บันทึกลับที่ถูกลืม - ซอง ออฟ พิวรีฟีเคชั่น High Five

บันทึกลับที่ถูกลืมใช้เรียนซอง ออฟ พิวรีฟีเคชั่น สวอด มิวจ์เป็นผู้ใช้ เลเวล 83 สามารถเรียนได้

Item ID 14198
Type EtcItem
icon icon br_spell_books_sword_i01 BranchSys2.Icon.br_spell_books_sword_i01
default_action SKILL_REDUCE
material PAPER
weight 120
price 120000
is_stackable true
handler ItemSkills
item_skill 2652-1