เฮลเม็ทผู้กล้าของจักรพรรดิมิตรภาพ High Five

ไอเทมที่สามารถเก็บไว้ในโกดังส่วนตัวได้ ประจุธาตุได้

Item ID 21779
Type Armor
icon icon armor_helmet_i00 icon.armor_helmet_i00
default_action EQUIP
bodypart head
crystal_type S
material BONE
weight 550
element_enabled true
is_tradable false
is_dropable false
time 129600