เสื้อชั้นนอกหมาป่าน้ำเงินไร้ระเบียบ High Five

เสื้อชั้นนอกหมาป่าน้ำเงินหายากซึ่งต้องนำไปขัดเงาโดยอาศัยพลังมหาศาล สามารถขัดเงาได้โดยผ่านช่างเหล็กของแมมมอน

Item ID 12539
Type EtcItem
icon icon armor_t70_u_i00 icon.armor_t70_u_i00
armor_type MAGIC
immediate_effect true
crystal_type B
material LEATHER
weight 1920
price 1857000