เมล็ดโคโบลฟ้าพันธุ์ปรับปรุง High Five

หากเพาะลงบนมอนสเตอร์ในเขตกลูดิโอจะออกผลเป็นโคโบลฟ้าพันธุ์ปรับปรุง โอกาสติดผลสูงกว่าหากตัวละครเลเวล 32~42 เพาะลงบนมอนสเตอร์เลเวล 32~42

Item ID 5657
Type EtcItem
icon icon etc_cobol_seed_i00 icon.etc_cobol_seed_i00
default_action SEED
etcitem_type SEED2
material PAPER
weight 1
price 50
is_stackable true
handler Seed
item_skill 2097-2