คู่มือผลิต - ถุงมือหมาป่าน้ำเงินปิดผนึก (100%) High Five

คู่มือผลิตใช้เฉพาะดวอร์ฟสำหรับสร้างถุงมือหมาป่าน้ำเงินปิดผนึก ต้องใช้ทักษะครีเอตไอเทมเลเวล 7 อัตราสำเร็จ 100%

Item ID 4173
Type EtcItem
icon icon etc_recipe_red_i00 icon.etc_recipe_red_i00
default_action RECIPE
etcitem_type RECIPE
immediate_effect true
material LIQUID
weight 30
price 16080
recipe_id 422
is_stackable true
handler Recipes