ใบรับรองของกัลลินท์ High Five

ใบรับรองที่กัลลินท์ให้เพื่อยืนยันการเก็บรักษาหนังสือต้องห้าม จงเอาไปให้เลโมนีเอลและรับใบสัญญา

Item ID 1197
Type EtcItem
icon icon etc_letter_white_i00 icon.etc_letter_white_i00
immediate_effect true
material STEEL
is_tradable false
is_dropable false
is_sellable false
is_depositable false
is_stackable true
is_questitem true