เหล็ก High Five

วัตถุดิบผลิตไอเทมดวอร์ฟ ขายได้ตามร้านค้าทั่วไป

Item ID 1869
Type EtcItem
icon icon etc_lump_gray_i00 icon.etc_lump_gray_i00
etcitem_type MATERIAL
immediate_effect true
material LIQUID
weight 2
price 200
is_stackable true

NPC Level Count Chance
race demonic ผู้ภักดีต่อดาเรียน 83 60 - 180 1/11
race undead ผู้มองดูที่ว่าง 83 9 - 27 31.9736%
race demonic ทาสผู้โกรธแค้น 83 9 - 27 1/11
race elemental ผู้พิทักษ์ประจำลาน 82 7 - 21 39.3719%
race humanoid เคเบียลหน้าลาน 82 2 - 6 1/13
race humanoid ทหารลาดตระเวนรักษาเขตเมือง 81 9 - 27 1/7
race demonic ผู้เฝ้ามองไร้ตา 81 2 - 6 1/9
race demonic ผู้ควบคุมเหมืองหิน 81 2 - 6 1/7
race humanoid เจ้าที่รักษาเพชรพลอย 81 1 - 3 45.1647%
race humanoid บาดหลวงสังกัดทรีออล 78 18 - 54 1/20
race humanoid สาวกทรีออล 78 7 - 21 1/7
race humanoid สาวกทรีออล 78 2 - 6 32.5733%
race humanoid นักเวทย์วาร์คาซิเลโนส 78 2 - 6 1/7
race undead ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานมรณเทพ 78 2 - 6 24.4055%
race humanoid สตาคาโทหนามคมหัวหน้ากองทหารยาม 78 2 - 6 24.4045%
race humanoid นักเวทย์ใหญ่วาร์คาซิเลโนส 78 2 - 6 21.4222%
race undead ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานมรณเทพ 78 2 - 6 29.2178%
race humanoid สตาคาโทหนามคมตัวอ่อน 78 2 - 6 32.0889%
race humanoid สตาคาโทหนามคมหมอผี 78 2 - 6 1/5
race bug ด้วงเทฟรา 78 2 - 6 21.4222%
race humanoid ผู้ติดต่อวิญญาณเคทราออร์ค 78 2 - 6 1/7
race beast ลาวาซิลลิค 78 2 - 6 20.709%
race humanoid โหรเคทราออร์ค 78 2 - 6 24.4055%
race bug เต่าทองเทรา 78 2 - 6 32.1285%
race bug เต่าทองเทรา 78 2 - 6 21.4222%
race undead เครื่องบูชาพิธีกรรม 78 2 - 6 20.6961%
race humanoid หมอผีวาร์คาซิเลโนส 78 1 - 3 22.3614%
race humanoid ทหารอารักขากิตติมศักดิ์วาร์คา 78 1 - 3 22.3614%
race humanoid สาวกทรีออล 78 1 - 3 45.6371%
race undead ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานมรณเทพ 78 1 22.6876%
race divine ผู้ปกป้องอาราม 78 1 46.5752%
race animal ละมั่งทุ่งเลี้ยงสัตว์ 77 1 31.6683%
race plant หม้อข้าวหม้อแกงลิงบ่อน้ำแร่ 75 2 - 6 1/7
race divine อัครเทวดาผู้พิทักษ์ 74 18 - 54 1/20
race humanoid สตาคาโทหนามคมตัวเมีย 74 2 - 6 37.3072%
race humanoid สตาคาโทหนามคมตัวผู้ 74 2 - 6 47.6466%
race plant พืชกินสัตว์บ่อน้ำแร่ 74 2 - 6 1/7
race bug มดสุสาน 74 1 22.5433%
race undead อัศวินกระหายเลือด 73 2 - 6 30.0397%
race demonic แวมไพร์มาจิสเตอร์ 73 1 23.1964%
race construct สัตว์ในตำนาน 73 1 46.1886%
race undead พลธนูกองกำลังรุกรานเหล่าเสนียด 73 1 38.8171%
race demonic แวมไพร์มาจิสเตอร์ 73 1 28.7548%
race demonic แวมไพร์มาจิสเตอร์ 73 1 1/5
race humanoid มือซุ่มยิง ฮาเมสออร์ค 72 1 23.1789%
race humanoid โครงกระดูกกินศพ 72 1 36.767%
race humanoid โครงกระดูกกินศพ 72 1 36.767%
race humanoid สตาคาโทหนามงาน 71 1 24.61%
race divine หมอผี เผ่าทองขาว 70 2 - 6 21.3086%
race undead รีเควียมบีฮีมอธ 70 1 22.2637%
race beast เสือภูเขาอัลไพน์ 69 2 - 6 22.9896%
race animal ละมั่งหุบเขาลูกฝูง 69 1 - 3 22.4618%
race demonic วิญญาณผู้พิทักษ์ของวาลัค 69 1 32.2773%
race beast เสือภูเขาอัลไพน์ 69 1 24.575%
race beast เสือภูเขาอัลไพน์ 69 1 46.1884%
race demonic มูลล์ ลูกน้องฮัลลาท 68 2 - 6 1/10
race animal ละมั่งหุบเขา 68 1 46.2693%
race humanoid โครงกระดูกทารุณ 68 1 31.5982%
race demonic นายแห่งโลหิต 68 1 31.6083%
race undead ตุ๊กตาสีเลือดปากโลกันต์ 67 2 - 6 1/9
race beast คูคาบูโร 67 1 1/5
race divine ทหาร เผ่าทองขาว 67 1 46.1971%
race undead รีเควียมบีฮีมอธ 67 1 21.7708%
race demonic จอมเวทย์ของมูลล์ 67 1 39.0406%
race construct โกลว วิส์ป 67 1 31.6179%
race demonic อัศวินของมูลล์ 67 1 33.5784%
race humanoid สตาคาโทเกราะงาน 67 1 21.7873%
race beast คูคาบูโร 67 1 1/5
race beast คูคาบูโร 67 1 1/5
race humanoid ขุนโจรย่านปศุสัตว์ 66 1 1/5
race animal ทูลเบน 66 1 31.6045%
race humanoid ขุนโจรย่านปศุสัตว์ 66 1 1/6
race construct หีบสมบัติ 66 1 31.6045%
race divine ตุลาการแสง 66 1 24.1726%
race humanoid โครงกระดูกช่างทำ 66 1 22.2483%
race beast อัลไพน์คูคาบูโร 65 2 - 6 22.9199%
race beast อัลไพน์คูคาบูโร 65 1 24.5933%
race beast อัลไพน์คูคาบูโร 65 1 35.702%
race demonic อัศวินโลหิต 65 1 24.5771%
race demonic นักเวทย์กองกำลังรุกรานจากภพลี้ลับ 65 1 32.6169%
race demonic คนใช้ประจำเอลมอร์อาเดน 64 1 27.8166%
race undead นักรบอารักขาประจำเอลมอร์อาเดน 64 1 38.9853%
race undead ทหารองครักษ์ ฮัลลาท 63 1 32.5745%
race demonic หมอผีกองกำลังรุกรานจากภพลี้ลับ 63 1 35.8099%
race divine ศิษย์ผู้บำเพ็ญเพียร 62 1 21.7692%
race bug คาดิโอส 62 1 31.3633%
race divine คมประกายแสง 61 1 1/6
race construct เลโอกุล 61 1 31.3062%
race dragon มังกรทมิฬสีเพลิง 61 1 31.3633%
race undead ทาสทลายโลก 60 1 31.4271%
race demonic พลทหารกองกำลังรุกรานจากภพลี้ลับ 60 1 27.7131%
race humanoid หัวหน้านักรบ ออร์คจอมโกง 60 1 1/6
race giant อินเนอร์เซน 60 1 31.4555%
race undead ผู้พิทักษ์ประจำที่ฝังศพ 60 1 31.2094%
race undead ศพผู้หิวโหย 60 1 31.4555%
race beast เสือเล็บคม 59 1 1/6
race beast สัตว์ร้ายผู้พิทักษ์ 59 1 32.4316%
race construct โกเลมเหล็กกล้ายะเยือกดำ 59 1 1/6
race beast ผู้เฝ้าถ้ำ 58 1 31.3398%
race divine ผู้ทรงพลัง โอลมาฮุม 58 1 29.4222%
race construct โกเลมเหล็กกล้าเขาวงกต 58 1 1/6
race beast ควายป่าของเทพธิดาเฟรยา 57 2 - 6 21.4455%
race dragon มังกรทมิฬ 57 1 29.0974%
race plant พอบบี 57 1 24.388%
race demonic มัลรุค ซัคคิวบัสชั้นนาย 56 1 24.1957%
race humanoid ผู้ทรงพลัง โอลมาฮุม 55 1 29.3873%
race elemental ยูนิคอร์นชั้นผู้ใหญ่ 55 1 32.2596%
race beast แฮลิงคา 55 1 24.4939%
race demonic ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานจากบาดาล 55 1 32.3648%
race fairy ดวงวิญญาณทีมีนิเอล 55 1 1/6
race construct โกเลมมีดคู่ข่มขวัญชุดหมายเลข 8 54 1 - 3 22.0636%
race construct นักสะกดรอยหนองน้ำ 54 1 1/6
race fairy พันรูเอมชั้นผู้ใหญ่ 54 1 32.2596%
race giant คอนนาบี 54 1 31.2443%
race humanoid หมอผี ฮาริทลิซาร์ดแมน 54 1 24.3934%
race demonic เจ้าหุบเขา 54 1 24.3911%
race demonic เจ้าหุบเขา 54 1 24.3911%
race demonic เจ้าหุบเขา 54 1 24.3911%
race dragon มังกรบินสายฟ้า 54 1 31.3507%
race construct โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญชุดหมายเลข 6 53 1 31.4634%
race construct โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญชุดหมายเลข 6 53 1 31.4634%
race construct โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญชุดหมายเลข 6 53 1 31.4634%
race construct โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญชุดหมายเลข 6 53 1 31.4634%
race construct โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญชุดหมายเลข 6 53 1 31.4634%
race demonic ตุ๊กตาของเซตัน 53 1 32.4218%
race construct โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญชุดหมายเลข 6 53 1 31.4634%
race construct โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญชุดหมายเลข 6 53 1 31.4634%
race construct โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญชุดหมายเลข 6 53 1 31.4634%
race humanoid ผู้ทรงพลัง โอลมาฮุม 53 1 29.3873%
race giant ซันไฮโดร 52 1 23.7827%
race divine บาทหลวงฝ่ายเนฟีลิม 51 2 - 6 21.5128%
race construct โกเลมมีดคู่อาถรรพ์ชุดหมายเลข 7 51 1 - 3 21.9318%
race beast จ่าโขลงทัลค์บาซิลลิสค์ 51 1 28.6078%
race construct หีบสมบัติ 51 1 24.3785%
race construct โกเลมขุดเจาะข่มขวัญชุดหมายเลข 3 51 1 1/5
race undead นายแห่งปีศาจทาส 51 1 24.3157%
race undead อัศวินมรณะ 50 1 45.3377%
race undead อัศวินโบราณ ร่างเปื่อย 50 1 45.4562%
race humanoid ผู้ทรงพลัง โอลมาฮุม 50 1 29.3362%
race undead วิญญาณหายนะ 50 1 24.2211%
race demonic มือธนูนรก 48 2 - 6 1/10
race humanoid หมอผี ทาโนร์ซิเลโนส 48 1 30.5717%
race demonic มือธนูอำมหิต 48 1 31.181%
race construct โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญชุดหมายเลข 4 48 1 24.1406%
race undead อัศวินมืด 48 1 43.8372%
race demonic มือธนูอำมหิต 48 1 31.181%
race demonic มือธนูอำมหิต 48 1 31.181%
race undead ภูตป่ากระจก 47 1 26.4904%
race undead มือธนู ปีศาจทาส 47 1 1/5
race undead ซอมบี้เพาะเชื้อ 47 1 1/5
race undead มือธนูขี้โลภ 46 1 30.7798%
race undead เสียงกู่อันเศร้าสร้อย 46 1 42.2916%
race beast ร่างทดลองของยักษ์โบราณ 45 16 - 48 1/7
race giant พรีโม 45 1 24.0035%
race undead ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานต่างมิติ 45 1 24.0267%
race undead แม่ทัพประจำศาลาเก็บกระดูก 45 1 31.1197%
race construct ผู้เฝ้ามมองบรรดาศักดิ์ของซาเคน 45 1 43.9601%
race giant ยักษ์น้ำ 45 1 31.1482%
race construct ลีวิโอนา สุสานใต้ดิน 44 1 33.9975%
race humanoid สตาคาโทใบมีดกาฝาก 44 1 31.1482%
race humanoid นักรบหนองน้ำ 44 1 45.3241%
race undead หมอผีกองกำลังรุกรานต่างมิติ 43 2 - 6 1/7
race undead นักรบกองกำลังรุกรานต่างมิติ 43 1 - 3 46.5245%
race humanoid นักรบ ไทค์ออร์ค 42 1 28.4915%
race bug มาร์เดียน 42 1 28.9051%
race animal ฉลามขาวยักษ์ 42 1 24.2331%
race humanoid ทัมลีนออร์ค 41 1 31.657%
race animal แมงกะพรุนเรืองแสง 41 1 1/6
race humanoid โครเคียน ลัด 41 1 31.9203%
race construct พอร์ตา 40 2 - 6 1/9
race humanoid หัวหน้าเผ่า เลโตลิซาร์ดแมน 40 1 28.1745%
race giant กรันดิส 40 1 30.1174%
race plant เห็ดใหญ่ 40 1 30.4228%
race humanoid หัวหน้ากองโจร 40 1 24.4689%
race undead ผีเร่ร่อนในซากโบราณ 40 1 41.3198%
race bug มดขุนนางถ้ำ 39 2 - 6 28.4045%
race undead ผู้ถูกจับกุมสีเลือด 38 1 32.0185%
race bug มดทหารถ้ำ 38 1 40.7202%
race bug มดงานถ้ำ 37 1 24.2574%
race bug ตัวอ่อนมดถ้ำ 36 1 24.2574%
race humanoid มือธนูแห่งท้องทุ่ง 36 1 23.3383%
race construct หีบสมบัติ 36 1 30.5451%
race beast ทรราชกระหายสงคราม 35 1 30.6758%
race beast ทรราช 35 1 20.9144%
race beast เมดูซา 34 1 31.5065%
race animal หมีน้ำตาลฮาทู 34 1 31.1434%
race undead พวกคลั่งนิกายในกองกำลังรุกรานจากต่างภพ 33 1 28.7347%
race divine ศาสนาจารย์สังกัดกีกันท์ 33 1 43.9783%
race demonic ผู้ติดต่อวิญญาณฝ่ายลิธ 33 1 29.7869%
race undead นักพรตประจำศักดิ์สิทธิ์สถาน 32 1 33.8435%
race humanoid ผู้เฝ้ามองประจำกองโจร 32 1 26.6473%
race demonic เดรวานูล โคนฟีล 32 1 1/6
race bug หัวหน้าฝูง มดงาน 31 1 24.0652%
race divine ทหารราบสังกัดกีกันท์ 30 1 29.8313%
race undead ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานจากต่างภพ 30 1 30.5918%
race undead กรีดดี ไกสท์ 30 1 1/7
race bug ผึ้งอัปลักษณ์ 30 1 23.5742%
race humanoid หน่วยเก็บล้างประจำกองโจร 30 1 31.1203%
race undead พลทหารกองกำลังรุกรานจากต่างภพ 30 1 30.7377%
race demonic สายสืบฝ่ายลิธ 30 1 44.0751%
race undead นักบวชกองกำลังรุกรานจากต่างภพ 30 1 32.0787%
race humanoid หัวหน้า โอลมาฮุม 30 1 31.9405%
race undead พลหทารกองกำลังรุกรานจากต่างภพ 30 1 24.2754%
race humanoid สตาคาโทหนองน้ำ 29 1 1/5
race beast แอนโดรสกอร์ปิโอ 29 1 30.7377%
race humanoid ผู้บังคับบัญชา โอลมาฮุม 29 1 31.7077%
race elemental ลมเพ้อครวญ 27 1 24.4465%
race humanoid หนูผีคูรัน 27 1 31.9605%
race construct ผู้ทำลาย ดวงตาอสูร 26 1 29.2781%
race undead มือธนูปีศาจกระดูก เหมืองร้าง 25 1 24.3536%
race construct ผู้สังเกต ดวงตาอสูร 25 1 28.7754%
race humanoid มนุษย์หมาป่าคาดิฟ 25 1 23.6964%
race plant แมนดรากอราช่วงโต 23 1 23.4558%
race humanoid ทหารหนีทัพ โอลมาฮุม 23 1 31.8471%
race construct โกเลมกระดูกสันหลัง 22 1 1/6
race humanoid รองหัวหน้า ลังค์ลิซาร์ดแมน 22 1 27.9449%
race undead นักรบ ซอมบี้ 22 1 23.7843%
race demonic ผู้สังหาร เดรวานูล 22 1 28.7356%
race demonic อาคัสเต ซัคคิวบัส ทีลโฟ 22 1 1/6
race undead โกสท์ การ์เดียน 21 1 1/6
race demonic ซัคคิวบัสหางแถวชั้นนาย 21 1 31.4465%
race humanoid วีรบุรุษ เอนคูออร์ค 21 1 27.8465%
race fairy อิมพ์หายนะชั้นนาย 21 1 28.7356%
race humanoid ทหารลาดตระเวน โอลมาฮุม 21 1 27.0051%
race construct ผู้เฝ้ามอง ดวงตาอสูร 21 1 28.5484%
race construct หีบสมบัติ 21 1 27.1846%
race demonic ผู้มองดู เดรวานูล 21 1 28.7356%
race plant แมนดรากอราตัวอ่อน 20 1 23.736%
race demonic ซัคคิวบัสดำ 20 1 1/9
race demonic ผู้ไล่ตาม เดรวานูล 20 1 29.0615%
race undead ทหารอารักขา เมอร์เคนิส 20 1 28.3822%
race demonic บาร์ เดรวานูล 20 1 29.5567%
race animal ค้างคาวหายนะ 20 1 27.4725%
race humanoid หัวหน้ากลุ่ม ซูคาร์แรทแมน 19 1 24.7436%
race undead ทหารเกาทัณฑ์ ปีศาจกระดูก 19 1 25.3564%
race humanoid รองหัวหน้า แรทแมน 19 1 25.6162%
race undead ทหารซอมบี้ 19 1 31.4368%
race humanoid ทหารยาม ลังค์ลิซาร์ดแมน 19 1 30.303%
race construct โกเลมหินเขี้ยวหนุมาน 19 1 1/6
race elemental พรายน้ำอีบาร์ 19 1 1/6
race animal ค้างคาวกินศพ 18 1 1/6
race elemental จ่าโขลงซาลามันเดอร์ 18 1 25.7657%
race humanoid มอสโตรถ้ำนักรบ 18 1 1/6
race elemental ลีเรน 18 1 27.2405%
race bug แมงมุมพิษยักษ์ 18 1 1/9
race fairy อิมพ์หายนะ 17 1 30.8642%
race bug แมงมุุมใบมีดคาซา 17 1 1/8
race humanoid นักรบ ลังค์ลิซาร์ดแมน 17 1 28.5406%
race animal กริซลีถ้ำ 17 1 31.25%
race humanoid คูรูคาแรทแมนนักล่า 17 1 31.25%
race undead แม่ทัพ ปีศาจกระดูกอาคัสเต 17 1 32.4572%
race bug แมงมุมเหล็กกล้ายักษ์ 16 1 31.25%
race animal ค้างคาวตาแดง 15 1 1/6
race bug แมงมุมคาซา 15 1 1/6
race undead กระดูกอาถรรพ์ 14 1 22.314%
race undead ทหารดักยิง ปีศาจกระดูก 14 1 28.5714%
race undead ซอมบี้เอลฟ์ต้นไม้ 13 1 25.1232%
race undead มือธนู ปีศาจกระดูกใต้ดิน 13 1 25.1232%
race humanoid หัวหน้านักรบ บาเลอร์ออร์ค 12 1 32.5359%
race humanoid หัวหน้านักรบ คาบูออร์ค 12 1 28.5714%
race humanoid รองหัวหน้า มนุษย์หมาป่า 12 1 28.5714%
race humanoid หัวหน้านักรบ เลนันท์ออร์ค 12 1 1/5
race plant เห็ดเลือด 12 1 25.1232%
race humanoid ทหารลาดตะเวนมอสโตร 12 1 32.5359%
race undead ปีศาจกระดูกนักล่า 12 1 1/6
race animal ค้างคาวเงี่ยงปลา 12 1 32.5359%
race animal ค้างคาวบ่อแร่ 11 1 25.1232%
race humanoid รองหัวหน้านักรบ บาเลอร์ออร์ค 11 1 27.907%
race humanoid รองหัวหน้านักรบ คาบูออร์ค 11 1 32.5359%
race humanoid รองหัวหน้า ออร์ค 11 1 1/6
race humanoid หัวหน้านักรบ บาราคออร์ค 11 1 22.314%
race construct ผู้เฝ้ามอง ดวงตาปีศาจ 10 1 30.3571%
race humanoid นักรบ คาบูออร์ค 10 1 30%
race humanoid นักรบ บาเลอร์ูออร์ค 10 1 1/8
race construct ดวงตาอสูร 10 1 1/6
race humanoid ทหารดักยิง เลนันท์ออร์ค 10 1 1/5
race animal ค้างคาวดูดเลือด 10 1 31.3987%
race fairy นายกอง อิมพ์เล็บยาว 10 1 1/5
race humanoid มนุษย์หมาป่านักล่า 10 1 1/5
race animal ค้างคาวใบมีด 10 1 31.3987%
race humanoid รองหัวโจกโจรป่า โกบลิน 10 1 1/9
race humanoid นักรบ บาราคออร์ค 10 1 28.3582%
race plant เห็ดเขียว 9 1 23.486%
race humanoid มนุษย์หมาป่าแหล่งโบราณ 9 1 30.3571%
race plant เห็ดเพาะเชื้อ 9 1 1/8
race humanoid มนุษย์หมาป่ามาราคู 9 1 27.7035%
race humanoid ผู้สังเกตการณ์ โกบลิน 8 1 1/8
race fairy อิมพ์เล็บยาวนักล่า 7 1 1/5
race humanoid ทหาร คาบูออร์ค 7 1 29.6081%
race humanoid อูทูคูออร์ค 6 1 31.3987%
race humanoid คาบูออร์ค 6 1 1/7
race humanoid ออร์ค 6 1 30%
race animal หมาป่านิล 4 1 30%
race animal หมาป่าดำ 4 1 1/6
race animal จ่าฝูงเคลทีร์หางยาว 3 1 1/9
race animal จ่าฝูงเคลทีร์ 3 1 26.3158%
race animal จ่าฝูงเคลทีร์น้ำตาล 3 1 26.3158%
race animal จ่าฝูงเคลทีร์แดง 3 1 1/6
race animal จ่าฝูงเคลทีร์สีเลือด 3 1 26.3158%

NPC Level Count Chance
race undead ศพผู้หิวโหย 60 1 - 5 67.7943%
race construct โกเลมเหล็กกล้าเขาวงกต 58 1 - 5 66.4016%
race fairy ดวงวิญญาณทีมีนิเอล 55 1 79.8286%
race construct โกเลมมีดคู่ข่มขวัญชุดหมายเลข 8 54 1 - 13 89.3152%
race construct โกเลมมีดคู่อาถรรพ์ชุดหมายเลข 7 51 1 - 11 92.5052%
race undead อัศวินโบราณ ร่างเปื่อย 50 1 - 9 76.3245%
race undead อัศวินหัวขาด 50 1 - 3 74.2616%
race undead วิญญาณหายนะ 50 1 - 3 85.1546%
race undead อัศวินมืด 48 1 - 9 82.6759%
race construct ผู้เฝ้ามมองบรรดาศักดิ์ของซาเคน 45 1 - 7 86.8979%
race humanoid นักรบหนองน้ำ 44 1 - 9 77.8937%
race construct ลีวิโอนา สุสานใต้ดิน 44 1 - 5 93.0808%
race undead หมอผีกองกำลังรุกรานต่างมิติ 43 1 - 5 84.6642%
race animal ฉลามขาวยักษ์ 42 1 86.5765%
race humanoid หัวหน้ากองโจร 40 1 - 3 57.2402%
race bug มดขุนนางถ้ำ 39 1 - 9 93.0725%
race bug มดทหารถ้ำ 38 1 - 3 80.2957%
race bug มดงานถ้ำ 37 1 90.572%
race humanoid มือธนูแห่งท้องทุ่ง 36 1 - 3 52.5817%
race bug ตัวอ่อนมดถ้ำ 36 1 62.7198%
race humanoid หัวหน้ากองนำ โอลมาฮุม 34 1 81.0885%
race elemental ซาลามันเดอร์ โรวิน 33 1 - 3 52.7615%
race undead พลทหารกองกำลังรุกรานจากต่างภพ 30 1 - 3 63.5864%
race humanoid หัวหน้า โอลมาฮุม 30 1 - 3 50.3685%
race humanoid หัวหน้า โอลมาฮุม 30 1 - 3 50.3685%
race undead กรีดดี ไกสท์ 30 1 46.018%
race beast แอนโดรสกอร์ปิโอ 29 1 50.779%
race humanoid ทหารพราน ลาฟีลิซาร์ดแมน 28 1 77.4589%
race humanoid ทหารจู่โจม โอลมาฮุม 27 1 85.8524%
race humanoid นายพล โอลมาฮุม 26 1 45.0915%
race construct ผู้สังเกต ดวงตาอสูร 25 1 41.9687%
race bug เอรานีดพิษ 25 1 21.4041%
race humanoid ทหารสรรพาวุธ โอลมาฮุม 23 1 37.8144%
race construct โกเลมกระดูกสันหลัง 22 1 36.2125%
race undead สพาตอย เบอร์เซอร์เกอร์ 22 1 36.9368%
race undead โกสท์ การ์เดียน 21 1 28.7587%
race demonic ซัคคิวบัสหางแถวชั้นนาย 21 1 29.0463%
race construct หีบสมบัติ 21 1 23.4957%
race animal ค้างคาวหายนะ 20 1 27.0215%
race humanoid หัวหน้ากลุ่ม ซูคาร์แรทแมน 19 1 22.2001%
race undead ทหารเกาทัณฑ์ ปีศาจกระดูก 19 1 22.6397%
race humanoid มอสโตรถ้ำนักรบ 18 1 38.1764%
race undead แม่ทัพ ปีศาจกระดูกอาคัสเต 17 1 24.8908%
race humanoid แรทแมน 16 1 1/5
race construct ยักษ์หินผู้พิทักษ์ 16 1 26.7071%
race undead ดาร์คเฮอเรอร์ผู้น้อย 15 1 23.6245%
race undead มิสท์ เทเรอร์ 15 1 1/5
race undead ทหารสำรวจ ปีศาจกระดูก 15 1 1/5
race undead ทหารสำรวจ ปีศาจกระดูก 15 1 1/5
race undead ตัวหายนะ 14 1 1/5
race humanoid หัวโจกโจรป่า โกบลิน 14 1 22.7339%
race construct โกเลมศิลาดำ 13 1 20.1546%
race humanoid ทหารลาดตะเวนมอสโตร 12 1 20.668%
race undead ปีศาจกระดูกนักล่า 12 1 1/6
race undead นักรบ ปีศาจกระดูกอาคัสเต 12 1 1/6
race humanoid หัวหน้านักรบ บาราคออร์ค 11 1 1/6
race humanoid นักรบ คาบูออร์ค 10 1 1/5
race humanoid ผู้สังเกตการณ์ โกบลิน 8 1 1/8
race humanoid อูทูคูออร์ค 6 1 1/13
race animal จ่าฝูงเคลทีร์สีเลือด 3 1 1/37