กางเกงเกล็ดผู้กล้าของจักรพรรดิปิดผนึกไร้ระเบียบ High Five

กางเกงเกล็ดผู้กล้าของจักรพรรดิปิดผนึกหายากซึ่งต้องนำไปขัดเงาโดยอาศัยพลังมหาศาล สามารถขัดเงาได้โดยผ่านช่างเหล็กของแมมมอน

Item ID 12635
Type EtcItem
icon icon armor_t88_l_i02 icon.armor_t88_l_i02
armor_type HEAVY
immediate_effect true
crystal_type S
material SCALE_OF_DRAGON
weight 3260
price 7988000