ใบรับรองขั้นกลางกองคาราวาน High Five

ใบรับรองมีไว้เพื่อค้าขายอย่างเต็มรูปแบบกับกองคาราวาน

Item ID 9851
Type EtcItem
icon icon etc_letter_white_i00 icon.etc_letter_white_i00
material PAPER
is_tradable false
is_dropable false
is_sellable false