ตำราเวทย์ - ซัมมอน มิวเดอะแคท High Five

หนังสือเวทย์ใช้เรียนซัมมอน มิวเดอะแคท วิซาร์ดเป็นผู้ใช้ เลเวลที่เรียน: 20

Item ID 1668
Type EtcItem
icon icon etc_spell_books_summon_i00 icon.etc_spell_books_summon_i00
immediate_effect true
material PAPER
weight 120
price 1250
is_stackable true