หมวกแคทเดอะแคท High Five

ไอเทมวิตามิน หมวกแคทเดอะแคท ใช้ช่องเครื่องประดับศีรษะสองช่อง ไอเทมที่ไม่สามารถนำไปแลกเปลี่ยน, โยน, ทำลาย แต่สามารถใช้ร่วมกับตัวละครในไอดีเดียวกันผ่านทางผู้จัดการวิตามินได้ และสามารถเก็บไว้ที่โกดังส่วนตัวได้

Item ID 21494
Type Armor
icon icon accessory_cat_the_cat_cap_i00 icon.accessory_cat_the_cat_cap_i00
default_action EQUIP
bodypart hairall
material WOOD
weight 10
is_tradable false
is_dropable false
is_destroyable false
is_freightable true