ใบรับรองสถานพิธีชำระ High Five

ใบรับรองที่ได้รับจากจอมขมังเวทย์แห่งสถานพิธีชำระ แอทเทเนียร์ ต้องใช้ใบรับรองนี้เพื่อรับภารกิจเพิ่มเติมจากเขา

Item ID 14866
Type EtcItem
icon icon etc_letter_blue_i00 icon.etc_letter_blue_i00
immediate_effect true
material PAPER
is_tradable false
is_dropable false
is_sellable false
is_depositable false
is_stackable true
is_questitem true