ถุงมือหมาป่าน้ำเงินปิดผนึกไร้ระเบียบ High Five

ถุงมือหมาป่าน้ำเงินปิดผนึกหายากซึ่งต้องนำไปขัดเงาโดยอาศัยพลังมหาศาล สามารถขัดเงาได้โดยผ่านช่างเหล็กของแมมมอน

Item ID 12529
Type EtcItem
icon icon armor_t68_g_i02 icon.armor_t68_g_i02
immediate_effect true
crystal_type B
material LEATHER
weight 590
price 618800