ชุดหมวกไคเดอะแคท 7 วัน High Five

ชุดไอเทมวิตามิน ชุดที่บรรจุหมวกไคเดอะแคท(7 วัน) ไอเทมที่ไม่สามารถนำไปแลกเปลี่ยน, โยน แต่สามารถเก็บไว้ที่โกดังส่วนตัวได้

Item ID 13290
Type EtcItem
icon icon etc_pi_gift_box_i02 icon.etc_pi_gift_box_i02
default_action PEEL
immediate_effect true
material FISH
weight 100
is_tradable false
is_dropable false
is_sellable false
is_stackable true
is_premium true
handler ExtractableItems
capsuled_items 13247,1,1,100