เสื้อชั้นนอกหมาป่าน้ำเงิน High Five

ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่ม MP สูงสุด, ความเร็วฟื้น MP

Item ID 11402
Type Armor
icon icon armor_t70_u_i00 icon.armor_t70_u_i00
default_action EQUIP
armor_type MAGIC
bodypart chest
immediate_effect true
crystal_count 248
crystal_type B
material LEATHER
weight 1920
price 1857000
enchant_enabled 1
item_skill 3721-1