ลูกแก้วแฝงพลังมังกรปฐพี High Five

ลูกแก้วที่มีพลังมังกรปฐพี ต้องนำไปให้เธโอดริค

Item ID 21907
Type EtcItem
icon icon etc_bead_gold_i00 icon.etc_bead_gold_i00
immediate_effect true
material STEEL
is_tradable false
is_dropable false
is_sellable false
is_depositable false
is_stackable true
is_questitem true