เสื้อหนังอ่อนหมาป่าน้ำเงิน High Five

ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่มการป้องกันกายภาพ, ความเร็วร่ายเวทย์

Item ID 11395
Type Armor
icon icon armor_t69_ul_i00 icon.armor_t69_ul_i00
default_action EQUIP
armor_type LIGHT
bodypart onepiece
immediate_effect true
crystal_count 402
crystal_type B
material LEATHER
weight 5500
price 3017000
enchant_enabled 1
item_skill 3715-1