ทักษะการเรียน - Cardinal High Five

Level 76

Name SP
icon skill0328 วิสดอม Level 1
ทำให้ความอดทนต่อการโจมตีที่ทำให้ เกิดอาการหลับ/โดนตรึง/การโจมตีต่อสติสัมป ชัญญะเพิ่มขึ้น 20
6,250,000
icon skill0329 เฮลธ์ Level 1
ทำให้ความอดทนต่อการโจมตีที่ทำให้เกิดอาการ ติดพิษ/เลือดออกเพิ่มขึ้น 20
6,250,000
icon skill0925 ซีกิล มาสเตอรี Level 1
อานุภาพฮีลเพิ่มขึ้น 30, โบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้นเมื่อใช้ไอเทมสัญลักษณ์
6,250,000
icon skill1335 สมดุลชีวิต Level 1
ทำให้เกิดค่าเฉลี่ยมาตรฐาน HP ของสมาชิก กลุ่มทั้งหมด
6,250,000

Level 77

Name SP
icon skill0330 สกิลมาสเตอรี่ Level 1
ระยะเตรียมใช้ใหม่กลายเป็นค่าเริ่มต้นหรือ ระยะทรงผลจะเพิ่มเป็น 2 เท่าตาม INT
11,000,000
icon skill1353 ดีไวน์ โปรเทคชั่น Level 1
ทำให้ความอดทนต่อธาตุมืดเพิ่มขึ้น 30, ความ อดทนต่อการโจมตีธาตุศักดิ์สิทธิ์เพิ่มขึ้น 20 เป็นระยะเวลา 20 นาที
11,000,000
icon skill1360 แมสบล็อค ชิลด์ Level 1
แก้บัฟที่ทำให้พลังป้องกันของเหล่าศัตรูโดย รอบเพิ่มขึ้น ทำให้พลังป้องกันลดลง 10% และ ทำให้ไม่สามารถรับบัฟเพิ่มพลังป้องกันได้ เป็นระยะเวลา 2 นาที
11,000,000

Level 78

Name SP
icon skill0436 ศักดิ์สิทธิ์ตำนาน Level 1
การใช้ MP ของทักษะเวทย์ลดลง 5%
16,000,000
icon skill0336 อาร์เคน วิซดอม Level 1
ทำให้ประสิทธิผลของเวทย์มีประสิทธิภาพ สูงสุด MP ที่ใช้ลดลง 30%, ความเร็วร่าย เวทย์ลดลง 10% HP ถูกกิน 50 ต่อวินาที
16,000,000
icon skill1361 แมสบล็อค วินด์วอล์ค Level 1
แก้บัฟที่ทำให้ความเร็วเคลื่อนที่ของเหล่า ศัตรูโดยรอบเพิ่มขึ้น ทำให้ความเร็วเคลื่อน ที่ลดลง 10% และทำให้ไม่สามารถรับบัฟเพิ่ม ความเร็วเคลื่อนที่ได้เป็นระยะเวลา 2 นาที
16,000,000
icon skill1409 ชำระล้าง Level 1
ทำให้ดีบัฟของเป้าหมายสลายไป ใช้น้ำเสกของ ไอน์ฮัดซัด 1 ขวด
16,000,000

Level 79

Name SP
icon skill1410 ไถ่กู้ Level 1
ทำให้เป็นขึ้นจากสภาพตายในสภาพที่ฟื้นคืน อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ บัพ/ดีบัฟที่มีเมื่อ ตายจะยังคงอยู่ไม่หายไป ยกเว้นพรวีรชนและ เครื่องรางนำโชคที่จะหายไป ใช้น้ำเสกไอน์ ฮัดซัด 2 ขวด
60,000,000
icon skill1459 ศักดิ์สิทธิพลัง Level 1
ทำให้อานุภาพเวทย์ฟื้นของตัวเองเพิ่มขึ้น 1000
60,000,000

Level 80

Name SP
icon skill1425 เขตชำระมลทิน Level 1
คลายดีบัฟทั้งหมดของสมาชิกแคลน ที่อยู่โดยรอบ กินตราอาคม 1 ดวง
150,000,000
icon skill1426 อัศจรรย์ Level 1
ฟื้น HP ทั้งหมดของสมาชิกแคลนที่อยู่ ใกล้เคียง กินตราอาคม 1 ดวง
100,000,000

Level 83

Name SP
icon skill1553 เชน ฮีล Level 1
ฟื้น HP สูงสุด 30% ของ 10 คนที่ได้รับความ เสียหายอย่างรุนแรงของฝ่ายเราบริเวณรอบเป้า หมายกับเป้าหมาย ปริมาณการฟื้นจะค่อยๆ ลดลง ตามลำดับที่ได้รับความเสียหายมากสุด กินหิน วิเศษจำนวน 4 เม็ด
100,000,000