ชุดดาบวิญญาณซาเคน High Five

ชุดที่บรรจุดาบวิญญาณซาเคน ไอเทมที่ไม่สามารถนำไปแลกเปลี่ยน, โยน, ทำลาย แต่สามารถเก็บไว้ที่โกดังส่วนตัวได้

Item ID 21167
Type EtcItem
icon icon br_four_leaf_clover_box_i00 BranchSys.icon.br_four_leaf_clover_box_i00
material PAPER
weight 100
is_tradable false
is_dropable false
is_sellable false
is_stackable true