ใบรับรองแข่งไม่จำกัดรุ่นโอลิมเพียด High Five

ใบรับรองยืนยันการเข้าร่วมการแข่งขันแข่งไม่จำกัดรุ่นโอลิมเพียด 5 รายการ นำใบรับรองนี้ไปให้ผู้ปฏิบัติการโอลิมเพียดกันดีกว่า หากนำไปให้พร้อมกับใบรับรองแข่งทีมและจำกัดสายอาชีพโอลิเพียด จะสามารถได้รับของตอบแทนที่มากขึ้น

Item ID 17242
Type EtcItem
icon icon scroll_of_verification_i03 icon.scroll_of_verification_i03
material PAPER
is_tradable false
is_dropable false
is_sellable false
is_depositable false
is_stackable true
is_questitem true