ถุงมือหมาป่าน้ำเงิน High Five

ถุงมือเข้าชุดกับเสื้อชั้นนอกหมาป่าน้ำเงิน

Item ID 5720
Type Armor
icon icon armor_t70_g_i00 icon.armor_t70_g_i00
default_action EQUIP
bodypart gloves
immediate_effect true
crystal_count 83
crystal_type B
material LEATHER
weight 590
price 618800
enchant_enabled 1