ระบบเพาะปลูก High Five

Level Seed Fruit Reward Limit Seed/Fruit
5-15 icon etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาดำ icon etc_coda_i08 โคดาดำ icon etc_branch_gold_i00 icon etc_braided_hemp_i00 8,100 / 9,000
5-15 icon etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาดำพันธุ์ปรับปรุง icon etc_coda_i08 โคดาดำพันธุ์ปรับปรุง icon etc_branch_gold_i00 icon etc_braided_hemp_i00 22,500 / 2,250
8-18 icon etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาแดง icon etc_coda_i03 โคดาแดง icon etc_pouch_yellow_i00 icon etc_oil_pot_black_i00 8,100 / 9,000
8-18 icon etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาแดงพันธุ์ปรับปรุง icon etc_coda_i03 โคดาแดงพันธุ์ปรับปรุง icon etc_pouch_yellow_i00 icon etc_oil_pot_black_i00 22,500 / 2,250
11-21 icon etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาเย็น icon etc_coda_i00 โคดาเย็น icon etc_suede_i00 icon etc_oriharukon_ore_i00 8,100 / 9,000
11-21 icon etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาเย็นพันธุ์ปรับปรุง icon etc_coda_i00 โคดาเย็นพันธุ์ปรับปรุง icon etc_suede_i00 icon etc_oriharukon_ore_i00 22,500 / 2,250
14-24 icon etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาฟ้า icon etc_coda_i02 โคดาฟ้า icon etc_leather_brown_i00 icon etc_crafted_leather_i00 4,050 / 4,500
14-24 icon etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon etc_coda_i02 โคดาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon etc_leather_brown_i00 icon etc_crafted_leather_i00 11,250 / 1,125
17-27 icon etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาทอง icon etc_coda_i04 โคดาทอง icon etc_skein_white_i00 icon etc_mithril_ore_i00 2,025 / 2,250
17-27 icon etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาทองพันธุ์ปรับปรุง icon etc_coda_i04 โคดาทองพันธุ์ปรับปรุง icon etc_skein_white_i00 icon etc_mithril_ore_i00 5,630 / 563
20-30 icon etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาลูต icon etc_coda_i06 โคดาลูต icon etc_lump_gray_i00 icon etc_metallic_fiber_i00 1,350 / 1,500
20-30 icon etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาลูตพันธุ์ปรับปรุง icon etc_coda_i06 โคดาลูตพันธุ์ปรับปรุง icon etc_lump_gray_i00 icon etc_metallic_fiber_i00 3,750 / 375
23-33 icon etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาทะเลทราย icon etc_coda_i05 โคดาทะเลทราย icon etc_coal_i00 icon etc_adamantite_i00 2,025 / 2,250
23-33 icon etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง icon etc_coda_i05 โคดาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง icon etc_coal_i00 icon etc_adamantite_i00 5,630 / 563
26-36 icon etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลแดง icon etc_cobol_i03 โคโบลแดง icon etc_charcoal_i00 icon etc_gem_red_i00 2,025 / 2,250
26-36 icon etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลแดงพันธุ์ปรับปรุง icon etc_cobol_i03 โคโบลแดงพันธุ์ปรับปรุง icon etc_charcoal_i00 icon etc_gem_red_i00 5,630 / 563
29-39 icon etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลเย็น icon etc_cobol_i00 โคโบลเย็น icon etc_piece_bone_white_i00 icon etc_lump_black_i00 1,620 / 1,800
29-39 icon etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลเย็นพันธุ์ปรับปรุง icon etc_cobol_i00 โคโบลเย็นพันธุ์ปรับปรุง icon etc_piece_bone_white_i00 icon etc_lump_black_i00 4,500 / 450
32-42 icon etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลฟ้า icon etc_cobol_i02 โคโบลฟ้า icon etc_silver_i00 icon etc_gem_clear_i00 810 / 900
32-42 icon etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon etc_cobol_i02 โคโบลฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon etc_silver_i00 icon etc_gem_clear_i00 2,250 / 225
47-57 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานเย็น icon etc_codran_i00 คอดรานเย็น icon etc_lump_gray_i00 icon etc_reagent_blue_i00 1,013 / 1,125
47-57 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานเย็นพันธุ์ปรับปรุง icon etc_codran_i00 คอดรานเย็นพันธุ์ปรับปรุง icon etc_lump_gray_i00 icon etc_reagent_blue_i00 2,810 / 281
50-60 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานฟ้า icon etc_codran_i02 คอดรานฟ้า icon etc_coal_i00 icon etc_leather_i00 810 / 900
50-60 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon etc_codran_i02 คอดรานฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon etc_coal_i00 icon etc_leather_i00 2,250 / 225
53-63 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานแฝด icon etc_codran_i07 คอดรานแฝด icon etc_charcoal_i00 icon etc_reagent_gold_i00 810 / 900
53-63 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานแฝดพันธุ์ปรับปรุง icon etc_codran_i07 คอดรานแฝดพันธุ์ปรับปรุง icon etc_charcoal_i00 icon etc_reagent_gold_i00 2,250 / 225
56-66 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานราชัน icon etc_codran_i09 คอดรานราชัน icon etc_piece_bone_white_i00 icon etc_powder_white_i00 540 / 600
56-66 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานราชันพันธุ์ปรับปรุง icon etc_codran_i09 คอดรานราชันพันธุ์ปรับปรุง icon etc_piece_bone_white_i00 icon etc_powder_white_i00 1,500 / 150
59-69 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานทะเลทราย icon etc_codran_i05 คอดรานทะเลทราย icon etc_silver_i00 icon etc_squares_wood_i00 405 / 450
59-69 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง icon etc_codran_i05 คอดรานทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง icon etc_silver_i00 icon etc_squares_wood_i00 1,130 / 113
62-72 icon etc_blue_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาฟ้า icon etc_blue_coba_i00 โคบาฟ้า icon etc_crafted_leather_i00 icon etc_reagent_red_i00 324 / 360
62-72 icon etc_blue_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon etc_blue_coba_i00 โคบาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon etc_crafted_leather_i00 icon etc_reagent_red_i00 237 / 90

Level Seed Fruit Reward Limit Seed/Fruit
14-24 icon etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาฟ้า icon etc_coda_i02 โคดาฟ้า icon etc_leather_brown_i00 icon etc_crafted_leather_i00 4,199 / 4,666
14-24 icon etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon etc_coda_i02 โคดาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon etc_leather_brown_i00 icon etc_crafted_leather_i00 11,670 / 1,167
17-27 icon etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาทอง icon etc_coda_i04 โคดาทอง icon etc_skein_white_i00 icon etc_mithril_ore_i00 2,101 / 2,334
17-27 icon etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาสีทองสายพันธุ์ปรับปรุง icon etc_coda_i04 โคดาทองพันธุ์ปรับปรุง icon etc_skein_white_i00 icon etc_mithril_ore_i00 5,830 / 583
20-30 icon etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาลูต icon etc_coda_i06 โคดาลูต icon etc_lump_gray_i00 icon etc_metallic_fiber_i00 1,400 / 1,555
20-30 icon etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาลูตพันธุ์ปรับปรุง icon etc_coda_i06 โคดาลูตพันธุ์ปรับปรุง icon etc_lump_gray_i00 icon etc_metallic_fiber_i00 3,890 / 389
23-33 icon etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาทะเลทราย icon etc_coda_i05 โคดาทะเลทราย icon etc_coal_i00 icon etc_adamantite_i00 2,101 / 2,334
23-33 icon etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง icon etc_coda_i05 โคดาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง icon etc_coal_i00 icon etc_adamantite_i00 5,830 / 583
26-36 icon etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลแดง icon etc_cobol_i03 โคโบลแดง icon etc_charcoal_i00 icon etc_gem_red_i00 2,101 / 2,334
26-36 icon etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลแดงพันธุ์ปรับปรุง icon etc_cobol_i03 โคโบลแดงพันธุ์ปรับปรุง icon etc_charcoal_i00 icon etc_gem_red_i00 5,830 / 583
29-39 icon etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลเย็น icon etc_cobol_i00 โคโบลเย็น icon etc_piece_bone_white_i00 icon etc_lump_black_i00 1,679 / 1,866
29-39 icon etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลเย็นพันธุ์ปรับปรุง icon etc_cobol_i00 โคโบลเย็นพันธุ์ปรับปรุง icon etc_piece_bone_white_i00 icon etc_lump_black_i00 4,670 / 467
32-42 icon etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลฟ้า icon etc_cobol_i02 โคโบลฟ้า icon etc_silver_i00 icon etc_gem_clear_i00 841 / 934
32-42 icon etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon etc_cobol_i02 โคโบลฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon etc_silver_i00 icon etc_gem_clear_i00 2,330 / 233
35-45 icon etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลหนาม icon etc_cobol_i07 โคโบลหนาม icon etc_branch_gold_i00 icon etc_skein_gray_i00 841 / 934
35-45 icon etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลหนามพันธุ์ปรับปรุง icon etc_cobol_i07 โคโบลหนามพันธุ์ปรับปรุง icon etc_branch_gold_i00 icon etc_skein_gray_i00 2,330 / 233
38-48 icon etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลทอง icon etc_cobol_i04 โคโบลทอง icon etc_pouch_yellow_i00 icon etc_reagent_red_i00 841 / 934
38-48 icon etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลทองพันธุ์ปรับปรุง icon etc_cobol_i04 โคโบลทองพันธุ์ปรับปรุง icon etc_pouch_yellow_i00 icon etc_reagent_red_i00 2,330 / 233
41-51 icon etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลราชัน icon etc_cobol_i09 โคโบลราชัน icon etc_suede_i00 icon etc_pouch_yellow_i00 841 / 934
41-51 icon etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลราชันพันธุ์ปรับปรุง icon etc_cobol_i09 โคโบลราชันพันธุ์ปรับปรุง icon etc_suede_i00 icon etc_pouch_yellow_i00 2,330 / 233
44-54 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานแดง icon etc_codran_i03 คอดรานแดง icon etc_leather_brown_i00 icon etc_gem_blue_i00 1,049 / 1,166
44-54 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานแดงพันธุ์ปรับปรุง icon etc_codran_i03 คอดรานแดงพันธุ์ปรับปรุง icon etc_leather_brown_i00 icon etc_gem_blue_i00 2,920 / 292
45-55 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานทะเล icon etc_codran_i06 คอดรานทะเล icon etc_skein_white_i00 icon etc_skein_gray_i00 841 / 934
45-55 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานทะเลพันธุ์ปรับปรุง icon etc_codran_i06 คอดรานทะเลพันธุ์ปรับปรุง icon etc_skein_white_i00 icon etc_skein_gray_i00 2,330 / 233

Level Seed Fruit Reward Limit Seed/Fruit
26-36 icon etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลแดง icon etc_cobol_i03 โคโบลแดง icon etc_charcoal_i00 icon etc_gem_red_i00 2,250 / 2,500
26-36 icon etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลแดงพันธุ์ปรับปรุง icon etc_cobol_i03 โคโบลแดงพันธุ์ปรับปรุง icon etc_charcoal_i00 icon etc_gem_red_i00 6,250 / 625
29-39 icon etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลเย็น icon etc_cobol_i00 โคโบลเย็น icon etc_piece_bone_white_i00 icon etc_lump_black_i00 1,800 / 2,000
29-39 icon etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลเย็นพันธุ์ปรับปรุง icon etc_cobol_i00 โคโบลเย็นพันธุ์ปรับปรุง icon etc_piece_bone_white_i00 icon etc_lump_black_i00 5,000 / 500
32-42 icon etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลฟ้า icon etc_cobol_i02 โคโบลฟ้า icon etc_silver_i00 icon etc_gem_clear_i00 900 / 1,000
32-42 icon etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon etc_cobol_i02 โคโบลฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon etc_silver_i00 icon etc_gem_clear_i00 2,500 / 250
35-45 icon etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลหนาม icon etc_cobol_i07 โคโบลหนาม icon etc_branch_gold_i00 icon etc_skein_gray_i00 900 / 1,000
35-45 icon etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลหนามพันธุ์ปรับปรุง icon etc_cobol_i07 โคโบลหนามพันธุ์ปรับปรุง icon etc_branch_gold_i00 icon etc_skein_gray_i00 2,500 / 250
38-48 icon etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลทอง icon etc_cobol_i04 โคโบลทอง icon etc_pouch_yellow_i00 icon etc_reagent_red_i00 900 / 1,000
38-48 icon etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลทองพันธุ์ปรับปรุง icon etc_cobol_i04 โคโบลทองพันธุ์ปรับปรุง icon etc_pouch_yellow_i00 icon etc_reagent_red_i00 2,500 / 250
41-51 icon etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลราชัน icon etc_cobol_i09 โคโบลราชัน icon etc_suede_i00 icon etc_pouch_yellow_i00 900 / 1,000
41-51 icon etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลราชันพันธุ์ปรับปรุง icon etc_cobol_i09 โคโบลราชันพันธุ์ปรับปรุง icon etc_suede_i00 icon etc_pouch_yellow_i00 2,500 / 250
44-54 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานแดง icon etc_codran_i03 คอดรานแดง icon etc_leather_brown_i00 icon etc_gem_blue_i00 1,125 / 1,250
44-54 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานแดงพันธุ์ปรับปรุง icon etc_codran_i03 คอดรานแดงพันธุ์ปรับปรุง icon etc_leather_brown_i00 icon etc_gem_blue_i00 3,130 / 313
45-55 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานทะเล icon etc_codran_i06 คอดรานทะเล icon etc_skein_white_i00 icon etc_skein_gray_i00 900 / 1,000
45-55 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานทะเลพันธุ์ปรับปรุง icon etc_codran_i06 คอดรานทะเลพันธุ์ปรับปรุง icon etc_skein_white_i00 icon etc_skein_gray_i00 2,500 / 250
47-57 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานเย็น icon etc_codran_i00 คอดรานเย็น icon etc_lump_gray_i00 icon etc_reagent_blue_i00 1,125 / 1,250
47-57 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานเย็นพันธุ์ปรับปรุง icon etc_codran_i00 คอดรานเย็นพันธุ์ปรับปรุง icon etc_lump_gray_i00 icon etc_reagent_blue_i00 3,130 / 313
50-60 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานฟ้า icon etc_codran_i02 คอดรานฟ้า icon etc_coal_i00 icon etc_leather_i00 900 / 1,000
50-60 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon etc_codran_i02 คอดรานฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon etc_coal_i00 icon etc_leather_i00 2,500 / 250
53-63 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานแฝด icon etc_codran_i07 คอดรานแฝด icon etc_charcoal_i00 icon etc_reagent_gold_i00 900 / 1,000
53-63 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานแฝดพันธุ์ปรับปรุง icon etc_codran_i07 คอดรานแฝดพันธุ์ปรับปรุง icon etc_charcoal_i00 icon etc_reagent_gold_i00 2,500 / 250
56-66 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานราชัน icon etc_codran_i09 คอดรานราชัน icon etc_piece_bone_white_i00 icon etc_powder_white_i00 599 / 666
56-66 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานราชันพันธุ์ปรับปรุง icon etc_codran_i09 คอดรานราชันพันธุ์ปรับปรุง icon etc_piece_bone_white_i00 icon etc_powder_white_i00 1,670 / 167
59-69 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานทะเลทราย icon etc_codran_i05 คอดรานทะเลทราย icon etc_silver_i00 icon etc_squares_wood_i00 450 / 500
59-69 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง icon etc_codran_i05 คอดรานทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง icon etc_silver_i00 icon etc_squares_wood_i00 1,250 / 125
62-72 icon etc_blue_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาฟ้า icon etc_blue_coba_i00 โคบาฟ้า icon etc_crafted_leather_i00 icon etc_reagent_red_i00 360 / 400
62-72 icon etc_blue_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon etc_blue_coba_i00 โคบาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon etc_crafted_leather_i00 icon etc_reagent_red_i00 263 / 100
65-75 icon etc_red_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาแดง icon etc_red_coba_i00 โคบาแดง icon etc_synthetic_cokes_i00 icon etc_reagent_gold_i00 301 / 334
65-75 icon etc_red_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาแดงพันธุ์ปรับปรุง icon etc_red_coba_i00 โคบาแดงพันธุ์ปรับปรุง icon etc_synthetic_cokes_i00 icon etc_reagent_gold_i00 218 / 83
68-78 icon etc_golden_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาทอง icon etc_golden_coba_i00 โคบาทอง icon etc_potion_clear_i00 icon etc_reagent_blue_i00 257 / 286
68-78 icon etc_golden_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาทองพันธุ์ปรับปรุง icon etc_golden_coba_i00 โคบาทองพันธุ์ปรับปรุง icon etc_potion_clear_i00 icon etc_reagent_blue_i00 187 / 71

Level Seed Fruit Reward Limit Seed/Fruit
5-15 icon etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาดำ icon etc_coda_i08 โคดาดำ icon etc_branch_gold_i00 icon etc_braided_hemp_i00 7,200 / 8,000
5-15 icon etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาดำพันธุ์ปรับปรุง icon etc_coda_i08 โคดาดำพันธุ์ปรับปรุง icon etc_branch_gold_i00 icon etc_braided_hemp_i00 20,000 / 2,000
8-18 icon etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาแดง icon etc_coda_i03 โคดาแดง icon etc_pouch_yellow_i00 icon etc_oil_pot_black_i00 7,200 / 8,000
8-18 icon etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาแดงพันธุ์ปรับปรุง icon etc_coda_i03 โคดาแดงพันธุ์ปรับปรุง icon etc_pouch_yellow_i00 icon etc_oil_pot_black_i00 20,000 / 2,000
11-21 icon etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาเย็น icon etc_coda_i00 โคดาเย็น icon etc_suede_i00 icon etc_oriharukon_ore_i00 7,200 / 8,000
11-21 icon etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาเย็นพันธุ์ปรับปรุง icon etc_coda_i00 โคดาเย็นพันธุ์ปรับปรุง icon etc_suede_i00 icon etc_oriharukon_ore_i00 20,000 / 2,000
14-24 icon etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาฟ้า icon etc_coda_i02 โคดาฟ้า icon etc_leather_brown_i00 icon etc_crafted_leather_i00 3,600 / 4,000
14-24 icon etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon etc_coda_i02 โคดาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon etc_leather_brown_i00 icon etc_crafted_leather_i00 10,000 / 1,000
17-27 icon etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาทอง icon etc_coda_i04 โคดาทอง icon etc_skein_white_i00 icon etc_mithril_ore_i00 1,800 / 2,000
17-27 icon etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาทองพันธุ์ปรับปรุง icon etc_coda_i04 โคดาทองพันธุ์ปรับปรุง icon etc_skein_white_i00 icon etc_mithril_ore_i00 5,000 / 500
29-39 icon etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลเย็น icon etc_cobol_i00 โคโบลเย็น icon etc_piece_bone_white_i00 icon etc_lump_black_i00 1,440 / 1,600
29-39 icon etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลเย็นพันธุ์ปรับปรุง icon etc_cobol_i00 โคโบลเย็นพันธุ์ปรับปรุง icon etc_piece_bone_white_i00 icon etc_lump_black_i00 4,000 / 400
32-42 icon etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลฟ้า icon etc_cobol_i02 โคโบลฟ้า icon etc_silver_i00 icon etc_gem_clear_i00 720 / 800
32-42 icon etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon etc_cobol_i02 โคโบลฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon etc_silver_i00 icon etc_gem_clear_i00 2,000 / 200
35-45 icon etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลหนาม icon etc_cobol_i07 โคโบลหนาม icon etc_branch_gold_i00 icon etc_skein_gray_i00 720 / 800
35-45 icon etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลหนามพันธุ์ปรับปรุง icon etc_cobol_i07 โคโบลหนามพันธุ์ปรับปรุง icon etc_branch_gold_i00 icon etc_skein_gray_i00 2,000 / 200
38-48 icon etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลทอง icon etc_cobol_i04 โคโบลทอง icon etc_pouch_yellow_i00 icon etc_reagent_red_i00 720 / 800
38-48 icon etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลทองพันธุ์ปรับปรุง icon etc_cobol_i04 โคโบลทองพันธุ์ปรับปรุง icon etc_pouch_yellow_i00 icon etc_reagent_red_i00 2,000 / 200
41-51 icon etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลราชัน icon etc_cobol_i09 โคโบลราชัน icon etc_suede_i00 icon etc_pouch_yellow_i00 720 / 800
41-51 icon etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลราชันพันธุ์ปรับปรุง icon etc_cobol_i09 โคโบลราชันพันธุ์ปรับปรุง icon etc_suede_i00 icon etc_pouch_yellow_i00 2,000 / 200
44-54 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานแดง icon etc_codran_i03 คอดรานแดง icon etc_leather_brown_i00 icon etc_gem_blue_i00 900 / 1,000
44-54 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานแดงพันธุ์ปรับปรุง icon etc_codran_i03 คอดรานแดงพันธุ์ปรับปรุง icon etc_leather_brown_i00 icon etc_gem_blue_i00 2,500 / 250
45-55 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานทะเล icon etc_codran_i06 คอดรานทะเล icon etc_skein_white_i00 icon etc_skein_gray_i00 720 / 800
45-55 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานทะเลพันธุ์ปรับปรุง icon etc_codran_i06 คอดรานทะเลพันธุ์ปรับปรุง icon etc_skein_white_i00 icon etc_skein_gray_i00 2,000 / 200
47-57 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานเย็น icon etc_codran_i00 คอดรานเย็น icon etc_lump_gray_i00 icon etc_reagent_blue_i00 900 / 1,000
47-57 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานเย็นพันธุ์ปรับปรุง icon etc_codran_i00 คอดรานเย็นพันธุ์ปรับปรุง icon etc_lump_gray_i00 icon etc_reagent_blue_i00 2,500 / 250
50-60 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานฟ้า icon etc_codran_i02 คอดรานฟ้า icon etc_coal_i00 icon etc_leather_i00 720 / 800
50-60 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon etc_codran_i02 คอดรานฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon etc_coal_i00 icon etc_leather_i00 2,000 / 200
53-63 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานแฝด icon etc_codran_i07 คอดรานแฝด icon etc_charcoal_i00 icon etc_reagent_gold_i00 720 / 800
53-63 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานแฝดพันธุ์ปรับปรุง icon etc_codran_i07 คอดรานแฝดพันธุ์ปรับปรุง icon etc_charcoal_i00 icon etc_reagent_gold_i00 2,000 / 200
68-78 icon etc_golden_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาทอง icon etc_golden_coba_i00 โคบาทอง icon etc_potion_clear_i00 icon etc_reagent_blue_i00 206 / 229
68-78 icon etc_golden_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาทองพันธุ์ปรับปรุง icon etc_golden_coba_i00 โคบาทองพันธุ์ปรับปรุง icon etc_potion_clear_i00 icon etc_reagent_blue_i00 150 / 57
71-81 icon etc_desert_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาทะเลทราย icon etc_desert_coba_i00 โคบาทะเลทราย icon etc_gem_blue_i00 icon etc_lump_white_i00 180 / 200
71-81 icon etc_desert_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง icon etc_desert_coba_i00 โคบาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง icon etc_gem_blue_i00 icon etc_lump_white_i00 132 / 50
74-84 icon etc_sea_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาทะเล icon etc_sea_coba_i00 โคบาทะเล icon etc_gem_clear_i00 icon etc_gem_red_i00 160 / 178
74-84 icon etc_sea_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาทะเลพันธ์ปรับปรุง icon etc_sea_coba_i00 โคบาทะเลพันธุ์ปรับปรุง icon etc_gem_clear_i00 icon etc_gem_red_i00 116 / 44
77-87 icon etc_twin_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาแฝด icon etc_twin_coba_i00 โคบาแฝด icon etc_pouch_yellow_i00 icon etc_oriharukon_i00 144 / 160
77-87 icon etc_twin_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาพันธุ์ปรับปรุง icon etc_twin_coba_i00 โคบาแฝดพันธุ์ปรับปรุง icon etc_pouch_yellow_i00 icon etc_oriharukon_i00 105 / 40

Level Seed Fruit Reward Limit Seed/Fruit
35-45 icon etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลหนาม icon etc_cobol_i07 โคโบลหนาม icon etc_branch_gold_i00 icon etc_skein_gray_i00 1,260 / 1,400
35-45 icon etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลหนามพันธุ์ปรับปรุง icon etc_cobol_i07 โคโบลหนามพันธุ์ปรับปรุง icon etc_branch_gold_i00 icon etc_skein_gray_i00 3,500 / 350
38-48 icon etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลทอง icon etc_cobol_i04 โคโบลทอง icon etc_pouch_yellow_i00 icon etc_reagent_red_i00 1,260 / 1,400
38-48 icon etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลทองพันธุ์ปรับปรุง icon etc_cobol_i04 โคโบลทองพันธุ์ปรับปรุง icon etc_pouch_yellow_i00 icon etc_reagent_red_i00 3,500 / 350
41-51 icon etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลราชัน icon etc_cobol_i09 โคโบลราชัน icon etc_suede_i00 icon etc_pouch_yellow_i00 1,260 / 1,400
41-51 icon etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลราชันพันธุ์ปรับปรุง icon etc_cobol_i09 โคโบลราชันพันธุ์ปรับปรุง icon etc_suede_i00 icon etc_pouch_yellow_i00 3,500 / 350
44-54 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานแดง icon etc_codran_i03 คอดรานแดง icon etc_leather_brown_i00 icon etc_gem_blue_i00 1,575 / 1,750
44-54 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานแดงพันธุ์ปรับปรุง icon etc_codran_i03 คอดรานแดงพันธุ์ปรับปรุง icon etc_leather_brown_i00 icon etc_gem_blue_i00 4,380 / 438
45-55 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานทะเล icon etc_codran_i06 คอดรานทะเล icon etc_skein_white_i00 icon etc_skein_gray_i00 1,260 / 1,400
45-55 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานทะเลพันธุ์ปรับปรุง icon etc_codran_i06 คอดรานทะเลพันธุ์ปรับปรุง icon etc_skein_white_i00 icon etc_skein_gray_i00 3,500 / 350
47-57 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานเย็น icon etc_codran_i00 คอดรานเย็น icon etc_lump_gray_i00 icon etc_reagent_blue_i00 1,575 / 1,750
47-57 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานเย็นพันธุ์ปรับปรุง icon etc_codran_i00 คอดรานเย็นพันธุ์ปรับปรุง icon etc_lump_gray_i00 icon etc_reagent_blue_i00 4,380 / 438
50-60 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานฟ้า icon etc_codran_i02 คอดรานฟ้า icon etc_coal_i00 icon etc_leather_i00 1,260 / 1,400
50-60 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon etc_codran_i02 คอดรานฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon etc_coal_i00 icon etc_leather_i00 3,500 / 350
53-63 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานแฝด icon etc_codran_i07 คอดรานแฝด icon etc_charcoal_i00 icon etc_reagent_gold_i00 1,260 / 1,400
53-63 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานแฝดพันธุ์ปรับปรุง icon etc_codran_i07 คอดรานแฝดพันธุ์ปรับปรุง icon etc_charcoal_i00 icon etc_reagent_gold_i00 3,500 / 350
56-66 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานราชัน icon etc_codran_i09 คอดรานราชัน icon etc_piece_bone_white_i00 icon etc_powder_white_i00 841 / 934
56-66 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานราชันพันธุ์ปรับปรุง icon etc_codran_i09 คอดรานราชันพันธุ์ปรับปรุง icon etc_piece_bone_white_i00 icon etc_powder_white_i00 2,330 / 233
59-69 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานทะเลทราย icon etc_codran_i05 คอดรานทะเลทราย icon etc_silver_i00 icon etc_squares_wood_i00 630 / 700
59-69 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง icon etc_codran_i05 คอดรานทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง icon etc_silver_i00 icon etc_squares_wood_i00 1,750 / 175
62-72 icon etc_blue_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาฟ้า icon etc_blue_coba_i00 โคบาฟ้า icon etc_crafted_leather_i00 icon etc_reagent_red_i00 504 / 560
62-72 icon etc_blue_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon etc_blue_coba_i00 โคบาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon etc_crafted_leather_i00 icon etc_reagent_red_i00 368 / 140
65-75 icon etc_red_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาแดง icon etc_red_coba_i00 โคบาแดง icon etc_synthetic_cokes_i00 icon etc_reagent_gold_i00 419 / 466
65-75 icon etc_red_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาแดงพันธุ์ปรับปรุง icon etc_red_coba_i00 โคบาแดงพันธุ์ปรับปรุง icon etc_synthetic_cokes_i00 icon etc_reagent_gold_i00 308 / 117
68-78 icon etc_golden_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาทอง icon etc_golden_coba_i00 โคบาทอง icon etc_potion_clear_i00 icon etc_reagent_blue_i00 360 / 400
68-78 icon etc_golden_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาทองพันธุ์ปรับปรุง icon etc_golden_coba_i00 โคบาทองพันธุ์ปรับปรุง icon etc_potion_clear_i00 icon etc_reagent_blue_i00 263 / 100
71-81 icon etc_desert_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาทะเลทราย icon etc_desert_coba_i00 โคบาทะเลทราย icon etc_gem_blue_i00 icon etc_lump_white_i00 315 / 350
71-81 icon etc_desert_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง icon etc_desert_coba_i00 โคบาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง icon etc_gem_blue_i00 icon etc_lump_white_i00 232 / 88
74-84 icon etc_sea_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาทะเล icon etc_sea_coba_i00 โคบาทะเล icon etc_gem_clear_i00 icon etc_gem_red_i00 280 / 311
74-84 icon etc_sea_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาทะเลพันธุ์ปรับปรุง icon etc_sea_coba_i00 โคบาทะเลพันธุ์ปรับปรุง icon etc_gem_clear_i00 icon etc_gem_red_i00 205 / 78
77-87 icon etc_twin_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาแฝด icon etc_twin_coba_i00 โคบาแฝด icon etc_pouch_yellow_i00 icon etc_oriharukon_i00 252 / 280
77-87 icon etc_twin_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาแฝดพันธุ์ปรับปรุง icon etc_twin_coba_i00 โคบาแฝดพันธุ์ปรับปรุง icon etc_pouch_yellow_i00 icon etc_oriharukon_i00 184 / 70

Level Seed Fruit Reward Limit Seed/Fruit
29-39 icon etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลเย็น icon etc_cobol_i00 โคโบลเย็น icon etc_piece_bone_white_i00 icon etc_lump_black_i00 2,160 / 2,400
29-39 icon etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลเย็นพันธุ์ปรับปรุง icon etc_cobol_i00 โคโบลเย็นพันธุ์ปรับปรุง icon etc_piece_bone_white_i00 icon etc_lump_black_i00 6,000 / 600
32-42 icon etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลฟ้า icon etc_cobol_i02 โคโบลฟ้า icon etc_silver_i00 icon etc_gem_clear_i00 1,080 / 1,200
32-42 icon etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon etc_cobol_i02 โคโบลฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon etc_silver_i00 icon etc_gem_clear_i00 3,000 / 300
35-45 icon etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลหนาม icon etc_cobol_i07 โคโบลหนาม icon etc_branch_gold_i00 icon etc_skein_gray_i00 1,080 / 1,200
35-45 icon etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลหนามพันธุ์ปรับปรุง icon etc_cobol_i07 โคโบลหนามพันธุ์ปรับปรุง icon etc_branch_gold_i00 icon etc_skein_gray_i00 3,000 / 300
38-48 icon etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลทอง icon etc_cobol_i04 โคโบลทอง icon etc_pouch_yellow_i00 icon etc_reagent_red_i00 1,080 / 1,200
38-48 icon etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลทองพันธุ์ปรับปรุง icon etc_cobol_i04 โคโบลทองพันธุ์ปรับปรุง icon etc_pouch_yellow_i00 icon etc_reagent_red_i00 3,000 / 300
41-51 icon etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลราชัน icon etc_cobol_i09 โคโบลราชัน icon etc_suede_i00 icon etc_pouch_yellow_i00 1,080 / 1,200
41-51 icon etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลราชันพันธุ์ปรับปรุง icon etc_cobol_i09 โคโบลราชันพันธุ์ปรับปรุง icon etc_suede_i00 icon etc_pouch_yellow_i00 3,000 / 300
44-54 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานแดง icon etc_codran_i03 คอดรานแดง icon etc_leather_brown_i00 icon etc_gem_blue_i00 1,350 / 1,500
44-54 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานแดงพันธุ์ปรับปรุง icon etc_codran_i03 คอดรานแดงพันธุ์ปรับปรุง icon etc_leather_brown_i00 icon etc_gem_blue_i00 3,750 / 375
45-55 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานทะเล icon etc_codran_i06 คอดรานทะเล icon etc_skein_white_i00 icon etc_skein_gray_i00 1,080 / 1,200
45-55 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานทะเลพันธุ์ปรับปรุง icon etc_codran_i06 คอดรานทะเลพันธุ์ปรับปรุง icon etc_skein_white_i00 icon etc_skein_gray_i00 3,000 / 300
65-75 icon etc_red_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาแดง icon etc_red_coba_i00 โคบาแดง icon etc_synthetic_cokes_i00 icon etc_reagent_gold_i00 360 / 400
65-75 icon etc_red_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาแดงพันธุ์ปรับปรุง icon etc_red_coba_i00 โคบาแดงพันธุ์ปรับปรุง icon etc_synthetic_cokes_i00 icon etc_reagent_gold_i00 263 / 100
68-78 icon etc_golden_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาทอง icon etc_golden_coba_i00 โคบาทอง icon etc_potion_clear_i00 icon etc_reagent_blue_i00 309 / 343
68-78 icon etc_golden_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาทองพันธุ์ปรับปรุง icon etc_golden_coba_i00 โคบาทองพันธุ์ปรับปรุง icon etc_potion_clear_i00 icon etc_reagent_blue_i00 226 / 86
71-81 icon etc_desert_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาทะเลทราย icon etc_desert_coba_i00 โคบาทะเลทราย icon etc_gem_blue_i00 icon etc_lump_white_i00 270 / 300
71-81 icon etc_desert_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง icon etc_desert_coba_i00 โคบาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง icon etc_gem_blue_i00 icon etc_lump_white_i00 197 / 75
74-84 icon etc_sea_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาทะเล icon etc_sea_coba_i00 โคบาทะเล icon etc_gem_clear_i00 icon etc_gem_red_i00 239 / 266
74-84 icon etc_sea_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาทะเลพันธุ์ปรับปรุง icon etc_sea_coba_i00 โคบาทะเลพันธุ์ปรับปรุง icon etc_gem_clear_i00 icon etc_gem_red_i00 176 / 67
77-87 icon etc_twin_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาแฝด icon etc_twin_coba_i00 โคบาแฝด icon etc_pouch_yellow_i00 icon etc_oriharukon_i00 216 / 240
77-87 icon etc_twin_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาแฝดพันธุ์ปรับปรุง icon etc_twin_coba_i00 โคบาแฝดพันธุ์ปรับปรุง icon etc_pouch_yellow_i00 icon etc_oriharukon_i00 158 / 60

Level Seed Fruit Reward Limit Seed/Fruit
59-69 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานทะเลทราย icon etc_codran_i05 คอดรานทะเลทราย icon etc_silver_i00 icon etc_squares_wood_i00 900 / 1,000
59-69 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง icon etc_codran_i05 คอดรานทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง icon etc_silver_i00 icon etc_squares_wood_i00 2,500 / 250
62-72 icon etc_blue_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาฟ้า icon etc_blue_coba_i00 โคบาฟ้า icon etc_crafted_leather_i00 icon etc_reagent_red_i00 720 / 800
62-72 icon etc_blue_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon etc_blue_coba_i00 โคบาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon etc_crafted_leather_i00 icon etc_reagent_red_i00 526 / 200
65-75 icon etc_red_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาแดง icon etc_red_coba_i00 โคบาแดง icon etc_synthetic_cokes_i00 icon etc_reagent_gold_i00 599 / 666
65-75 icon etc_red_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาแดงพันธุ์ปรับปรุง icon etc_red_coba_i00 โคบาแดงพันธุ์ปรับปรุง icon etc_synthetic_cokes_i00 icon etc_reagent_gold_i00 439 / 167
68-78 icon etc_golden_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาทอง icon etc_golden_coba_i00 โคบาทอง icon etc_potion_clear_i00 icon etc_reagent_blue_i00 514 / 571
68-78 icon etc_golden_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาทองพันธุ์ปรับปรุง icon etc_golden_coba_i00 โคบาทองพันธุ์ปรับปรุง icon etc_potion_clear_i00 icon etc_reagent_blue_i00 376 / 143
71-81 icon etc_desert_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาทะเลทราย icon etc_desert_coba_i00 โคบาทะเลทราย icon etc_gem_blue_i00 icon etc_lump_white_i00 450 / 500
71-81 icon etc_desert_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง icon etc_desert_coba_i00 โคบาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง icon etc_gem_blue_i00 icon etc_lump_white_i00 329 / 125
74-84 icon etc_sea_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาทะเล icon etc_sea_coba_i00 โคบาทะเล icon etc_gem_clear_i00 icon etc_gem_red_i00 401 / 445
74-84 icon etc_sea_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาทะเลพันธุ์ปรับปรุง icon etc_sea_coba_i00 โคบาทะเลพันธุ์ปรับปรุง icon etc_gem_clear_i00 icon etc_gem_red_i00 292 / 111
77-87 icon etc_twin_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาแฝด icon etc_twin_coba_i00 โคบาแฝด icon etc_pouch_yellow_i00 icon etc_oriharukon_i00 360 / 400
77-87 icon etc_twin_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาแฝดพันธุ์ปรับปรุง icon etc_twin_coba_i00 โคบาแฝดพันธุ์ปรับปรุง icon etc_pouch_yellow_i00 icon etc_oriharukon_i00 263 / 100
80-90 icon etc_great_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาราชัน icon etc_great_coba_i00 โคบาราชัน icon etc_skein_gray_i00 icon etc_squares_wood_i00 328 / 364
80-90 icon etc_great_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาราชันพันธุ์ปรับปรุง icon etc_great_coba_i00 โคบาราชันพันธุ์ปรับปรุง icon etc_skein_gray_i00 icon etc_squares_wood_i00 239 / 91

Level Seed Fruit Reward Limit Seed/Fruit
53-63 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานแฝด icon etc_codran_i07 คอดรานแฝด icon etc_charcoal_i00 icon etc_reagent_gold_i00 2,016 / 2,240
53-63 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานแฝดพันธุ์ปรับปรุง icon etc_codran_i07 คอดรานแฝดพันธุ์ปรับปรุง icon etc_charcoal_i00 icon etc_reagent_gold_i00 5,600 / 560
56-66 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานราชัน icon etc_codran_i09 คอดรานราชัน icon etc_piece_bone_white_i00 icon etc_powder_white_i00 1,345 / 1,494
56-66 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานราชันพันธุ์ปรับปรุง icon etc_codran_i09 คอดรานราชันพันธุ์ปรับปรุง icon etc_piece_bone_white_i00 icon etc_powder_white_i00 3,730 / 373
59-69 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานทะเลทราย icon etc_codran_i05 คอดรานทะเลทราย icon etc_silver_i00 icon etc_squares_wood_i00 1,008 / 1,120
59-69 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง icon etc_codran_i05 คอดรานทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง icon etc_silver_i00 icon etc_squares_wood_i00 2,800 / 280
62-72 icon etc_blue_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาฟ้า icon etc_blue_coba_i00 โคบาฟ้า icon etc_crafted_leather_i00 icon etc_reagent_red_i00 806 / 896
62-72 icon etc_blue_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon etc_blue_coba_i00 โคบาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon etc_crafted_leather_i00 icon etc_reagent_red_i00 589 / 224
65-75 icon etc_red_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาแดง icon etc_red_coba_i00 โคบาแดง icon etc_synthetic_cokes_i00 icon etc_reagent_gold_i00 671 / 746
65-75 icon etc_red_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาแดงพันธุ์ปรับปรุง icon etc_red_coba_i00 โคบาแดงพันธุ์ปรับปรุง icon etc_synthetic_cokes_i00 icon etc_reagent_gold_i00 492 / 187
68-78 icon etc_golden_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาทอง icon etc_golden_coba_i00 โคบาทอง icon etc_potion_clear_i00 icon etc_reagent_blue_i00 576 / 640
68-78 icon etc_golden_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาทองพันธุ์ปรับปรุง icon etc_golden_coba_i00 โคบาทองพันธุ์ปรับปรุง icon etc_potion_clear_i00 icon etc_reagent_blue_i00 421 / 160
71-81 icon etc_desert_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาทะเลทราย icon etc_desert_coba_i00 โคบาทะเลทราย icon etc_gem_blue_i00 icon etc_lump_white_i00 504 / 560
71-81 icon etc_desert_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง icon etc_desert_coba_i00 โคบาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง icon etc_gem_blue_i00 icon etc_lump_white_i00 368 / 140
74-84 icon etc_sea_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาทะเล icon etc_sea_coba_i00 โคบาทะเล icon etc_gem_clear_i00 icon etc_gem_red_i00 448 / 498
74-84 icon etc_sea_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาทะเลพันธุ์ปรับปรุง icon etc_sea_coba_i00 โคบาทะเลพันธุ์ปรับปรุง icon etc_gem_clear_i00 icon etc_gem_red_i00 326 / 124
77-87 icon etc_twin_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาแฝด icon etc_twin_coba_i00 โคบาแฝด icon etc_pouch_yellow_i00 icon etc_oriharukon_i00 403 / 448
77-87 icon etc_twin_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาแฝดพันธุ์ปรับปรุง icon etc_twin_coba_i00 โคบาแฝดพันธุ์ปรับปรุง icon etc_pouch_yellow_i00 icon etc_oriharukon_i00 295 / 112
80-90 icon etc_great_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาราชา icon etc_great_coba_i00 โคบาราชัน icon etc_skein_gray_i00 icon etc_squares_wood_i00 366 / 407
80-90 icon etc_great_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาราชาพันธุ์ปรับปรุง icon etc_great_coba_i00 โคบาราชันพันธุ์ปรับปรุง icon etc_skein_gray_i00 icon etc_squares_wood_i00 268 / 102

Level Seed Fruit Reward Limit Seed/Fruit
5-15 icon etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาดำ icon etc_coda_i08 โคดาดำ icon etc_branch_gold_i00 icon etc_braided_hemp_i00 7,200 / 8,000
5-15 icon etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาดำพันธุ์ปรับปรุง icon etc_coda_i08 โคดาดำพันธุ์ปรับปรุง icon etc_branch_gold_i00 icon etc_braided_hemp_i00 20,000 / 2,000
8-18 icon etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาแดง icon etc_coda_i03 โคดาแดง icon etc_pouch_yellow_i00 icon etc_oil_pot_black_i00 7,200 / 8,000
8-18 icon etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาแดงพันธุ์ปรับปรุง icon etc_coda_i03 โคดาแดงพันธุ์ปรับปรุง icon etc_pouch_yellow_i00 icon etc_oil_pot_black_i00 20,000 / 2,000
11-21 icon etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาเย็น icon etc_coda_i00 โคดาเย็น icon etc_suede_i00 icon etc_oriharukon_ore_i00 7,200 / 8,000
11-21 icon etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาเย็นพันธุ์ปรับปรุง icon etc_coda_i00 โคดาเย็นพันธุ์ปรับปรุง icon etc_suede_i00 icon etc_oriharukon_ore_i00 20,000 / 2,000
14-24 icon etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาฟ้า icon etc_coda_i02 โคดาฟ้า icon etc_leather_brown_i00 icon etc_crafted_leather_i00 3,600 / 4,000
14-24 icon etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon etc_coda_i02 โคดาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon etc_leather_brown_i00 icon etc_crafted_leather_i00 10,000 / 1,000
17-27 icon etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาทอง icon etc_coda_i04 โคดาทอง icon etc_skein_white_i00 icon etc_mithril_ore_i00 1,800 / 2,000
17-27 icon etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาทองพันธุ์ปรับปรุง icon etc_coda_i04 โคดาทองพันธุ์ปรับปรุง icon etc_skein_white_i00 icon etc_mithril_ore_i00 5,000 / 500
20-30 icon etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาลูต icon etc_coda_i06 โคดาลูต icon etc_lump_gray_i00 icon etc_metallic_fiber_i00 1,201 / 1,334
20-30 icon etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาลูตพันธุ์ปรับปรุง icon etc_coda_i06 โคดาลูตพันธุ์ปรับปรุง icon etc_lump_gray_i00 icon etc_metallic_fiber_i00 3,330 / 333
23-33 icon etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาทะเลทราย icon etc_coda_i05 โคดาทะเลทราย icon etc_coal_i00 icon etc_adamantite_i00 1,800 / 2,000
23-33 icon etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง icon etc_coda_i05 โคดาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง icon etc_coal_i00 icon etc_adamantite_i00 5,000 / 500
26-36 icon etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลแดง icon etc_cobol_i03 โคโบลแดง icon etc_charcoal_i00 icon etc_gem_red_i00 1,800 / 2,000
26-36 icon etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลแดงพันธุ์ปรับปรุง icon etc_cobol_i03 โคโบลแดงพันธุ์ปรับปรุง icon etc_charcoal_i00 icon etc_gem_red_i00 5,000 / 500
29-39 icon etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลเย็น icon etc_cobol_i00 โคโบลเย็น icon etc_piece_bone_white_i00 icon etc_lump_black_i00 1,440 / 1,600
29-39 icon etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลเย็นพันธุ์ปรับปรุง icon etc_cobol_i00 โคโบลเย็นพันธุ์ปรับปรุง icon etc_piece_bone_white_i00 icon etc_lump_black_i00 4,000 / 400
32-42 icon etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลฟ้า icon etc_cobol_i02 โคโบลฟ้า icon etc_silver_i00 icon etc_gem_clear_i00 720 / 800
32-42 icon etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon etc_cobol_i02 โคโบลฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon etc_silver_i00 icon etc_gem_clear_i00 2,000 / 200
35-45 icon etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลหนาม icon etc_cobol_i07 โคโบลหนาม icon etc_branch_gold_i00 icon etc_skein_gray_i00 720 / 800
35-45 icon etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลหนามพันธุ์ปรับปรุง icon etc_cobol_i07 โคโบลหนามพันธุ์ปรับปรุง icon etc_branch_gold_i00 icon etc_skein_gray_i00 2,000 / 200
38-48 icon etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลทอง icon etc_cobol_i04 โคโบลทอง icon etc_pouch_yellow_i00 icon etc_reagent_red_i00 720 / 800
38-48 icon etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลทองพันธุ์ปรับปรุง icon etc_cobol_i04 โคโบลทองพันธุ์ปรับปรุง icon etc_pouch_yellow_i00 icon etc_reagent_red_i00 2,000 / 200
41-51 icon etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลราชัน icon etc_cobol_i09 โคโบลราชัน icon etc_suede_i00 icon etc_pouch_yellow_i00 720 / 800
41-51 icon etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลราชันพันธุ์ปรับปรุง icon etc_cobol_i09 โคโบลราชันพันธุ์ปรับปรุง icon etc_suede_i00 icon etc_pouch_yellow_i00 2,000 / 200
44-54 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานแดง icon etc_codran_i03 คอดรานแดง icon etc_leather_brown_i00 icon etc_gem_blue_i00 900 / 1,000
44-54 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานแดงพันธุ์ปรับปรุง icon etc_codran_i03 คอดรานแดงพันธุ์ปรับปรุง icon etc_leather_brown_i00 icon etc_gem_blue_i00 2,500 / 250
45-55 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานทะเล icon etc_codran_i06 คอดรานทะเล icon etc_skein_white_i00 icon etc_skein_gray_i00 720 / 800
45-55 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานทะเลพันธุ์ปรับปรุง icon etc_codran_i06 คอดรานทะเลพันธุ์ปรับปรุง icon etc_skein_white_i00 icon etc_skein_gray_i00 2,000 / 200
47-57 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานเย็น icon etc_codran_i00 คอดรานเย็น icon etc_lump_gray_i00 icon etc_reagent_blue_i00 900 / 1,000
47-57 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานเย็นพันธุ์ปรับปรุง icon etc_codran_i00 คอดรานเย็นพันธุ์ปรับปรุง icon etc_lump_gray_i00 icon etc_reagent_blue_i00 2,500 / 250
50-60 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานฟ้า icon etc_codran_i02 คอดรานฟ้า icon etc_coal_i00 icon etc_leather_i00 720 / 800
50-60 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon etc_codran_i02 คอดรานฟ้าพันธุ์ปรับปรุง icon etc_coal_i00 icon etc_leather_i00 2,000 / 200
53-63 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานแฝด icon etc_codran_i07 คอดรานแฝด icon etc_charcoal_i00 icon etc_reagent_gold_i00 720 / 800
53-63 icon etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานแฝดพันธุ์ปรับปรุง icon etc_codran_i07 คอดรานแฝดพันธุ์ปรับปรุง icon etc_charcoal_i00 icon etc_reagent_gold_i00 2,000 / 200
74-84 icon etc_sea_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาทะเล icon etc_sea_coba_i00 โคบาทะเล icon etc_gem_clear_i00 icon etc_gem_red_i00 160 / 178
74-84 icon etc_sea_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาทะเลพันธุ์ปรับปรุง icon etc_sea_coba_i00 โคบาทะเลพันธุ์ปรับปรุง icon etc_gem_clear_i00 icon etc_gem_red_i00 116 / 44
77-87 icon etc_twin_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาแฝด icon etc_twin_coba_i00 โคบาแฝด icon etc_pouch_yellow_i00 icon etc_oriharukon_i00 144 / 160
77-87 icon etc_twin_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาแฝดพันธุ์ปรับปรุง icon etc_twin_coba_i00 โคบาแฝดพันธุ์ปรับปรุง icon etc_pouch_yellow_i00 icon etc_oriharukon_i00 105 / 40