ไม้เท้าจักรพรรดิ - ธรรมชาติ High Five

ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่ม MP สูงสุด <ตัวเลือกดูดวิญญาณ> เสริมสมรรถนะช่วยให้พลังเวทย์เพิ่มขึ้น 60 เมื่อ PvP ความเสียหายที่สร้างจะเพิ่มขึ้น

Item ID 11231
Type Weapon
icon icon weapon_imperial_staff_i01 icon.weapon_imperial_staff_i01
default_action EQUIP
weapon_type BLUNT
bodypart lrhand
random_damage 20
attack_range 40
damage_range 0;0;46;120
immediate_effect true
crystal_count 2052
crystal_type S
material ADAMANTAITE
weight 910
price 42759400
soulshots 1
spiritshots 1
element_enabled true
enchant_enabled 1
is_magic_weapon true
item_skill 3901-2;3575-1