คู่มือผลิต - ถุงมือหมาป่าน้ำเงินปิดผนึก (60%) High Five

คู่มือผลิตใช้เฉพาะดวอร์ฟสำหรับสร้างถุงมือหมาป่าน้ำเงินปิดผนึก ต้องใช้ทักษะครีเอตไอเทมเลเวล 7 อัตราสำเร็จ 60%

Item ID 5746
Type EtcItem
icon icon etc_recipe_violet_i00 icon.etc_recipe_violet_i00
default_action RECIPE
etcitem_type RECIPE
immediate_effect true
material LIQUID
weight 30
price 17700
is_stackable true