ไม้เท้าจักรพรรดิ - ธรรมชาติ {สำหรับผู้ยิ่งใหญ่} High Five

ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่ม MP สูงสุด <ตัวเลือกดูดวิญญาณ> เสริมสมรรถนะช่วยให้เมื่อใช้ทักษะเวทย์ต่อเป้าหมายๆมีโอกาสติดไดรแอด รูทได้ในอัตรา 20% ประสิทธิภาพ เมื่อ PvP ความเสียหายที่สร้างจะเพิ่มขึ้น และความเร็วเวทย์เพิ่มขึ้นในอัตราหนึ่งเมื่อถูกโจมตี

Item ID 12927
Type Weapon
icon icon weapon_imperial_staff_i01 icon.weapon_imperial_staff_i01
default_action EQUIP
weapon_type BLUNT
bodypart lrhand
random_damage 20
attack_range 40
damage_range 0;0;46;120
immediate_effect true
crystal_count 2052
crystal_type S
material ADAMANTAITE
weight 910
price 42759400
soulshots 1
spiritshots 1
enchant_enabled 1
is_tradable false
is_dropable false
is_sellable false
is_magic_weapon true
onmagic_chance 20
onmagic_skill 3577-1
item_skill 3901-2;3654-1;3552-3