บูทหมาป่าน้ำเงินไร้ระเบียบ High Five

บูทหมาป่าน้ำเงินหายากซึ่งต้องนำไปขัดเงาโดยอาศัยพลังมหาศาล สามารถขัดเงาได้โดยผ่านช่างเหล็กของแมมมอน

Item ID 12534
Type EtcItem
icon icon armor_t69_b_i00 icon.armor_t69_b_i00
immediate_effect true
crystal_type B
material LEATHER
weight 1130
price 618800