เชือกเหนียว High Five

วัตถุดิบผลิตไอเทมดวอร์ฟ ขายได้ตามร้านค้าทั่วไป

Item ID 1878
Type EtcItem
icon icon etc_braided_hemp_i00 icon.etc_braided_hemp_i00
etcitem_type MATERIAL
immediate_effect true
material LIQUID
weight 2
price 500
is_stackable true
NPC Level Count Chance
race humanoid สตาคาโทหนามคมหมอผี 78 1 38.2606%
race humanoid สตาคาโทหนามคมตัวผู้ 74 3 - 9 1/8
race demonic แวมไพร์มาจิสเตอร์ 73 1 1/11
race demonic แวมไพร์มาจิสเตอร์ 73 1 1/9
race demonic แวมไพร์มาจิสเตอร์ 73 1 1/13
race humanoid โครงกระดูกกินศพ 72 1 1/7
race humanoid โครงกระดูกกินศพ 72 1 1/7
race humanoid มือซุ่มยิง ฮาเมสออร์ค 72 1 1/11
race humanoid สตาคาโทหนามงาน 71 1 1/10
race divine หมอผี เผ่าทองขาว 70 1 34.0938%
race undead รีเควียมบีฮีมอธ 70 1 1/11
race demonic วิญญาณผู้พิทักษ์ของวาลัค 69 1 1/8
race beast เสือภูเขาอัลไพน์ 69 1 1/10
race beast คูคาบูโร 67 1 1/14
race beast คูคาบูโร 67 1 1/14
race beast คูคาบูโร 67 1 1/14
race humanoid โครงกระดูกช่างทำ 66 1 1/11
race undead ทหารองครักษ์คืนชีพ 66 1 1/7
race undead ทหารองครักษ์คืนชีพ 66 1 1/7
race beast อัลไพน์คูคาบูโร 65 1 1/10
race beast อัลไพน์คูคาบูโร 65 1 1/7
race demonic มือธนูอเวจีู 65 1 33.0183%
race demonic อัศวินโลหิต 65 1 1/10
race beast อัลไพน์คูคาบูโร 65 1 1/7
race demonic พลทหารกองกำลังรุกรานจากภพลี้ลับ 65 1 33.0329%
race demonic นักเวทย์กองกำลังรุกรานจากภพลี้ลับ 65 1 1/8
race undead อัศวินแห่งอดีต 64 1 1/5
race divine มรดกประกายแสง 64 1 28.9031%
race undead ทหารองครักษ์ ฮัลลาท 63 1 1/8
race demonic หมอผีกองกำลังรุกรานจากภพลี้ลับ 63 1 1/7
race demonic นางพญาสีเลือด 60 1 1/8
race construct ผู้เฝ้ามองของฮัลลาท 60 1 32.9024%
race beast สัตว์ร้ายผู้พิทักษ์ 59 1 1/8
race plant พอบบี 57 1 1/10
race beast ควายป่าของเทพธิดาเฟรยา 57 1 34.3129%
race demonic มัลรุค ซัคคิวบัสชั้นนาย 56 1 1/10
race dragon มังกรทมิฬหนองน้ำ 55 1 32.2721%
race demonic ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานจากบาดาล 55 1 1/8
race undead นักรบคลั่งกองกำลังรุกรานจากบาดาล 55 1 32.6595%
race elemental ยูนิคอร์นชั้นผู้ใหญ่ 55 1 1/8
race beast แฮลิงคา 55 1 1/10
race demonic เจ้าหุบเขา 54 1 1/10
race demonic เจ้าหุบเขา 54 1 1/10
race fairy พันรูเอมชั้นผู้ใหญ่ 54 1 1/8
race demonic เจ้าหุบเขา 54 1 1/10
race humanoid หมอผี ฮาริทลิซาร์ดแมน 54 1 1/10
race demonic ตุ๊กตาของเซตัน 53 1 1/8
race giant ซันไฮโดร 52 1 1/11
race construct หีบสมบัติ 51 1 1/10
race undead นายแห่งปีศาจทาส 51 1 1/10
race demonic เคมแวนูลลัด 51 1 32.1398%
race undead วิญญาณหายนะ 50 1 1/10
race construct โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญชุดหมายเลข 4 48 1 1/10
race beast ร่างทดลองของยักษ์โบราณ 45 3 - 9 30.6713%
race giant พรีโม 45 1 1/10
race undead ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานต่างมิติ 45 1 1/10
race undead หมอผีกองกำลังรุกรานต่างมิติ 43 1 23.5876%
race bug มาร์เดียน 42 1 1/9
race animal ฉลามขาวยักษ์ 42 1 1/10
race humanoid โครเคียน ลัด 41 1 1/8
race humanoid หัวหน้ากองโจร 40 1 1/10
race undead ผีเร่ร่อนในซากโบราณ 40 1 1/6
race construct พอร์ตา 40 1 21.9503%
race bug มดขุนนางถ้ำ 39 3 - 9 1/13
race undead ผู้ถูกจับกุมสีเลือด 38 1 1/8
race giant ออร์กี 38 1 1/12
race bug มดทหารถ้ำ 38 1 1/6
race giant ออร์กี 38 1 1/12
race bug มดงานถ้ำ 37 1 1/10
race humanoid ไดลอน 37 1 1/13
race bug ตัวอ่อนมดถ้ำ 36 1 1/10
race humanoid มือธนูแห่งท้องทุ่ง 36 1 1/11
race humanoid โครเคียน 36 1 1/12
race fairy องครักษ์ประจำหลุมศพ 35 1 1/7
race bug มดทหารยาม 35 1 32.017%
race animal หมาป่าสะกดขวัญ 35 1 27.0616%
race animal หมาป่าสะกดขวัญ 35 1 26.9315%
race undead ราคูล 35 1 32.1012%
race beast ทรราช 35 1 1/12
race undead นักรบคลั่งกองกำลังรุกรานจากต่างภพ 35 1 33.4487%
race undead ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานจากต่างภพ 35 1 33.4487%
race humanoid สัปเหร่อประจำกองโจร 34 1 1/11
race animal อสูรล่าศพ 34 1 33.2501%
race humanoid หน่วยจู่โจมพิเศษ เดลูลิซาร์ดแมน 33 1 30.8693%
race undead วิญญาณอาฆาตหัวหน้าเผ่าทูร์คา 33 1 32.4317%
race undead หมอผีกองกำลังรุกรานจากต่างภพ 33 1 29.6465%
race undead วิญญาณอาฆาตหัวหน้าเผ่าทูร์คา 33 1 31.7423%
race undead นักรบกองกำลังรุกรานจากต่างภพ 33 1 31.5279%
race humanoid นักรบ เบรคาออร์ค 33 1 32.1012%
race construct โกเลมหินแกรนิต 33 1 27.453%
race demonic เดรวานูล โคนฟีล 32 1 1/14
race bug ผู้คุมมดงาน 32 1 33.1619%
race undead นักพรตประจำศักดิ์สิทธิ์สถาน 32 1 1/7
race bug หัวหน้าฝูง มดงาน 31 1 1/10
race construct ผู้เฝ้ามองประจำทุ่งราบ 30 1 32.7319%
race humanoid ขี้ขโมยหลุมศพ หน่วยรักษาความปลอดภัย 29 1 31.0386%
race humanoid สตาคาโทหนองน้ำ 29 1 1/13
race undead นีร์ ครอวเลอร์ เฟรค 29 1 28.7935%
race undead นีร์ ครอวเลอร์ 28 1 29.3089%
race humanoid ทหารจู่โจม ทูเรคออร์ค 28 1 33.2158%
race undead ขี้ขโมยหลุมศพ ทหารพราน 27 1 31.6479%
race elemental ลมเพ้อครวญ 27 1 1/10
race construct ผู้ทำลาย ดวงตาอสูร 26 1 1/9
race humanoid นักรบ เมลลิซาร์ดแมน 26 1 1/7
race construct ผู้สังเกต ดวงตาอสูร 25 1 1/9
race construct ผู้จ้องมอง ดวงตาอสูร 25 1 76.5998%
race demonic ผู้ทำลาย บาร์ เดรวานูล 25 1 60%
race undead มือธนูปีศาจกระดูก เหมืองร้าง 25 1 1/10
race humanoid ทหารยาม ทูเรคออร์ค 25 1 76.5998%
race demonic ผู้สังหาร เดรวานูล 22 1 1/9
race fairy อิมพ์หายนะชั้นนาย 21 1 1/9
race humanoid ทหารลาดตระเวน โอลมาฮุม 21 1 1/9
race demonic ผู้มองดู เดรวานูล 21 1 1/9
race humanoid วีรบุรุษ เอนคูออร์ค 21 1 1/9
race construct หีบสมบัติ 21 1 1/9
race demonic ผู้ไล่ตาม เดรวานูล 20 1 1/9
race plant แมนดรากอราตัวอ่อน 20 1 1/11
race undead ทหารอารักขา เมอร์เคนิส 20 1 1/9
race animal ค้างคาวหายนะ 20 1 1/9
race humanoid รองหัวหน้า แรทแมน 19 1 1/10
race humanoid หัวหน้ากลุ่ม ซูคาร์แรทแมน 19 1 1/10
race undead ทหารเกาทัณฑ์ ปีศาจกระดูก 19 1 1/10
race elemental ลีเรน 18 1 1/9
race elemental จ่าโขลงซาลามันเดอร์ 18 1 1/10
race animal ค้างคาวกินศพ 18 1 1/14