แหวนไบอุมเสริมแกร่ง High Five

มีผลทำให้ MP+21, ต้านพิษเพิ่ม 40%, อัตราการโจมตีด้วยพิษเพิ่ม 40%, ความแม่นยำสูงขึ้น, คริติคอลแดมเมจสูงขึ้น, ทนโดนตรึงเพิ่ม 30%, อัตราการโจมตีที่ทำให้โดนตรึงเพิ่ม 30% การใส่แหวนชนิดเดียวกันสองวงจะมีผลเท่ากับใส่วงเดียวเท่านั้น

Item ID 22173
Type Armor
icon icon accessory_ring_of_baium_i00 icon.accessory_ring_of_baium_i00
default_action EQUIP
bodypart rfinger;lfinger
immediate_effect true
crystal_count 83
crystal_type S
material GOLD
weight 150
price 1730000
enchant_enabled 1
item_skill 3561-1