บูทหมาป่าน้ำเงิน High Five

ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่, เพิ่มความเร็วฟื้น HP

Item ID 11396
Type Armor
icon icon armor_t68_b_i00 icon.armor_t68_b_i00
default_action EQUIP
bodypart feet
immediate_effect true
crystal_count 83
crystal_type B
material LEATHER
weight 1130
price 618800
enchant_enabled 1
item_skill 3712-1