โล่ผู้กล้าของจักรพรรดิมิตรภาพ High Five

ไอเทมที่ไม่สามารถนำไปแลกเปลี่ยน, โยน แต่สามารถเก็บไว้ในโกดังส่วนตัวได้

Item ID 21780
Type Armor
icon icon shield_imperial_crusader_shield_i00 icon.shield_imperial_crusader_shield_i00
default_action EQUIP
bodypart lhand
random_damage 0
crystal_type S
material BONE
weight 1170
is_tradable false
is_dropable false
time 129600