ใบกำกับเนื้อเงิน High Five

หลักฐานแสดงว่าอยู่สังกัดสมาคมเนื้อเงิน

Item ID 4247
Type EtcItem
icon icon etc_crest_yellow_i00 icon.etc_crest_yellow_i00
immediate_effect true
material PAPER
is_tradable false
is_dropable false
is_sellable false
is_depositable false
is_stackable true
is_questitem true