หมวกไคเดอะแคท High Five

ไอเทมวิตามิน หมวกไคเดอะแคท ใช้ได้เป็นเวลา 30 วัน ใช้ช่องเครื่องประดับศีรษะสองช่อง ไอเทมที่ไม่สามารถนำไปแลก, โยนได้ แต่สามารถเก็บไว้ที่โกดังส่วนตัวได้

Item ID 21504
Type Armor
icon icon accessory_chi_the_cat_cap_i00 icon.accessory_chi_the_cat_cap_i00
default_action EQUIP
bodypart hairall
material WOOD
weight 10
is_tradable false
is_dropable false
is_destroyable false
time 43200