รอยสักพลัง (Str+1 Con-3) High Five

icon etc_str_hena_i00 น้ำยาสักพลัง <Str+1 Con-3>
วัตถุดิบของรอยสักแห่งพลัง เก็บยาย้อมเวทย์รูปแบบเหมือนกัน 10 อันไปหาช่างสักที่หมู่บ้านจะสามารถทำรอยสักเวทย์ในร่างกายซึ่งทำให้เปลี่ยนความสามารถได้ สายอาชีพที่ใช้ได้: ทุกอาชีพ ใช้่ได้หลังจากเปลี่ยนอาชีพครั้งที่่ 1, ใช้ไม่ได้หลังจากมีการเปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 2 แล้ว
STR: 1 CON: -3 DEX: 0
INT: 0 MEN: 0 WIT: 0
Wear: 37000 / Cancel: 7400
Classes: