คู่มือศึกษาการต่อสู้ - ทุ่มบูรณะ High Five

คู่มือประกอบการต่อสู้ใช้เรียน "ทุ่มบูรณะ" ได้ อินสเปคเตอร์เป็นผู้ใช้ เลเวลที่เรียน: 49

Item ID 10184
Type EtcItem
icon icon etc_kamael_skill_book_i02 icon.etc_kamael_skill_book_i02
immediate_effect true
material PAPER
weight 120
price 4800
is_stackable true