Level 6
พลังต้านเวทย์เพิ่มขึ้น 20 และการต้านทาน ต่อเวทย์ความเสียหายเพิ่มขึ้น 5%
1,400
icon skill0100 สตัน แอตแทค Level 1
โจมตีศัตรูด้วยอานุภาพ 36 ที่ถูกเพิ่มใน พลังโจมตี ทำให้ตกอยู่ในภาวะสตันเป็นระยะเวลา 9 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่อาวุธจำพวกอาวุธ ไม่มีคม มีโอกาสโอเวอร์ฮิต
960
icon skill0100 สตัน แอตแทค Level 2
โจมตีศัตรูด้วยอานุภาพ 39 ที่ถูกเพิ่มใน พลังโจมตี ทำให้ตกอยู่ในภาวะสตันเป็นระยะเวลา 9 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่อาวุธจำพวกอาวุธ ไม่มีคม มีโอกาสโอเวอร์ฮิต
960
icon skill0100 สตัน แอตแทค Level 3
โจมตีศัตรูด้วยอานุภาพ 42 ที่ถูกเพิ่มใน พลังโจมตี ทำให้ตกอยู่ในภาวะสตันเป็นระยะเวลา 9 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่อาวุธจำพวกอาวุธ ไม่มีคม มีโอกาสโอเวอร์ฮิต
960
icon skill0213 บูสต์ มานา Level 1
MP สูงสุดเพิ่มขึ้น 30
2,900
icon skill0164 ควิก รีคัฟเวอรี Level 1
เวลาระหว่างรอใช้เวทย์อีกครั้งลดลง 10%
2,900
icon skill1090 ไลฟ์ เดรน Level 3
สร้างความเสียหายไม่มีธาตุแก่ศัตรูด้วยอา นุภาพ 26 ที่ถูกเพิ่มในพลังเวทย์ และดูด 80% ของความเสียหายเป็น HP
2,900
icon skill1229 แชนท์ ออฟ ไลฟ์ Level 1
ทำให้ HP ของสมาชิกในกลุ่มทั้งหมดฟื้นขึ้น 12 เป็นเวลา 15 วินาที
2,900
icon skill1097 ดรีมมิง สปิริท Level 3
ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการหลับเป็นระยะเวลา 30 วินาที
2,900
icon skill1092 เฟียร์ Level 2
ทำให้ศัตรูกลัวจนหนีไปเป็นระยะเวลา 10 วิ นาที
2,900
icon skill1105 แมดเนซ Level 1
ทำให้สับสนจนโจมตีมั่วไปหมด
2,900
icon skill1107 ฟรอซท์ เฟลม Level 1
ก่อไฟให้ศัตรูลุกไหม้ด้วยเปลวไฟยะเยือกทำ ให้ HP ลดลง 58 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 15 วินาที
2,900
icon skill1009 แชนท์ ออฟ ชิลดิง Level 1
ทำให้พลังป้องกันของสมาชิกกลุ่มทุกคนเพิ่ม ขึ้น 8% เป็นระยะเวลา 20 นาที
2,900
icon skill1006 แชนท์ ออฟ ไฟร์ Level 1
ทำให้การต้านเวทย์ของสมาชิกกลุ่มทุกคนเพิ่ม ขึ้น 15% เป็นระยะเวลา 20 นาที
2,900
icon skill1209 ซีล ออฟ พอยซัน Level 1
ทำให้เหล่าศัตรูโดยรอบตกอยู่ในภาวะติดพิษจน HP ลดลง 14 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 30 วินาที
2,900
icon skill1095 เวนอม Level 3
ทำให้ศัตรูตกอยู่ในภาวะติดพิษจนสูญเสีย 24 HP ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 30 วินาที
2,900

Level 25

Name SP
icon skill0250 เวพอน มาสเตอรี Level 4
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 5.7 และพลังเวทย์เพิ่ม ขึ้น 7.2 ทำให้ความเสียหายทางกายภาพระยะ ประชิดทั่วไปที่สร้างให้แก่ศัตรู 10% ย้อน มาฟื้น HP ในอัตราหนึ่งเมื่อโจมตี
2,900
icon skill0250 เวพอน มาสเตอรี Level 5
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 6.7 และพลังเวทย์เพิ่ม ขึ้น 8.3 ทำให้ความเสียหายทางกายภาพระยะ ประชิดทั่วไปที่สร้างให้แก่ศัตรู 10% ย้อน มาฟื้น HP ในอัตราหนึ่งเมื่อโจมตี
2,900
icon skill0251 โรบ มาสเตอรี Level 7
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 26.9
2,900
icon skill0251 โรบ มาสเตอรี Level 8
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 29.1
2,900
icon skill0252 ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 7
เมื่อใส่อุปกรณ์เบา พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 25.5, ความเร็วร่ายเวทย์เพิ่มขึ้น 90%, ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 25%, โบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้น 20%
2,900
icon skill0252 ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 8
เมื่อใส่อุปกรณ์เบา พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 27, ความเร็วร่ายเวทย์เพิ่มขึ้น 90%, ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 25%, โบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้น 20%
2,900
icon skill0253 เฮฟวี่ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 5
เมื่อใส่อุปกรณ์หนัก พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 19.5, ความเร็วร่ายเวทย์เพิ่มขึ้น 71%, ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 25%
2,900
icon skill0253 เฮฟวี่ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 6
เมื่อใส่อุปกรณ์หนัก พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 21.1, ความเร็วร่ายเวทย์เพิ่มขึ้น 71%, ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 25%
2,900
icon skill0146 แอนตี้ เมจิค Level 7
พลังต้านเวทย์เพิ่มขึ้น 23 และการต้านทาน ต่อเวทย์ความเสียหายเพิ่มขึ้น 10%
2,900
icon skill0146 แอนตี้ เมจิค Level 8
พลังต้านเวทย์เพิ่มขึ้น 25 และการต้านทาน ต่อเวทย์ความเสียหายเพิ่มขึ้น 10%
2,900
icon skill0100 สตัน แอตแทค Level 4
โจมตีศัตรูด้วยอานุภาพ 49 ที่ถูกเพิ่มใน พลังโจมตี ทำให้ตกอยู่ในภาวะสตันเป็นระยะเวลา 9 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่อาวุธจำพวกอาวุธ ไม่มีคม มีโอกาสโอเวอร์ฮิต
1,900
icon skill0100 สตัน แอตแทค Level 5
โจมตีศัตรูด้วยอานุภาพ 53 ที่ถูกเพิ่มใน พลังโจมตี ทำให้ตกอยู่ในภาวะสตันเป็นระยะเวลา 9 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่อาวุธจำพวกอาวุธ ไม่มีคม มีโอกาสโอเวอร์ฮิต
1,900
icon skill0100 สตัน แอตแทค Level 6
โจมตีศัตรูด้วยอานุภาพ 57 ที่ถูกเพิ่มใน พลังโจมตี ทำให้ตกอยู่ในภาวะสตันเป็นระยะเวลา 9 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่อาวุธจำพวกอาวุธ ไม่มีคม มีโอกาสโอเวอร์ฮิต
1,900
icon skill0228 ฟาสต์ สเปล คาสติง Level 1
ความเร็วร่ายเวทย์เพิ่มขึ้น 5%
5,800
icon skill0229 ฟาสต์ มานา รีคัฟเวอรี Level 1
โบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้น 1.1
5,800
icon skill1090 ไลฟ์ เดรน Level 4
สร้างความเสียหายไม่มีธาตุแก่ศัตรูด้วยอา นุภาพ 32 ที่ถูกเพิ่มในพลังเวทย์ และดูด 80% ของความเสียหายเป็น HP
5,800
icon skill1229 แชนท์ ออฟ ไลฟ์ Level 2
ทำให้ HP ของสมาชิกในกลุ่มทั้งหมดฟื้นขึ้น 15 เป็นเวลา 15 วินาที
5,800
icon skill1097 ดรีมมิง สปิริท Level 4
ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการหลับเป็นระยะเวลา 30 วินาที
5,800
icon skill1092 เฟียร์ Level 3
ทำให้ศัตรูกลัวจนหนีไปเป็นระยะเวลา 10 วิ นาที
5,800
icon skill1105 แมดเนซ Level 2
ทำให้สับสนจนโจมตีมั่วไปหมด
5,800
icon skill1208 ซีล ออฟ ไบน์ดิง Level 1
ทำให้ศัตรูโดยรอบตัวตกอยู่ในภาวะโดนตรึง เป็นระยะเวลา 30 วินาที
5,800
icon skill1001 โซล คราย Level 3
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 33.5 และใช้ MP 1 ต่อ วินาที
5,800
icon skill1101 เบลซ เควค Level 1
ทำให้ไฟลุกไหม้ศัตรูรอบบริเวณ HP ลดลง 58 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 15 วินาที
5,800
icon skill1010 โซล ชิิลด์ Level 2
ทำให้พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 12% เป็นระยะเว ลา 20 นาที
5,800
icon skill1007 แชนท์ ออฟ แบตเทิล Level 2
ทำให้พลังโจมตีของสมาชิกกลุ่มทุกคนเพิ่ม ขึ้น 12% เป็นระยะเวลา 20 นาที
5,800
icon skill1102 ออรา ซิงค์ Level 1
ผลาญ MP ของศัตรูด้วยอานุภาพ 16 ที่ถูกเพิ่ม ในพลังเวทย์และทำให้ MP ลดลง 8 ต่อวินาที เป็นระยะเวลา 15 วินาที
5,800

Level 30

Name SP
icon skill0250 เวพอน มาสเตอรี Level 6
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 8.3 และพลังเวทย์เพิ่ม ขึ้น 10.3 ทำให้ความเสียหายทางกายภาพระยะ ประชิดทั่วไปที่สร้างให้แก่ศัตรู 10% ย้อน มาฟื้น HP ในอัตราหนึ่งเมื่อโจมตี
5,300
icon skill0250 เวพอน มาสเตอรี Level 7
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 9.5 และพลังเวทย์เพิ่ม ขึ้น 11.9 ทำให้ความเสียหายทางกายภาพระยะ ประชิดทั่วไปที่สร้างให้แก่ศัตรู 10% ย้อน มาฟื้น HP ในอัตราหนึ่งเมื่อโจมตี
5,300
icon skill0251 โรบ มาสเตอรี Level 9
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 32.8
5,300
icon skill0251 โรบ มาสเตอรี Level 10
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 35.4
5,300
icon skill0252 ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 9
เมื่อใส่อุปกรณ์เบา พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 30.1, ความเร็วร่ายเวทย์เพิ่มขึ้น 90%, ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 25%, โบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้น 20%
5,300
icon skill0252 ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 10
เมื่อใส่อุปกรณ์เบา พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 32.5, ความเร็วร่ายเวทย์เพิ่มขึ้น 90%, ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 25%, โบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้น 20%
5,300
icon skill0253 เฮฟวี่ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 7
เมื่อใส่อุปกรณ์หนัก พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 23.7, ความเร็วร่ายเวทย์เพิ่มขึ้น 71%, ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 25%
5,300
icon skill0253 เฮฟวี่ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 8
เมื่อใส่อุปกรณ์หนัก พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 25.6, ความเร็วร่ายเวทย์เพิ่มขึ้น 71%, ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 25%
5,300
icon skill0146 แอนตี้ เมจิค Level 9
พลังต้านเวทย์เพิ่มขึ้น 28 และการต้านทาน ต่อเวทย์ความเสียหายเพิ่มขึ้น 10%
5,300
icon skill0146 แอนตี้ เมจิค Level 10
พลังต้านเวทย์เพิ่มขึ้น 30 และการต้านทาน ต่อเวทย์ความเสียหายเพิ่มขึ้น 10%
5,300
icon skill0100 สตัน แอตแทค Level 7
โจมตีศัตรูด้วยอานุภาพ 66 ที่ถูกเพิ่มใน พลังโจมตี ทำให้ตกอยู่ในภาวะสตันเป็นระยะเวลา 9 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่อาวุธจำพวกอาวุธ ไม่มีคม มีโอกาสโอเวอร์ฮิต
3,500
icon skill0100 สตัน แอตแทค Level 8
โจมตีศัตรูด้วยอานุภาพ 71 ที่ถูกเพิ่มใน พลังโจมตี ทำให้ตกอยู่ในภาวะสตันเป็นระยะเวลา 9 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่อาวุธจำพวกอาวุธ ไม่มีคม มีโอกาสโอเวอร์ฮิต
3,500
icon skill0100 สตัน แอตแทค Level 9
โจมตีศัตรูด้วยอานุภาพ 77 ที่ถูกเพิ่มใน พลังโจมตี ทำให้ตกอยู่ในภาวะสตันเป็นระยะเวลา 9 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่อาวุธจำพวกอาวุธ ไม่มีคม มีโอกาสโอเวอร์ฮิต
3,500
icon skill0213 บูสต์ มานา Level 2
MP สูงสุดเพิ่มขึ้น 50
11,000
icon skill0164 ควิก รีคัฟเวอรี Level 2
เวลาระหว่างรอใช้เวทย์อีกครั้งลดลง 15%
11,000
icon skill1090 ไลฟ์ เดรน Level 5
สร้างความเสียหายไม่มีธาตุแก่ศัตรูด้วยอา นุภาพ 38 ที่ถูกเพิ่มในพลังเวทย์ และดูด 80% ของความเสียหายเป็น HP
11,000
icon skill1229 แชนท์ ออฟ ไลฟ์ Level 3
ทำให้ HP ของสมาชิกในกลุ่มทั้งหมดฟื้นขึ้น 18 เป็นเวลา 15 วินาที
11,000
icon skill1097 ดรีมมิง สปิริท Level 5
ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการหลับเป็นระยะเวลา 30 วินาที
11,000
icon skill1092 เฟียร์ Level 4
ทำให้ศัตรูกลัวจนหนีไปเป็นระยะเวลา 10 วิ นาที
11,000
icon skill1105 แมดเนซ Level 3
ทำให้สับสนจนโจมตีมั่วไปหมด
11,000
icon skill1208 ซีล ออฟ ไบน์ดิง Level 2
ทำให้ศัตรูโดยรอบตัวตกอยู่ในภาวะโดนตรึง เป็นระยะเวลา 30 วินาที
11,000
icon skill1096 ซีล ออฟ คาออส Level 1
ทำให้ความแม่นยำของศัตรูรอบๆ ลดลง 9 เป็นระ ยะเวลา 30 วินาที
11,000
icon skill1107 ฟรอซท์ เฟลม Level 2
ก่อไฟให้ศัตรูลุกไหม้ด้วยเปลวไฟยะเยือกทำ ให้ HP ลดลง 79 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 15 วินาที
11,000
icon skill1009 แชนท์ ออฟ ชิลดิง Level 2
ทำให้พลังป้องกันของสมาชิกกลุ่มทุกคนเพิ่ม ขึ้น 12% เป็นระยะเวลา 20 นาที
11,000
icon skill1003 พาวเวอร์ ออฟ พากรีโอ Level 1
ทำให้พลังโจมตีของสมาชิกแคลนบริเวณรอบๆ เพิ่มขึ้น 8% เป็นระยะเวลา 20 นาที
11,000
icon skill1002 แชนท์ ออฟ เฟลม Level 1
ทำให้ความเร็วในการใช้เวทย์ของสมาชิกกลุ่ม ทุกคนเพิ่มขึ้น 15% เป็นระยะเวลา 20 นาที
11,000
icon skill1209 ซีล ออฟ พอยซัน Level 2
ทำให้เหล่าศัตรูโดยรอบตกอยู่ในภาวะติดพิษจน HP ลดลง 19 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 30 วินาที
11,000

Level 35

Name SP
icon skill0250 เวพอน มาสเตอรี Level 8
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 11.6 และพลังเวทย์เพิ่ม ขึ้น 14.6 ทำให้ความเสียหายทางกายภาพระยะ ประชิดทั่วไปที่สร้างให้แก่ศัตรู 10% ย้อน มาฟื้น HP ในอัตราหนึ่งเมื่อโจมตี
8,800
icon skill0250 เวพอน มาสเตอรี Level 9
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 13.3 และพลังเวทย์เพิ่ม ขึ้น 16.6 ทำให้ความเสียหายทางกายภาพระยะ ประชิดทั่วไปที่สร้างให้แก่ศัตรู 10% ย้อน มาฟื้น HP ในอัตราหนึ่งเมื่อโจมตี
8,800
icon skill0251 โรบ มาสเตอรี Level 11
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 39.6
8,800
icon skill0251 โรบ มาสเตอรี Level 12
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 42.6
8,800
icon skill0252 ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 11
เมื่อใส่อุปกรณ์เบา พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 36.3, ความเร็วร่ายเวทย์เพิ่มขึ้น 90%, ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 25%, โบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้น 20%
8,800
icon skill0252 ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 12
เมื่อใส่อุปกรณ์เบา พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 39.1, ความเร็วร่ายเวทย์เพิ่มขึ้น 90%, ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 25%, โบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้น 20%
8,800
icon skill0253 เฮฟวี่ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 9
เมื่อใส่อุปกรณ์หนัก พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 28.7, ความเร็วร่ายเวทย์เพิ่มขึ้น 71%, ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 25%
8,800
icon skill0253 เฮฟวี่ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Level 10
เมื่อใส่อุปกรณ์หนัก พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 30.8, ความเร็วร่ายเวทย์เพิ่มขึ้น 71%, ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 25%
8,800
icon skill0146 แอนตี้ เมจิค Level 11
พลังต้านเวทย์เพิ่มขึ้น 34 และการต้านทาน ต่อเวทย์ความเสียหายเพิ่มขึ้น 10%
8,800
icon skill0146 แอนตี้ เมจิค Level 12
พลังต้านเวทย์เพิ่มขึ้น 36 และการต้านทาน ต่อเวทย์ความเสียหายเพิ่มขึ้น 10%
8,800
icon skill0100 สตัน แอตแทค Level 10
โจมตีศัตรูด้วยอานุภาพ 88 ที่ถูกเพิ่มใน พลังโจมตี ทำให้ตกอยู่ในภาวะสตันเป็นระยะเวลา 9 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่อาวุธจำพวกอาวุธ ไม่มีคม มีโอกาสโอเวอร์ฮิต
5,900
icon skill0100 สตัน แอตแทค Level 11
โจมตีศัตรูด้วยอานุภาพ 94 ที่ถูกเพิ่มใน พลังโจมตี ทำให้ตกอยู่ในภาวะสตันเป็นระยะเวลา 9 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่อาวุธจำพวกอาวุธ ไม่มีคม มีโอกาสโอเวอร์ฮิต
5,900
icon skill0100 สตัน แอตแทค Level 12
โจมตีศัตรูด้วยอานุภาพ 101 ที่ถูกเพิ่มใน พลังโจมตี ทำให้ตกอยู่ในภาวะสตันเป็นระยะเวลา 9 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่อาวุธจำพวกอาวุธ ไม่มีคม มีโอกาสโอเวอร์ฮิต
5,900
icon skill0212 ฟาสต์ HP รีคัฟเวอรี Level 1
โบนัสฟื้น HP เพิ่มขึ้น 1.1
18,000
icon skill0229 ฟาสต์ มานา รีคัฟเวอรี Level 2
โบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้น 1.5
18,000
icon skill1090 ไลฟ์ เดรน Level 6
สร้างความเสียหายไม่มีธาตุแก่ศัตรูด้วยอา นุภาพ 44 ที่ถูกเพิ่มในพลังเวทย์ และดูด 80% ของความเสียหายเป็น HP
18,000
icon skill1229 แชนท์ ออฟ ไลฟ์ Level 4
ทำให้ HP ของสมาชิกในกลุ่มทั้งหมดฟื้นขึ้น 23 เป็นเวลา 15 วินาที
18,000
icon skill1097 ดรีมมิง สปิริท Level 6
ทำให้ศัตรูตกอยู่ในอาการหลับเป็นระยะเวลา 30 วินาที
18,000
icon skill1092 เฟียร์ Level 5
ทำให้ศัตรูกลัวจนหนีไปเป็นระยะเวลา 10 วิ นาที
18,000
icon skill1105 แมดเนซ Level 4
ทำให้สับสนจนโจมตีมั่วไปหมด
18,000
icon skill1208 ซีล ออฟ ไบน์ดิง Level 3
ทำให้ศัตรูโดยรอบตัวตกอยู่ในภาวะโดนตรึง เป็นระยะเวลา 30 วินาที
18,000
icon skill1096 ซีล ออฟ คาออส Level 2
ทำให้ความแม่นยำของศัตรูรอบๆ ลดลง 9 เป็นระ ยะเวลา 30 วินาที
18,000
icon skill1099 ซีล ออฟ สโลว์ Level 1
ทำให้ความเร็วเคลื่อนที่ของศัตรูโดยรอบลดลง 20% เป็นระยะเวลา 1 นาที
18,000
icon skill1001 โซล คราย Level 4
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 66.5 และใช้ MP 2 ต่อ วินาที
18,000
icon skill1101 เบลซ เควค Level 2
ทำให้ไฟลุกไหม้ศัตรูรอบบริเวณ HP ลดลง 79 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 15 วินาที
18,000
icon skill1010 โซล ชิิลด์ Level 3
ทำให้พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 15% เป็นระยะเว ลา 20 นาที
18,000
icon skill1005 เบลสซิง ออฟ พากรีโอ Level 1
ทำให้พลังป้องกันของสมาชิกแคลนบริเวณรอบๆ เพิ่มขึ้น 8% เป็นระยะเวลา 20 นาที
18,000
icon skill1102 ออรา ซิงค์ Level 2
ผลาญ MP ของศัตรูด้วยอานุภาพ 22 ที่ถูกเพิ่ม ในพลังเวทย์และทำให้ MP ลดลง 10 ต่อวินาที เป็นระยะเวลา 15 วินาที
18,000