กิ่งต้นไม้ High Five

วัตถุดิบผลิตไอเทมดวอร์ฟ ขายได้ตามร้านค้าทั่วไป

Item ID 1864
Type EtcItem
icon icon etc_branch_gold_i00 icon.etc_branch_gold_i00
etcitem_type MATERIAL
immediate_effect true
material LIQUID
weight 2
price 100
is_stackable true
NPC Level Count Chance
race demonic ผู้ควบคุมโรงสร้าง 83 504 - 1512 1/26
race demonic ผู้ภักดีต่อดาเรียน 83 216 - 648 1/19
race undead ผู้มองดูที่ว่าง 83 28 - 84 20.5545%
race demonic ทาสผู้โกรธแค้น 83 4 - 12 42.1162%
race construct หัวหน้ากองยามคีเอชี 82 36 - 108 1/11
race elemental ผู้พิทักษ์ประจำลาน 82 24 - 72 24.6074%
race humanoid ทหารลาดตระเวนรักษาเขตเมือง 81 28 - 84 1/11
race demonic ผู้ควบคุมเหมืองหิน 81 5 - 15 21.7601%
race humanoid เจ้าที่รักษาเพชรพลอย 81 4 - 12 33.8735%
race humanoid เจ้าที่รักษาเพชรพลอย 81 4 - 12 23.4876%
race demonic นักล่าไร้ตา 81 4 - 12 22.4266%
race undead อัศวินวินาศ 78 5 - 15 21.9008%
race humanoid นายร้อยเคทราออร์ค 78 5 - 15 1/9
race humanoid โหรเคทราออร์ค 78 5 - 15 1/5
race humanoid ประธานทหารองครักษ์เครทรา 78 5 - 15 1/9
race undead แกะสังเวย 78 5 - 15 31.6657%
race humanoid สตาคาโทหนามคมหัวหน้ากองทหารยาม 78 5 - 15 1/5
race undead ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานมรณเทพ 78 5 - 15 1/5
race bug แมงป่องเทฟรา 78 5 - 15 1/6
race animal วินด์ซูสทุ่งเลี้ยงสัตว์ 78 4 - 12 1/7
race humanoid สาวกทรีออล 78 4 - 12 34.2278%
race demonic บาลอร์วินาศ 78 4 - 12 34.8668%
race humanoid บาดหลวงสังกัดทรีออล 78 4 - 12 35.3732%
race humanoid สาวกทรีออล 78 4 - 12 53.9522%
race humanoid สตาคาโทหนามคมหมอผี 78 4 - 12 23.9129%
race undead ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานมรณเทพ 78 4 - 12 34.8668%
race divine ผู้ปกป้องอาราม 78 1 - 3 46.5752%
race humanoid หมอผีวาร์คาซิเลโนส 78 1 - 3 67.0842%
race humanoid ทหารอารักขากิตติมศักดิ์วาร์คา 78 1 - 3 67.0842%
race undead ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานมรณเทพ 78 1 45.3752%
race animal ละมั่งทุ่งเลี้ยงสัตว์ 77 1 63.3365%
race plant หม้อข้าวหม้อแกงลิงบ่อน้ำแร่ 75 1 - 3 54.7756%
race humanoid สตาคาโทหนามคมตัวผู้ 74 21 - 63 1/11
race humanoid สตาคาโทหนามคมตัวเมีย 74 5 - 15 29.8458%
race humanoid สตาคาโทหนามกาฝาก 74 4 - 12 1/9
race plant พืชกินสัตว์บ่อน้ำแร่ 74 1 - 3 54.7756%
race undead อัศวินกระหายเลือด 73 5 - 15 24.0318%
race demonic แวมไพร์มาจิสเตอร์ 73 1 - 3 23.1964%
race construct สัตว์ในตำนาน 73 1 - 3 46.1886%
race demonic แวมไพร์มาจิสเตอร์ 73 1 - 3 28.7548%
race undead พลธนูกองกำลังรุกรานเหล่าเสนียด 73 1 - 3 38.8171%
race demonic แวมไพร์มาจิสเตอร์ 73 1 37.6576%
race humanoid โครงกระดูกกินศพ 72 4 - 12 1/11
race humanoid โครงกระดูกกินศพ 72 4 - 12 1/11
race humanoid มือซุ่มยิง ฮาเมสออร์ค 72 1 - 3 23.1789%
race humanoid สตาคาโทหนามงาน 71 1 49.2201%
race divine เทวดาถือสาร 70 4 - 12 34.5991%
race divine หมอผี เผ่าทองขาว 70 3 - 9 28.4115%
race undead รีเควียมบีฮีมอธ 70 1 - 3 22.2637%
race beast เสือภูเขาอัลไพน์ 69 5 - 15 1/5
race demonic วิญญาณผู้พิทักษ์ของวาลัค 69 1 - 3 32.2773%
race animal ละมั่งหุบเขาลูกฝูง 69 1 - 3 67.3854%
race beast เสือภูเขาอัลไพน์ 69 1 - 3 46.1884%
race beast เสือภูเขาอัลไพน์ 69 1 49.15%
race animal ละมั่งหุบเขา 68 1 - 3 46.2693%
race humanoid โครงกระดูกทารุณ 68 1 63.1964%
race demonic นายแห่งโลหิต 68 1 63.2167%
race undead ตุ๊กตาสีเลือดปากโลกันต์ 67 1 - 3 44.8812%
race divine ทหาร เผ่าทองขาว 67 1 - 3 46.1971%
race demonic จอมเวทย์ของมูลล์ 67 1 - 3 39.0406%
race demonic อัศวินของมูลล์ 67 1 - 3 33.5784%
race construct โกลว วิส์ป 67 1 63.2357%
race beast คูคาบูโร 67 1 36.4174%
race beast คูคาบูโร 67 1 36.4174%
race beast คูคาบูโร 67 1 36.4174%
race undead รีเควียมบีฮีมอธ 67 1 43.5416%
race humanoid สตาคาโทเกราะงาน 67 1 43.5746%
race divine ตุลาการเพลิง 66 1 - 3 1/5
race humanoid โครงกระดูกช่างทำ 66 1 - 3 22.2483%
race undead นักโทษประหารนอกรีต 66 1 26.6217%
race construct หีบสมบัติ 66 1 63.2091%
race animal ทูลเบน 66 1 63.2091%
race beast อัลไพน์คูคาบูโร 65 5 - 15 1/5
race beast อัลไพน์คูคาบูโร 65 4 - 12 1/11
race demonic นักเวทย์กองกำลังรุกรานจากภพลี้ลับ 65 1 - 3 32.6169%
race demonic อัศวินโลหิต 65 1 49.1543%
race beast อัลไพน์คูคาบูโร 65 1 49.1865%
race undead นักรบอารักขาประจำเอลมอร์อาเดน 64 1 - 3 38.9853%
race demonic คนใช้ประจำเอลมอร์อาเดน 64 1 - 3 27.8166%
race undead ทหารองครักษ์ทุศีล 64 1 - 3 1/5
race undead ทหารองครักษ์ทุศีล 64 1 - 3 1/5
race demonic หมอผีกองกำลังรุกรานจากภพลี้ลับ 63 4 - 12 1/11
race undead ทหารองครักษ์ ฮัลลาท 63 1 - 3 32.5745%
race divine ศิษย์ผู้บำเพ็ญเพียร 62 1 43.5385%
race bug คาดิโอส 62 1 62.7266%
race divine ดวงไฟประกายแสง 61 1 - 3 1/6
race construct เลโอกุล 61 1 62.6124%
race dragon มังกรทมิฬสีเพลิง 61 1 62.7266%
race demonic พลทหารกองกำลังรุกรานจากภพลี้ลับ 60 1 - 3 27.7131%
race undead ผู้พิทักษ์ประจำที่ฝังศพ 60 1 62.4187%
race undead ศพผู้หิวโหย 60 1 62.9109%
race demonic นางพญาสีเลือด 60 1 62.1614%
race undead ทาสทลายโลก 60 1 62.8543%
race giant อินเนอร์เซน 60 1 62.9109%
race beast สัตว์ร้ายผู้พิทักษ์ 59 1 - 3 32.4316%
race divine ผู้ทรงพลัง โอลมาฮุม 58 1 58.8443%
race beast ผู้เฝ้าถ้ำ 58 1 62.6796%
race beast ควายป่าของเทพธิดาเฟรยา 57 3 - 9 28.5941%
race animal กวางเขาง่าม 57 1 32.8109%
race dragon มังกรทมิฬ 57 1 58.1947%
race plant พอบบี 57 1 48.7761%
race animal ดวงจิตกวางเขาง่าม 56 1 32.8109%
race demonic มัลรุค ซัคคิวบัสชั้นนาย 56 1 48.3914%
race demonic ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานจากบาดาล 55 1 - 3 32.3648%
race elemental ยูนิคอร์นชั้นผู้ใหญ่ 55 1 - 3 32.2596%
race beast แฮลิงคา 55 1 48.9878%
race humanoid ผู้ทรงพลัง โอลมาฮุม 55 1 58.7746%
race demonic เจ้าหุบเขาสีเลือด 54 4 - 12 1/9
race construct โกเลมมีดคู่ข่มขวัญชุดหมายเลข 8 54 1 - 3 66.1909%
race fairy พันรูเอมชั้นผู้ใหญ่ 54 1 - 3 32.2596%
race demonic เจ้าหุบเขา 54 1 48.7823%
race dragon มังกรบินสายฟ้า 54 1 62.7013%
race giant คอนนาบี 54 1 62.4887%
race demonic เจ้าหุบเขา 54 1 48.7823%
race demonic เจ้าหุบเขา 54 1 48.7823%
race humanoid หมอผี ฮาริทลิซาร์ดแมน 54 1 48.7868%
race demonic ตุ๊กตาของเซตัน 53 1 - 3 32.4218%
race construct โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญชุดหมายเลข 6 53 1 62.9268%
race construct โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญชุดหมายเลข 6 53 1 62.9268%
race humanoid ผู้ทรงพลัง โอลมาฮุม 53 1 58.7746%
race construct โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญชุดหมายเลข 6 53 1 62.9268%
race construct โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญชุดหมายเลข 6 53 1 62.9268%
race construct โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญชุดหมายเลข 6 53 1 62.9268%
race construct โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญชุดหมายเลข 6 53 1 62.9268%
race construct โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญชุดหมายเลข 6 53 1 62.9268%
race construct โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญชุดหมายเลข 6 53 1 62.9268%
race construct โกเลมมีดคู่อันปราดเปรื่องชุดหมายเลข 10 52 3 - 9 1/5
race giant ซันไฮโดร 52 1 47.5655%
race demonic นักเวทย์ฝ่ายลีลิม 51 4 - 12 1/7
race construct โกเลมมีดคู่อาถรรพ์ชุดหมายเลข 7 51 1 - 3 65.7953%
race undead นายแห่งปีศาจทาส 51 1 48.6314%
race beast จ่าโขลงทัลค์บาซิลลิสค์ 51 1 57.2155%
race construct หีบสมบัติ 51 1 48.757%
race construct โกเลมขุดเจาะข่มขวัญชุดหมายเลข 3 51 1 38.4186%
race undead อัศวินมรณะ 50 1 - 3 45.3377%
race undead อัศวินโบราณ ร่างเปื่อย 50 1 - 3 45.4562%
race humanoid ผู้ทรงพลัง โอลมาฮุม 50 1 58.6725%
race undead วิญญาณหายนะ 50 1 48.4421%
race construct เกรทเตอร์มัสเวอร์เรน 49 5 - 15 1/13
race undead อัศวินมืด 48 1 - 3 43.8372%
race demonic มือธนูอำมหิต 48 1 62.3619%
race humanoid หมอผี ทาโนร์ซิเลโนส 48 1 61.1434%
race demonic มือธนูอำมหิต 48 1 62.3619%
race construct โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญชุดหมายเลข 4 48 1 48.2811%
race demonic มือธนูอำมหิต 48 1 62.3619%
race undead ซอมบี้เพาะเชื้อ 47 1 37.8542%
race undead มือธนู ปีศาจทาส 47 1 38.2992%
race undead ภูตป่ากระจก 47 1 52.9809%
race beast ปลาเรืองแสง 46 1 - 3 1/5
race undead เสียงกู่อันเศร้าสร้อย 46 1 - 3 42.2916%
race undead มือธนูขี้โลภ 46 1 61.5595%
race beast ร่างทดลองของยักษ์โบราณ 45 21 - 63 21.9081%
race construct ผู้เฝ้ามมองบรรดาศักดิ์ของซาเคน 45 1 - 3 43.9601%
race giant ยักษ์น้ำ 45 1 62.2964%
race giant บายฟูต 45 1 32.6539%
race giant พรีโม 45 1 48.007%
race bug ทรีซาลิม 45 1 32.2129%
race undead แม่ทัพประจำศาลาเก็บกระดูก 45 1 62.2395%
race undead ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานต่างมิติ 45 1 48.0535%
race humanoid นักรบหนองน้ำ 44 1 - 3 45.3241%
race construct ลีวิโอนา สุสานใต้ดิน 44 1 - 3 33.9975%
race humanoid สตาคาโทใบมีดกาฝาก 44 1 62.2964%
race construct การ์กอยล์พันธุ์แกร่ง 44 1 32.2129%
race humanoid หมอผี ทีมัคออร์ค 44 1 32.2129%
race undead นักรบกองกำลังรุกรานต่างมิติ 43 4 - 12 34.8934%
race undead หมอผีกองกำลังรุกรานต่างมิติ 43 3 - 9 1/5
race bug มาร์เดียน 42 1 - 3 28.9051%
race animal ฉลามขาวยักษ์ 42 1 48.4662%
race humanoid นักรบ ไทค์ออร์ค 42 1 56.9829%
race humanoid โครเคียน ลัด 41 1 - 3 31.9203%
race humanoid ทัมลีนออร์ค 41 1 63.314%
race construct พอร์ตา 40 9 - 27 1/16
race undead ผีเร่ร่อนในซากโบราณ 40 3 - 9 1/7
race humanoid หัวหน้าเผ่า เลโตลิซาร์ดแมน 40 1 - 3 1/5
race humanoid หัวหน้ากองโจร 40 1 48.9379%
race giant กรันดิส 40 1 60.2347%
race plant เห็ดใหญ่ 40 1 60.8455%
race bug มดขุนนางถ้ำ 39 3 - 9 37.8726%
race bug มดทหารถ้ำ 38 3 - 9 1/7
race undead ผู้ถูกจับกุมสีเลือด 38 1 - 3 32.0185%
race bug มดงานถ้ำ 37 1 48.5148%
race construct หีบสมบัติ 36 1 61.0902%
race bug ตัวอ่อนมดถ้ำ 36 1 48.5148%
race humanoid มือธนูแห่งท้องทุ่ง 36 1 46.6765%
race undead ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานจากต่างภพ 35 4 - 12 1/7
race beast ทรราช 35 1 41.8288%
race beast ทรราชกระหายสงคราม 35 1 61.3516%
race beast เมดูซา 34 1 63.0129%
race animal หมีน้ำตาลฮาทู 34 1 62.2868%
race undead พวกคลั่งนิกายในกองกำลังรุกรานจากต่างภพ 33 1 - 3 1/5
race divine ศาสนาจารย์สังกัดกีกันท์ 33 1 - 3 43.9783%
race demonic ผู้ติดต่อวิญญาณฝ่ายลิธ 33 1 59.5738%
race undead นักพรตประจำศักดิ์สิทธิ์สถาน 32 3 - 9 1/9
race humanoid ผู้เฝ้ามองประจำกองโจร 32 1 53.2946%
race demonic เดรวานูล โคนฟีล 32 1 35.3334%
race construct อสูรเฝ้าอัคคี 31 1 25.6204%
race bug หัวหน้าฝูง มดงาน 31 1 48.1303%
race demonic สายสืบฝ่ายลิธ 30 1 - 3 44.0751%
race undead พลทหารกองกำลังรุกรานจากต่างภพ 30 1 61.4754%
race undead นักบวชกองกำลังรุกรานจากต่างภพ 30 1 64.1574%
race undead พลหทารกองกำลังรุกรานจากต่างภพ 30 1 48.5508%
race humanoid หัวหน้า โอลมาฮุม 30 1 63.8811%
race humanoid ทหารกองนำ โอลมาฮุม 30 1 29.0836%
race divine ทหารราบสังกัดกีกันท์ 30 1 59.6625%
race undead กรีดดี ไกสท์ 30 1 29.2113%
race undead ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานจากต่างภพ 30 1 61.1835%
race bug ผึ้งอัปลักษณ์ 30 1 47.1484%
race humanoid หน่วยเก็บล้างประจำกองโจร 30 1 62.2407%
race beast แอนโดรสกอร์ปิโอ 29 1 61.4754%
race humanoid ผู้บังคับบัญชา โอลมาฮุม 29 1 63.4154%
race humanoid สตาคาโทหนองน้ำ 29 1 39.7162%
race elemental ลมแย้มยิ้ม 28 1 32.5635%
race humanoid หนูผีคูรัน 27 1 63.921%
race humanoid ลาฟีลิซาร์ดแมน 27 1 26.9704%
race elemental ลมเพ้อครวญ 27 1 48.8929%
race construct ผู้ทำลาย ดวงตาอสูร 26 1 58.5561%
race elemental ลมสะอื้น 26 1 32.8829%
race construct ผู้สังเกต ดวงตาอสูร 25 1 57.5508%
race humanoid มนุษย์หมาป่าคาดิฟ 25 1 47.3928%
race undead มือธนูปีศาจกระดูก เหมืองร้าง 25 1 48.7073%
race humanoid ทหารหนีทัพ โอลมาฮุม 23 1 63.6943%
race plant แมนดรากอราช่วงโต 23 1 46.9116%
race demonic ผู้สังหาร เดรวานูล 22 1 57.4713%
race undead นักรบ ซอมบี้ 22 1 47.5686%
race humanoid รองหัวหน้า ลังค์ลิซาร์ดแมน 22 1 55.8898%
race fairy อิมพ์หายนะชั้นนาย 21 1 57.4713%
race construct หีบสมบัติ 21 1 54.3692%
race demonic ผู้มองดู เดรวานูล 21 1 57.4713%
race demonic อาคัสเต ซัคคิวบัสชั้นนาย 21 1 32.7511%
race demonic ซัคคิวบัสหางแถวชั้นนาย 21 1 62.8931%
race humanoid วีรบุรุษ เอนคูออร์ค 21 1 55.693%
race humanoid ทหารลาดตระเวน โอลมาฮุม 21 1 54.0102%
race construct ผู้เฝ้ามอง ดวงตาอสูร 21 1 57.0968%
race undead ทหารอารักขา เมอร์เคนิส 20 1 56.7644%
race demonic ผู้ไล่ตาม เดรวานูล 20 1 58.1229%
race demonic บาร์ เดรวานูล 20 1 59.1133%
race humanoid มนุษย์หมาป่า เครโรป 20 1 31.9149%
race plant แมนดรากอราตัวอ่อน 20 1 47.472%
race animal ค้างคาวหายนะ 20 1 54.9451%
race undead ทหารเกาทัณฑ์ ปีศาจกระดูก 19 1 50.7128%
race undead ทหารซอมบี้ 19 1 62.8736%
race bug ทริมเดน 19 1 22.2883%
race humanoid หัวหน้ากลุ่ม ซูคาร์แรทแมน 19 1 49.4872%
race humanoid รองหัวหน้า แรทแมน 19 1 51.2324%
race humanoid ทหารยาม ลังค์ลิซาร์ดแมน 19 1 60.6061%
race humanoid มอสโตรถ้ำนักธนู 18 1 31.9149%
race elemental ลีเรน 18 1 54.481%
race animal ค้างคาวกินศพ 18 1 35.7143%
race elemental จ่าโขลงซาลามันเดอร์ 18 1 51.5314%
race humanoid แรทแมนกินศพ 18 1 28.7232%
race fairy อิมพ์หายนะ 17 1 61.7284%
race animal ค้างคาวหินแร่ 17 1 30.896%
race animal กริซลีถ้ำ 17 1 62.5%
race elemental ซาลามันเดอร์ 17 1 30.4129%
race bug แมงมุุมใบมีดคาซา 17 1 25.1572%
race elemental สคาร์เลต ซาลามันเดอร์ 17 1 32.7458%
race construct คอฟซ์ แคนเดิล 17 1 31.7125%
race undead แม่ทัพ ปีศาจกระดูกอาคัสเต 17 1 64.9143%
race humanoid คูรูคาแรทแมนนักล่า 17 1 62.5%
race humanoid นักรบ ลังค์ลิซาร์ดแมน 17 1 57.0812%
race bug แมงมุมเหล็กกล้ายักษ์ 16 1 62.5%
race animal ค้างคาวตาแดง 15 1 34.9515%
race undead ทหารดักยิง ปีศาจกระดูก 14 1 57.1429%
race undead กระดูกอาถรรพ์ 14 1 44.6281%
race construct ผู้ลาดตระเวน ดวงตาปีศาจ 14 1 1/5
race construct เครเชอร์ 14 1 28.9561%
race undead มือธนู ปีศาจกระดูกใต้ดิน 13 1 50.2463%
race undead ซอมบี้เอลฟ์ต้นไม้ 13 1 50.2463%
race humanoid หัวหน้านักรบ คาบูออร์ค 12 1 57.1429%
race plant เห็ดเลือด 12 1 50.2463%
race animal ค้างคาวเงี่ยงปลา 12 1 65.0718%
race undead ปีศาจกระดูกนักล่า 12 1 34.842%
race humanoid หัวหน้านักรบ บาเลอร์ออร์ค 12 1 65.0718%
race undead ปีศาจกระดูก 12 1 32.5722%
race humanoid หัวหน้านักรบ เลนันท์ออร์ค 12 1 37.7661%
race humanoid ทหารลาดตะเวนมอสโตร 12 1 65.0718%
race humanoid รองหัวหน้า มนุษย์หมาป่า 12 1 57.1429%
race humanoid รองหัวหน้านักรบ คาบูออร์ค 11 1 65.0718%
race humanoid หัวหน้านักรบ บาราคออร์ค 11 1 44.6281%
race animal ค้างคาวบ่อแร่ 11 1 50.2463%
race humanoid รองหัวหน้านักรบ บาเลอร์ออร์ค 11 1 55.814%
race humanoid นักรบ คาบูออร์ค 10 1 60%
race fairy นายกอง อิมพ์เล็บยาว 10 1 38.574%
race humanoid มนุษย์หมาป่านักล่า 10 1 39.839%
race humanoid นักรบ บาราคออร์ค 10 1 56.7164%
race humanoid ขี้ขโมย โกบลิน 10 1 22.4261%
race animal ค้างคาวใบมีด 10 1 62.7974%
race humanoid นักรบ บาเลอร์ูออร์ค 10 1 24%
race animal ค้างคาวดูดเลือด 10 1 62.7974%
race humanoid ทหารดักยิง เลนันท์ออร์ค 10 1 38.2126%
race construct ผู้เฝ้ามอง ดวงตาปีศาจ 10 1 60.7143%
race humanoid มนุษย์หมาป่ามาราคู 9 1 55.407%
race humanoid มนุษย์หมาป่าแหล่งโบราณ 9 1 60.7143%
race plant เห็ดเพาะเชื้อ 9 1 24.1135%
race plant เห็ดเขียว 9 1 46.9719%
race humanoid มนุษย์หมาป่าการุม 9 1 24.3392%
race humanoid นักสอดแนม โกบลิน 8 1 31.4427%
race fairy นางไม้เขียว 8 1 31.9923%
race humanoid ทหาร คาบูออร์ค 7 1 59.2163%
race fairy อิมพ์เล็บยาวนักล่า 7 1 37.6138%
race humanoid อูทูคูออร์ค 6 1 62.7974%
race humanoid ออร์ค 6 1 60%
race humanoid คาบูออร์ค 6 1 29.5265%
race humanoid ขี้โอ่ โกบลิน 5 1 29.1262%
race humanoid โกบลิน 5 1 29.1262%
race animal หมาป่านิล 4 1 60%
race animal จ่าฝูงเคลทีร์ 3 1 52.6316%
race animal จ่าฝูงเคลทีร์น้ำตาล 3 1 52.6316%
race animal จ่าฝูงเคลทีร์แดง 3 1 33.2103%
race animal จ่าฝูงเคลทีร์สีเลือด 3 1 52.6316%
race animal จ่าฝูงเคลทีร์หางยาว 3 1 22.7273%
race animal เอลพี 1 1 1/6
race animal เอลพีสีเทา 1 1 31.25%
NPC Level Count Chance
race plant พอบบี 57 1 - 7 85.5888%
race demonic ตุ๊กตาของเซตัน 53 1 - 17 89.7829%
race construct โกเลมมีดคู่อันปราดเปรื่องชุดหมายเลข 10 52 1 - 25 94.4873%
race undead วิญญาณหายนะ 50 1 - 7 85.1546%
race undead เสียงกู่อันเศร้าสร้อย 46 1 - 15 94.3225%
race humanoid นักรบหนองน้ำ 44 1 - 17 86.5485%
race undead หมอผีกองกำลังรุกรานต่างมิติ 43 1 - 11 84.6642%
race construct ดวงตาอสูรพันธุ์แกร่ง 41 1 - 5 66.1179%
race construct มานาเชน 40 1 - 5 72.7049%
race humanoid หัวหน้ากองโจร 40 1 - 5 76.3202%
race bug มดขุนนางถ้ำ 39 1 - 19 93.0725%
race bug มดทหารถ้ำ 38 1 - 7 80.2957%
race bug มดงานถ้ำ 37 1 - 3 90.572%
race construct หีบสมบัติ 36 1 - 3 51.2417%
race bug ตัวอ่อนมดถ้ำ 36 1 - 3 62.7198%
race construct อสูรเฝ้าอัคคี 31 1 - 3 87.43%
race undead พลหทารกองกำลังรุกรานจากต่างภพ 30 1 - 5 72.4636%
race bug ผึ้งอัปลักษณ์ 30 1 - 3 58.9858%
race undead กรีดดี ไกสท์ 30 1 92.036%
race undead มือระดมยิง ปีศาจกระดูก 29 1 - 3 53.3484%
race undead มือธนูปีศาจกระดูก เหมืองร้าง 25 1 72.0463%
race humanoid ทหารยาม เมลลิซาร์ดแมน 24 1 36.6638%
race demonic ผู้มองดู เดรวานูล 21 1 58.0926%
race construct หีบสมบัติ 21 1 46.9914%
race humanoid มนุษย์หมาป่า เครโรป 20 1 54.0431%
race undead ทหารอารักขา เมอร์เคนิส 20 1 45.9366%
race plant แมนดรากอราตัวอ่อน 20 1 59.4474%
race bug ทริมเดน 19 1 58.6082%
race humanoid รองหัวหน้า แรทแมน 19 1 53.2802%
race undead ทหารซอมบี้ 19 1 58.7232%
race undead แม่ทัพ ปีศาจกระดูกอาคัสเต 17 1 49.7816%
race fairy อิมพ์หายนะ 17 1 49.2156%
race humanoid นักรบ ลังค์ลิซาร์ดแมน 17 1 50.1999%
race undead นายกอง ซอมบี้หายนะ 16 1 53.4142%
race fairy นางพญานางไม้ 14 1 44.5764%
race construct ผู้ลาดตระเวน ดวงตาปีศาจ 14 1 44.5764%
race animal ค้างคาวพิษ 13 1 43.027%
race undead ซอมบี้เอลฟ์ต้นไม้ 13 1 48.371%
race undead ปีศาจกระดูกมือธนูนักล่า 13 1 36.9315%
race humanoid หัวหน้านักรบ คาบูออร์ค 12 1 42.6554%
race animal ค้างคาวเงี่ยงปลา 12 1 41.8191%
race animal ค้างคาวปีกดำ 11 1 40.3157%
race animal ค้างคาวเขี้ยว 11 1 33.5964%
race animal ค้างคาวดูดเลือด 10 1 29.7315%
race animal ค้างคาวใบมีด 10 1 35.6778%
race humanoid นักรบ บาราคออร์ค 10 1 30.3261%
race plant เห็ดเขา 8 1 24.9244%
race humanoid มือธนู คาบูออร์ค 8 1 25.6721%
race animal จ่าฝูงหมาป่า 5 1 1/9
race animal คางคกยักษ์ 5 1 1/9
race animal หมาป่านิล 4 1 1/13
race animal หมาป่า 4 1 1/13
race animal จ่าฝูงเคลทีร์แดง 3 1 1/18
race animal เอลพีสีเทา 1 1 1/31