ชุดหมวกแคทเดอะแคท 7 วัน High Five

ชุดไอเทมวิตามิน หีบของขวัญที่ใส่หมวกแคทเดอะแคท(7 วัน) 1 อัน ไอเทมที่ไม่สามารถนำไปแลกเปลี่ยน, โยน แต่สามารถใช้ร่วมกับตัวละครในไอดีเดียวกันผ่านทางผู้จัดการวิตามินได้ และสามารถเก็บไว้ที่โกดังส่วนตัวได้

Item ID 21483
Type EtcItem
icon icon br_four_leaf_clover_box_i00 BranchSys.icon.br_four_leaf_clover_box_i00
material STEEL
is_tradable false
is_dropable false
is_stackable true
is_freightable true