คู่มือผลิต - กางเกงเกราะหมาป่าน้ำเงิน (100%) High Five

คู่มือผลิตใช้เฉพาะดวอร์ฟสำหรับสร้างกางเกงเกล็ดหมาป่าน้ำเงิน ต้องใช้ทักษะครีเอตไอเทมเลเวล 7 อัตราสำเร็จ 100%

Item ID 4157
Type EtcItem
icon icon etc_recipe_red_i00 icon.etc_recipe_red_i00
default_action RECIPE
etcitem_type RECIPE
immediate_effect true
material LIQUID
weight 30
price 40200
recipe_id 390
is_stackable true
handler Recipes