ช่อดอกไม้แต่งงาน High Five

ช่อดอกไม้แต่งงานที่ประดับตกแต่งด้วยดอกไม้สวยงาม ไอเทมสำหรับสตรี ไอเทมที่ไม่สามารถนำไปแลกเปลี่ยน, โยน, ทำลาย แต่สามารถเก็บไว้ที่โกดังส่วนตัวได้

Item ID 21163
Type Weapon
icon icon br_wedding_bouquet_i00 BranchSys2.icon.br_wedding_bouquet_i00
default_action EQUIP
weapon_type ETC
bodypart rhand
random_damage 1
material STEEL
weight 1600
soulshots 1
spiritshots 1
is_tradable false
is_dropable false
is_sellable false