ชุดเซทผู้กล้าของจักรพรรดิมิตรภาพ - ระดับ S High Five

เมื่อใช้จะได้รับชุดเซทผู้กล้าของจักรพรรดิมิตรภาพ สลายไปหลังจาก 90 วันเมื่อไม่ได้ใช้ ไอเทมที่ไม่สามารถนำไปแลกเปลี่ยน, โยน แต่สามารถเก็บไว้ในโกดังส่วนตัวได้

Item ID 21781
Type EtcItem
icon icon etc_equip_item_box_i02 icon.etc_equip_item_box_i02
material STEEL
is_tradable false
is_dropable false
time 129600